Epileptikere må kigge langt efter medicinsk cannabis

Epileptikere føler sig forbigået, fordi de ikke er med i politisk aftale om forsøg med medicinsk cannabis.

Op mod 50.000 danskere, der lider af epilepsi, vil fortsat være henvist til det illegale marked, hvis de vil søge lindring ved hjælp af cannabis. (Foto: RAUL ARBOLEDA © Scanpix)

Personer med kræft, sklerose eller en rygmarvsskade får i 2018 mulighed for at få udskrevet medicinsk cannabis af lægen.

Men op mod 50.000 danskere, der lider af epilepsi, vil fortsat være henvist til det illegale marked, hvis de vil søge lindring ved hjælp af cannabis.

Epilepsi er nemlig ikke med på listen over de sygdomsgrupper, som vil blive omfattet af den nye forsøgsordning.

Det ærgrer formand for Epilepsiforeningen Lone Nørager Kristensen.

- Det er mig ubegribeligt, at man ikke ønsker at sikre nogle bedre og mere sikre rammer omkring vores patientgruppe, når vi nu ved, at en del presses ud på et totalt ureguleret marked, hvor der ikke findes nogen former for uafhængig kontrol med produkterne, siger landsformanden.

Hun henviser til, at der er gode erfaringer fra udlandet med behandling af epileptikere med cannabis.

- Vi ser, at andre lande har en helt anden tilgang til området. Senest så vi på tv en israelsk læge have omfattende og gode praksiserfaringer med brugen af de her produkter til børn, som var svært invaliderede af deres epilepsi, siger Lone Nørager Kristensen.

Epilepsi er ikke en egentlig sygdom, men en samling af symptomer, der viser sig ved spontane og gentagne anfald.

Anfaldene opstår på grund af en forbigående forstyrrelse i hjernen og kan føre til, at man mister kontrollen over hele eller dele af sin krop.

Begejstring hos Scleroseforeningen

Mens Epilepsiforeningen er skuffet, er der begejstring hos Scleroseforeningen.

- Det er en glædens dag for alle de mange patienter, der lider af smerter og spasmer, som ikke kan afhjælpes tilstrækkeligt med konventionelle lægemidler, siger foreningens direktør, Klaus Høm.

- De har hidtil haft valget mellem enten at kriminalisere sig ved at skaffe deres medicin på illegal vis eller at leve med stærke smerter eller spasmer og en stærkt forringet livskvalitet til følge, siger han.

Forsøgsordningen skal evalueres efter fire år.

Fakta: Aftalen om medicinsk cannabis

  • Aftalen betyder, at en afgrænset patientgruppe kan få lægeordineret cannabis.

  • Patienter med følgende indikationer kan blive omfattet af forsøgsordningen: Sklerose, rygmarvsskade, kronisk smertebehandling og kvalme/opkastning efter kemoterapi.

  • For alle kategorier gælder, at godkendte lægemidler bør være afprøvet, inden behandling med medicinsk cannabis forsøges.

  • Det vil altid være den ordinerende læge, der med inddragelse af patienten beslutter, hvornår medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen.

  • Forsøgsordningen skal evalueres efter fire år, og herefter skal det overvejes, om der skal laves en permanent ordning.

  • Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.

/ritzau/

Facebook
Twitter