Esben Lunde: Jeg opfatter det ikke som en kritik af en minister

Den nu tidligere fiskeriminister peger på embedsværket i skandalesagen om kvoter.

Allerede i sidste uge fik Rigsrevisionens beretning en politisk konsekvens, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) valgte at fratage miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fiskeriet som ressortområde. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)

Den tidligere fiskeriminister Esben Lunde Larsen (V), der blev erstattet af partifællen Karen Ellemann efter skandalerne om kvotekongerne, kommenterede i dag første gang den kritik, Rigsrevisionen har rejst af ministeriets forvaltning.

- Jeg opfatter ikke, at statsrevisorerne retter kritik af en minister, siger Esben Lunde Larsen.

Ministeren afviser, at han ”tørrer” sagen af på embedsværket, som en journalist spurgte ham om.

- Der er ikke noget med at tørre noget af. Jeg konstaterer, hvordan kritikken er rejst. Det tager jeg til efterretning. Det er en alvorlig kritik, der er rejst, og det har den nye minister et ansvar for at skabe en løsning på fremadrettet med Folketingets partier.

Allerede i sidste uge fik Rigsrevisionens beretning en politisk konsekvens, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) valgte at fratage miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fiskeriet som ressortområde.

Esben Lunde Larsen siger i dag, at han ikke har haft mulighed for at handle, da embedsværket har forholdt ham oplysninger.

- Det er klart, at der er altid et ansvar i ministeriet. Men for at ministre, i det her tilfælde igennem mange år, kan handle på en opgave, skal man kende til forhold, der er foregået, Og der kan enhver jo se med den kritik, der er rejst af Rigsrevisionen, at der er forholdt oplysninger fra embedsmændenes side, og det er det, kritikken går på.

Bortset fra, at Esben Lunde Larsen er blevet frataget området, så er to embedsmænd blevet forflyttet, og fem fiskerivirksomheder er anmeldt til politiet.

RIGSREVISIONENS KRITIK

  • De danske fiskekvoter er fra 2003 til i dag stik imod Folketingets hensigter blevet koncentreret på ganske få hænder.

  • Rigsrevisionen har i forbindelse med sin undersøgelse af ministeriets forvaltning af kvoterne observeret en række forhold, ”der kan indikere ulovligheder”. Det drejer sig bl.a. om dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

  • Der er flere eksempler på fiskere, der opgiver, at de er ejere af fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af. Det viser en gennemgang af en række transaktioner.

  • 'Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at ministeriets indsats for at undersøge, om reglerne blev overholdt, har været mangelfuld, og at ministeriet på den baggrund har videregivet forkerte oplysninger til Folketinget', står der i rapporten.