Klimaafgift på flyrejser splitter danske EU-spidskandidater

Også i resten af EU er der uenighed om, hvorvidt de europæiske passagerer skal betale en klimaafgift, når de tager flyet.

(Foto: © GRAFIK: Mads Rafte Hein, DR Nyheder)

Samtidig med at isen smelter på polerne og den globale temperatur stiger, så er flytransporten de seneste år blevet et varmt emne i den europæiske politik.

Og det er slet ikke så mærkeligt, lyder det fra DR's klimakorrespondent, Thøger Kirk.

- For flyrejser er nemlig blevet udnævnt som en af de helt store klimasyndere. En tur til New York koster frem og tilbage næsten tre ton CO2, og i gennemsnit udleder en dansker 17 ton CO2 om året. Så det vil nok overraske mange danskere, hvor meget påskeferien eller sommerferien egentlig fylder på det personlige CO2-regnskab.

Ifølge både danske og udenlandske eksperter er en flytur den aktivitet, hvor du forbrænder allermest CO2 på kortest tid. Og derfor er det den mest klimabelastende aktivitet, man som enkeltperson kan foretage sig.

Derfor har klimaafgifter på flyrejser været diskuteret som en af de mange måder, man kan forsøge at tackle den CO2-udledning, som flytrafikken skaber.

Men spørger man de ti danske spidskandidater til Europa-Parlamentsvalget, så siger flertallet af kandidaterne – nemlig seks ud af ti – nej tak til en fælles europæisk klimaafgift på flyveture.

Ifølge både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative – som alle er imod afgifterne – lyder det, at afgifterne vil ramme socialt skævt:

- En flyafgift vil virke ulighedsskabende, da det først og fremmest vil ramme danskere med små indkomster, der måske kun rejser én gang årligt. I stedet skal man satse på en grøn udvikling indenfor flybranchen, lyder det fra Dansk Folkepartis spidskandidat, Peter Kofod.

Samme pointe lyder hos Socialdemokratiets spidskandidat Jeppe Kofod, der tilføjer, at man hellere så, at man stillede krav til flyproducenterne om at bruge mere bæredygtigt brændstof og brugte nogle af EU’s forsknings- og innovationsmidler til at hjælpe med at udvikle en grønnere luftfart.

- Vi skal i stedet lave en strukturel omstilling, som kommer alle til gode. Og så kan virksomheder og mennesker, der er meget rige, godt bidrage ekstra til den grønne omstilling, siger han.

Blandt de fire spidskandidater, som mener, at klimafgifter på flybilletter er en god ide, lyder det blandt andet, at afgifter er ét af de mange midler, man bliver nødt til at tage i brug, hvis man skal bekæmpe klimaforandringerne:

- Vi er i fuld gang med at tabe klimakampen, og et af de helt store problemer, vi har, er transportsektoren. Og det er jo de rigeste, der flyver mest. Derfor synes jeg også, der er en rimelighed i, at man lægger en afgift på 40-50 kroner på en flybillet, lyder argumentet fra De Radikales spidskandidat, Morten Helveg Petersen, hvor argumentet om social skævhed altså ikke vinder genklang.

Samme pointe finder man hos Alternativets spidskandidat, Rasmus Nordqvist:

- En række lande i EU har allerede afgifter på flyrejser. Lad os sammen følge med og samtidig få investeret i ordentlig kollektiv transport mellem landene. Togene skal være billigere – og tænk, hvis man igen kunne tage nattog ned gennem Europa, siger Rasmus Nordqvist.

Flyafgifter diskuteres i hele EU

Selvom flertallet af de danske EU-spidskandidater altså ikke er fortalere for fælles klimafgifter på fly, så er der mange andre lande, som kigger i den retning.

I dag har op imod halvdelen af EU's medlemslande en eller anden form for afgift på flybilletterne, fortæller DR's klimakorrespondent, Thøger Kirk.

- Beløbene svinger dog meget landene imellem og alt efter flyturens længde: fra cirka 10 kroner til op imod 700 kroner for en standardbillet.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Det har også ad et par omgange været foreslået i forskellige ministerråd at indføre en fælles flyafgift, men spørgsmålet har endnu ikke været politisk behandlet i Det Europæiske Råd eller Europa-Parlamentet.

- Flyafgifter er noget, politikerne taler mere og mere om – særligt fordi klimadebatten er et emne, der fylder meget hos vælgerne. Til europaparlamentsvalget til maj er klima ét af de emner, der betyder allermest for danskerne.

Og flytransportens klimaudfordringer er reelle. For flytransporten ser kun ud til at stige mere og mere i fremtiden. Det viser opgørelser fra EU og flyselskabernes egen international forening, IATA.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Eksperter: Afgift er én af de bedste løsninger, vi har lige nu

Ifølge Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, så vil afgifter på flyrejserne ikke få folk til at stoppe med at rejse:

- Undersøgelser har vist, at flyafgifter kan have en lille effekt på folks adfærd. Hvis man sammenligner det med f.eks. tobak, så er det jo også sådan, at tobaksafgifter virker. Men de virker bedst sammen med andre ting. Man skal nok også arbejde med en holdningsændring i forhold til det at flyve i det hele taget, hvis adfærden for alvor skal ændres, fortæller Brian Vad Mathiesen.

Derfor skal flyafgifter være en del af en større palette til at reducere klimabelastningen på fly, lyder det fra Brian Vad Mathiesen.

Ifølge Stefan Gössling, der er professor i bæredygtig transport og turisme ved Lund Universitet, så er flyafgifter faktisk en af de bedste løsninger, vi har lige nu.

For det er det eneste, som kan fremskynde flysektoren til at investere mere i grønne teknologier og alternative brændstoffer:

- Det er den nemmeste måde at løse problemet på. Hvis man laver et ratebaseret system, hvor afgifterne sættes højt nok, og hvor taksterne sættes ud fra, hvor meget flyturen forurener, så kan det rent faktisk have betydning for adfærden, siger han og tilføjer:

- Derudover vil det også have en betydning for teknologiudviklingen. For det er kun, hvis de forurenede flyture bliver dyrere, at det giver flyselskaberne et økonomisk incitament til at efterspørge biofuel eller syntetisk brændstof i fremtiden.

Opdatering: Efter denne artikel blev skrevet, foreslår de Konservatives spidskandidat, Pernille Weiss, at EU-systemet bør se på en fælleseuropæisk afgift på flybrændstof. Men altså ikke en decideret afgift på flyveturen, der bliver betalt direkte af forbrugeren.