EU-valget afgør, om ulvene i Jylland skal overleve eller dø

EU-politikerne diskuterer, om der skal ændres på miljøreglerne, sådan at landmænd med husdyr frit skal kunne skyde ulve.

(Arkiv) Spørgsmålet om landmænds ret til at aflive ulve, der angriber deres husdyr, er kommet højere op på EU's dagsorden. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

Skal ulve som angriber husdyr skydes?

Spørgsmålet afgøres, når vælgerne i Danmark, Tyskland, Frankrig og de øvrige EU-lande i den kommende uge stemmer ved valget til Europa-Parlamentet.

I dag er der i EU meget skrappe regler for, hvornår det er tilladt at skyde en ulv. Reglerne er så skrappe, så myndighederne i nogle EU-lande sågar tolker EU-reglerne sådan, at en landmand end ikke må skyde en ulv, som er i færd med at angribe landmandens får, køer eller heste.

Men EU-reglerne er for skrappe og den europæiske ulv er ikke længere truet på samme måde som tidligere, mener mange politikere i Europa. Derfor er der et voksende pres for at få ændret EU-reglerne, sådan at det fremover bliver lettere at skyde ulve, som angriber husdyr eller som opfører sig på måder, som er til gene for mennesker.

Fåreavler: Man er nødt til at regulere

Og det glæder fåreavler Jørgen Blazejewicz fra Vestjylland, som har mistet op imod 200 af sine får i forskellige ulveangreb:

- Jeg synes, man er nødt til at regulere de ulve, som generer mennesker. Hvis man er chikaneret af dem, hvis de lusker rundt, hvor man bor eller tager husdyr, så må man regulere, siger Jørgen Blazejewicz.

Og da langt fra alle landmænd selv er jægere, så mener han, at opgaven med at regulere ulve, som angriber husdyr, bør udføres af staten med statslige jægere.

Ønsket om nye regler får opbakning fra Venstres kandidat til EP-valget, Erik Poulsen:

- Problemet med ulve er, at de angriber vores husdyr, der går ude og græsser. De få ulve, som er kommet, har skabt en frygtelig ravage. Derfor skal man give husdyrholderne lov til at forsvare deres dyr, siger Erik Poulsen.

Margrete Auken vil beskytte ulven

Men en sådan ændring af EU-reglerne vil møde massiv modstand hos SF's medlem af Europa-Parlamentet, Margrete Auken.

- Vi har sådan brug for vores naturdirektiver, og jeg er så glad for, at de arter, der har det dårligt, er beskyttede af vores europæiske direktiver. Man kan ikke indrette sig i naturen og så bede naturen om at holde op med at være natur, siger Margrete Auken, som lover, at kommer der forslag om at slække på EU-reglerne, så vil hun gøre, hvad hun kan, for at mobilisere politikerne i Europa-Parlamentet for at forhindre, at det fremover bliver lettere at få lov til at skyde ulve.

Og forslag om en ændring af EU-reglerne kan komme hurtigere, end man tror.

Spørgsmålet om beskyttelsen af ulve er blevet aktuelt i en række EU-lande, og der er et voksende pres for at få ændret EU-reglerne på området.

Lige op til Europa-Parlamentsvalget forsøgte et flertal i landbrugsudvalget i Europa-Parlamentet at få sat spørgsmålet om en ændring af reglerne til afstemning. Men det blev foreløbig forhindret, da et flertal i miljøudvalget bad om at få sagen udskudt til efter Europa-Parlamentsvalget.

Store rovdyr til diskussion

Samtidig er emnet sat på dagsordenen blandt EU-landenes landbrugsministre. Rumænien – som er et land med mange ulve – har for øjeblikket formandskabet i EU.

Det rumænske EU-formandskab har allerede en gang haft EU's landbrugsministre til at diskutere de nuværende regler, som beskytter store rovdyr i EU, og efter den diskussion er emnet rykket højere op på dagsordenen.

Torsdag den 6. juni – dagen efter det danske folketingsvalg – afholder det rumænske formandskab en større konference i Bukarest, hvor EU-landene skal diskutere hele situationen omkring store rovdyr i EU. Udover ulve så gælder det blandt andet bjørne og los.

Forud for den diskussion melder SF's Margrete Auken sig klar til kamp:

- Jeg vil sørge for, at vores naturdirektiver bliver styrket. Vi har ikke råd til at slække på beskyttelsen af vores natur – så må vi passe på de får på en anden måde. Hvis man har så mange får gående frit, så sæt dog et menneske til at passe på dem, siger Margrete Auken.

Erik Poulsen: Ulven er en trussel

Venstre-kandidaten Erik Poulsen er dog ikke et sekund i tvivl om, at det nuværende niveau for EU-beskyttelse af ulvene ikke kan fortsætte:

- Der er rigtig mange mennesker, som flytter på landet for at have får, køer og heste, og som føler, at deres livsdrøm nu er truet. Så for de mennesker, som har ulvene tæt på, er det et stort problem. Men jeg kan godt forstå, at hvis man bor på tredje sal inde i Valby, så kan det være svært at se, hvad ulven kan gøre. Men herude på landet er ulven altså en trussel mod økologi og naturpleje, siger Erik Poulsen.

FacebookTwitter