Ønskesedlen til Løkke er klar: Det skal EU have fokus på fremover

Fire danske EP-spidskandidater giver statsministeren gode råd inden dagens EU-topmøde.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal i dag deltage i sit sidste EU-topmøde med blandt andet Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, inden valget til Europa-Parlamentet. (Foto: François Lenoir © Scanpix)

Hvor skal EU bevæge sig hen i de kommende fem år?

Det er et af hovedspørgsmålene, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i dag møder sine EU-kollegaer til topmøde i den rumænske by Sibiu.

Her skal EU’s stats- og regeringschefer blandt andet lægge grundstenene til den nye strategiplan, der skal være EU’s politiske rettesnor i de kommende fem år.

Men hvad skal den europæiske union have fokus på fremover?

DR Nyheder har spurgt fire danske spidskandidater til europaparlamentsvalget, hvad de mener bør være med i den kommende strategiplan:

Jeppe Kofod: Rejsecirkusset er en provokation for mange almindelige borgere

Jeppe Kofod (S) mener, at migration, klimaet og rejsecirkusset er nogle af de ting, der skal være politisk EU-fokus på i de kommende fem år. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

- Det er åbenlyst, at der er en stor opgave i at få styr på EU’s ydre grænser og få standset den illegale migration. Det har lidt, siden samarbejdet brød sammen under flygtningekrisen i 2015. Heldigvis har Europa-Parlamentet været med til at sende 10.000 mand til at sikre EU’s ydre grænser. Men man skal blandt andet have lavet aftaler med landene ved Middelhavet, så folk ikke sætter sig ud i farlige både og drukner.

- Det skal sikres, at EU, der startede som en Kul- og Stålunion, bliver en egentlig klimaunion. Vi skal gå forrest i den grønne førertrøje og vise, at der er en grøn vej, hvor man både kan skaffe gode arbejdspladser og skabe arbejdspladser. Og vi skal binde resten af verden til det igennem vores handelsaftaler.

- Vi skal have gjort op med rejsecirkusset, hvor Europa-Parlamentet rejser mellem Bruxelles i Belgien og Strasbourg i Frankrig. Det er både et klimamæssigt og økonomisk problem. Alle stats- og regeringscheferne skal være enige, hvis det skal ændres, så vi skal have overbevist Frankrig om, at det skal gøres. Frankrigs nuværende præsident, Emmanuel Macron, har i et åbent brev bedt om støtte til at reformere EU, så det tager højde for de udfordringer, borgerne står over for. Rejsecirkusset er en provokation for mange almindelige borgere, og her er han nøglen til at få løst det.

Peter Kofod (DF): Vi kan godt bruge EU, når det kommer til klimaet

Selvom Peter Kofod kommer fra det EU-skeptiske Dansk Folkeparti, så mener han godt, at EU kan bruges, når det kommer til klima og miljø. (Foto: Maria Albrechtsen Mortensen © Scanpix)

- Migrationsspørgsmålet er EU's brændende platform, og jeg håber, at stats- og regeringscheferne drøfter, hvordan man i endnu højere grad kan lukke de ydre grænser. Jeg så gerne, at man på europæisk niveau gennemførte den australske model, hvor man trækker både, der er på vej over Middelhavet, tilbage. Derudover skal man sørge for, at folk, der alligevel kommer over, får beskyttelse og behandling et andet sted, så de ikke ender med at blive her permanent.

- Der er i øjeblikket en ideologisk kamp i EU om, hvorvidt EU skal fylde mere eller mindre. Her spiller Dansk Folkeparti på nationalstatsholdet. Det er i højere grad landene, der skal sætte dagsordener, og vi skal begrænse EU-systemets indblanding.

- Klimaet er et vigtigt spørgsmål, og hvis jeg skal være så vovet at sige, hvad man godt kan bruge EU til, så er det i forhold til klimaet, miljøet og energispørgsmålet. Danmark er en frontløbernation på området, og derfor vil det glæde mig, hvis statsministeren lagde en ambitiøs linje på topmødet. Danmark kan gøre en masse ting, men vi har også en interesse i, at andre lande følger med.

Her kan du se, hvordan Europa-Parlamentet fungerer:

Pernille Weiss (K): EU skal være stor på de store ting - og små på de små

Klimaet står højt på dagsordenen for Pernille Weiss, der er Det Konservative Folkeparti's spidskandidat til EU-parlamentsvalget. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

- Der skal stort fokus på klimadagsordenen. De skal både blive enige om målsætningerne og sikre et godt samarbejde EU-landene imellem, så er kan leveres konkrete resultater, der kan ses på CO2-regnskabet. Det er så afsindigt vigtigt, at vi får sat tempoet op, når det kommer til energiomstilling og energieffektivitet. Det er helt klart mit indtryk, at det er det vigtigste for de fleste lande, at der bliver leveret resultater på klimaområdet.

- Det er vigtigt, at samarbejdet fortsat er ”stor på de store ting – og små på de små ting”. EU består af medlemsstater, der skal tage sig af det, de hver især kan. Så kan EU koncentrere sig om de fælles og grænseoverskridende problemstillinger og overlade resten til nationalstaterne. Ellers kan befolkningerne opleve, at der kommer for stor afstand mellem dem og politikerne.

Rina Ronja Kari (N): EU skal indse, at de ikke er svaret på alt

EU-modstanderen Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU mener, at EU skal blande sig meget mindre i medlemsstaternes beslutninger. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

- EU-lederne bør reflektere grundigt over, hvorfor de er kommet så frygtelig langt væk fra borgerne, og hvorfor borgere i hele Europa protesterer over den måde, EU blander sig i vores samfund på. EU-toppen har sagt nogle pæne ord om, at man nu skal lytte mere til borgerne, men min fornemmelse er helt klart, at det går i den anden retning.

- Hvis de skal tættere på borgerne, skal de indse, at EU ikke er svaret på al ting. EU skal holde op med at detailstyre vores samfund og sende magten tilbage til borgerne.

- Jeg vil ønske, at EU tog førertrøjen på i forhold til klimadagsordenen og sagde, at man nu virkelig ville beskytte klimaet. Det vil betyde, at man skal have meget højere ambitioner end i dag - og give medlemslandene mere frihed til at leve op til målsætningerne.

- Problemet i dag er, at EU er enormt optaget af, at reglerne skal være ens for alle landene. Det gør det svært for medlemslandene at tage de skridt, der skal til, for at sikre en grøn omstilling. Det betyder blandt andet, at man ikke kan forbyde salg af diesel- og benzinbiler i dag, da det er i strid med indre marked-reglerne.

Mød alle de danske spidskandidater til europaparlamentsvalget her:

FacebookTwitter