Hvem er du mest enig med?

Med DR's kandidattest kan du se, hvilke partier og politikere du er mest enig med. Måske kan du endda blive en smule klogere på, hvem du skal stemme på til Europa-Parlamentsvalget.


Testen består af 20 spørgsmål, og du kan springe op til fem spørgsmål over.

Hvis jeg skulle stemme nu, ville jeg stemme på

1/20

ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

Arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU skal begrænses

2/20

EUROPÆISK SAMARBEJDE

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

3/20

FORSVAR OG SIKKERHED

Forsvarsforbeholdet skal afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

4/20

MIGRATION

EU skal forebygge migration fra afrikanske lande ved at øge den økonomiske støtte

5/20

MIGRATION

Flygtninge skal fordeles ligeligt mellem EU's medlemslande

6/20

MIGRATION

Der skal bruges flere penge på kontrol ved EU's ydre grænser

7/20

EUROPÆISK SAMARBEJDE

Danmark skal udtræde af Schengen-samarbejdet og indføre permanent grænsekontrol

8/20

FORSVAR OG SIKKERHED

EU-landene skal samarbejde mere på militær- og forsvarsområdet

9/20

KLIMA OG MILJØ

Medlemslandene skal udfase olie, gas og kul tidligere end 2050

10/20

KLIMA OG MILJØ

Det skal være forbudt at dyrke genmodificerede afgrøder (GMO) i EU

11/20

KLIMA OG MILJØ

Der skal indføres en klimaafgift på flyrejser inden for EU

12/20

SOCIAL

Det er positivt, at EU har vedtaget minimum 2 måneders øremærket barsel til mænd

13/20

ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

EU skal lave regler, der sikrer, at tech-virksomheder som Facebook, Google og Apple betaler skat i de EU-lande, hvor de tjener penge

14/20

ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

Der skal være en mindstesats for selskabsskat i EU

15/20

ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

EU skal vedtage regler, der tvinger medlemslandene til at indføre skat på køb og salg af aktier og obligationer

16/20

SOCIAL

EU-borgere skal kunne modtage dagpenge efter kun en måned med tilknytning til det danske arbejdsmarked

17/20

SOCIAL

Danske børnepenge, der udbetales til EU-borgere, skal tilpasses indkomstniveauet i det land, hvor børnene bor

18/20

EUROPÆISK SAMARBEJDE

EU skal bruge flere penge på at udbygge et europæisk jernbanenet

19/20

SOCIAL

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

20/20

ARBEJDSMARKED OG ØKONOMI

Danmark skal erstatte kronen med euroen

Du skal svare på minimum 15 spørgsmål for at få det endelige resultat.

Du skal angive en valgkreds for at få det endelige resultat.