Kandidat-testen: Hvor enig er du med kandidaterne?

Hvor enig er du med kandidaterne? Svar på 15 spørgsmål og find hurtigt ud af, hvem du er mest eller mindst enig med.

KANDIDAT-TESTEN er udviklet i samarbejde mellem Altinget.dk og DR.

Kandidat-testen EU valget

 1. 1

  VALUTA

  Danmark skal indføre euroen

  Information om spørgsmålet

 2. 2

  DANMARK & EU

  Danmark skal forlade EU-samarbejdet

  Information om spørgsmålet

 3. 3

  PANT

  Der skal indføres en fælles pantordning for genbrug af dåser og flasker i EU

  Information om spørgsmålet

 4. 4

  SOCIAL

  EU-borgere, som arbejder og betaler skat i Danmark, skal have adgang til velfærdsydelser som børnepenge og sygesikring i Danmark

  Information om spørgsmålet

 5. 5

  SUNDHED

  EU skal styrke forebyggelsesindsatsen imod rygning

  Information om spørgsmålet

 6. 6

  ØKONOMI

  Danmark skal tilslutte sig et fælles europæisk tilsyn med bankerne

  Information om spørgsmålet

 7. 7

  FLYGTNINGE

  Flygtninge, som kommer til EU, skal fordeles mere ligeligt mellem EU-landene

  Information om spørgsmålet

 8. 8

  FINANS

  EU skal indføre en skat på handel med værdipapirer som aktier og obligationer

  Information om spørgsmålet

 9. 9

  KLIMA

  EU skal reducere CO2-udledningen med mere end 40 procent i 2030

  Information om spørgsmålet

 10. 10

  RETTIGHEDER

  EU skal kunne straffe et medlemsland økonomisk, hvis medlemslandet krænker ytringsfriheden

  Information om spørgsmålet

 11. 11

  SKAT

  EU skal indføre en minimumssats for selskabsskat på tværs af medlemslandene

  Information om spørgsmålet

 12. 12

  ARBEJDSMARKED

  Danske virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Information om spørgsmålet

 13. 13

  SOCIAL

  EU skal med penge fra EU-budgettet hjælpe de fattigste EU-borgere med basale fornødenheder som tøj og mad

  Information om spørgsmålet

 14. 14

  PATENTDOMSTOL

  Danmark skal tilslutte sig den fælles patentdomstol i EU

  Information om spørgsmålet

 15. 15

  BOLIG

  Borgere fra andre EU-lande skal have ret til at købe sommerhus i Danmark

  Information om spørgsmålet

Dr.dk

Kandidat-testen er lavet i samarbejde mellem altinget.dk og DR