OVERBLIK Her er de fem EU-topposter, der er i spil

Alles øjne er rettet mod den magtfulde post som formand for EU-Kommissionen, men også andre topposter er i spil.

Det er store skiftedag i EU, hvor fem topposter skal besættes.

Bliver det Weber, Vestager, måske endda franske Michel Barnier eller en helt fjerde, der skal overtage den magtfulde plads for bordenden i EU-Kommissionen?

Det er store skifte-år i EU, og i øjeblikket er fokus rettet mod, hvem der skal overtage den magtfulde post som formand for EU-Kommissionen efter Jean Claude Juncker.

Se her DR's EU-korrespondent, Ole Ryborgs interview med Michel Barnier

Kampen om topposterne er for alvor gået i gang efter europaparlamentsvalget, for posten som kommissionsformand er ikke den eneste, der skal fordeles, når den større magtkabale i EU skal gå op.

Flere højtstående positioner i EU-apparatet bliver ledige, og rundt om står europæiske politikere på spring for at komme i betragtning til blandt andet Donald Tusks' plads som formand for Det Europæiske Råd og posten som udenrigschef, der i dag tilhører italienske Federica Mogherini.

Det er en kamp uden faste spilleregler. Og der er mange hensyn – eksempelvis partifarve, køn og nationalitet – der skal tages højde for, når posterne skal fordeles.

- Det handler både om geografi, landestørrelse, køn og politisk tilhørsforhold, siger formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, og understreger, at han går efter "mindst to kvinder" på posterne.

Her er de fem poster, der er i spil:

Formanden for Europa-Kommissionen

Der er stor interesse for, hvem der skal overtage den magtfulde plads efter Jean-Claude Juncker. (Foto: © Emmanuel Dunand, Scanpix)

Kommissionsformanden er den måske mest magtfulde post i EU-systemet. Formanden står nemlig i spidsen for hele Europa-Kommissionen, der er centrum for stort set alle beslutninger i EU-systemet.

Det er Europa-Kommissionen, der fremsætter de lovforslag, som Europa-Parlamentet og Ministerrådet efterfølgende skal forhandle på plads.

Derudover skal Europa-Kommissionen holde øje med, om medlemslandene overholder EU-lovgivning, og på en række områder er den EU’s ansigt udadtil.

Kommissionen fungerer som et kollegium, dvs de mødes en gang om ugen for at finde en fælles holdning til de forskellige lovforslag.

Kommissærerne arbejder ikke for deres hjemlande, men for hele EU, og de har hver især ansvar for et område, eksempelvis står danske Margrethe Vestager (R) i dag i spidsen for konkurrenceområdet.

Kommissionsformanden har stor indflydelse på, hvem de enkelte medlemslande indstiller.

Den nuværende kommissionsformand er den konservative Jean-Claude Juncker, der tidligere har været Luxembourgs premierminister.

Formand for Det Europæiske Råd

Donald Tusk har været formand for Det Europæiske Råd siden 2014. (Foto: © OLIVIER HOSLET, Scanpix)

Det Europæiske Råd er her, hvor unionens 28 stats- og regeringschefer sidder sammen med EU-kommissionens formand. Formanden for Det Europæiske Råd, der også går under betegnelsen EU-præsident, er i øjeblikket Polens tidligere premierminister, Donald Tusk.

Rådet er ikke en lovgivende institution, men udstikker EU's overordnede politiske linje og prioriteter og fastlægger områder for EU's indsats på længere sigt, samt styrer topmøderne og finder løsninger og kompromisser.

Det er også EU's højest stående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og repræsenterer EU sammen med EU's udenrigschef.

Rådet træffer primært sine afgørelser ved konsensus og mødes mindst fire gange om året til topmøder i Bruxelles. Det kan dog også blive indkaldt til ekstraordinære topmøder – eksempelvis brexit eller flygtningekrise.

I visse specifikke tilfælde træffer Rådet jævnfør EU-traktaterne afgørelse ved enstemmighed eller med kvalificeret flertal.

EU's udenrigschef

Federica Mogherini er eneste kvinde der sidder på en af EU's topposter. (Foto: © YVES HERMAN, Scanpix)

EU's udenrigschef eller retteligt den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik er en post, der i øjeblikket tilhører italienske Federica Mogherini.

Udenrigschefen repræsenterer EU i internationale fora som for eksempel FN og er ansvarlig for de diplomatiske forhold også i forhold til lande udenfor EU.

Titlen som EU's udenrigschef hører til blandt de 28 kommissærposter, og hun rapporterer løbende til kommissionsformanden om geopolitiske udfordringer, koordinerer EU's svar når det gælder udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål og styrer udenrigsministermøderne.

Derdover er udenrigschefen ansvarlig for EU's udenrigstjeneste.

Formand for den Europæiske Centralbank

Efter otte år som formand træder Mario Draghi tilbage som formand for den Europæiske Centralbank med udgangen af oktober. (Foto: © Daniel Roland, Scanpix)

Den Europæiske Centralbank (ECB) er Eurozonens centralbank, det vil sige ansvarlig bank for de 19 lande, som har indført euroen.

Den udgør sammen med de nationale centralbanker det såkaldte europæiske system af centralbanker.

I øjeblikket er det italienske Mario Draghi, som er formand for ECB, og det har han været siden 2011. Mange analytikere tilskriver ham æren for at have holdt sammen på Eurozonen under den langvarige økonomiske krise fra 2009 til 2015.

Formanden repræsenterer banken ved både EU-topmøder og ved internationale møder.

Blandt bankens opgaver er blandt andet at fastholde euroens købekraft, rentefastsættelse for lån til Eurozonen og at fastholde en prisstabilitet i euroområdet.

Formand for Europa-Parlamentet

Formand for Europa-Parlamentet, Antonio Tajani, håber at blive genvalgt. (Foto: © Emmanuel Dunand, Scanpix)

Det er italienske Antonio Tajani, som i øjeblikket er formand for Europa-Parlamentet. En post, han har udtrykt ønske om at genopstille til, men der har været kritik af både hans virke - ligesom hans nylige udtalelser om Benito Mussolini har bragt sindene i kog rundt om i Europa.

Formanden for Europa-Parlamentet fører tilsyn med parlamentets debatter, både ved plenarmøderne og i udvalgene.

Han repræsenterer parlamentet i alle juridiske anliggender og har blandt andet til opgave at fremlægge Europa-Parlamentets synspunkter for EU's stats-og regeringschefer ved møderne i Det Europæiske Råd

Det er også parlamentsformanden, der giver endeligt grønt lys for og skriver under, når Europa-Parlamentet har godkendt EU's budget.

Nøgledatoer for valg af EU-toppen

  • Juni: I løbet af den kommende måned dannes de nye parlamentsgrupper.

  • 20.-21. juni: Det Europæiske Råd samles.

  • Juli: Parlamentet samles i Strasbourg og vælger ny formand, de 14 næstformænd og sammensætningen af udvalg. Der stemmes også om den nominerede kandidat til ny kommissionsformand.

  • November: Den nye kommissionsformand, EU's Udenrigschef og formanden for ECB træder til.

  • 1. december: Det Europæiske Råds nye formand tiltræder.Kilde: bbc.com, Europa-Parlamentet