Esben Lunde står fast: Jeg har ikke løjet for Folketinget

Miljø- og fødevareministeren afviser på samråd at have tilbageholdt oplysninger for fiskeriordførere i Folketinget, men beklager, at DF ikke så liste med forslag.

Miljø- og fødevareministeren understregede på fredagens samråd, at han ikke har talt usandt over for fiskeriordførerne. (Foto: JENS ASTRUP © Scanpix)

Dansk Folkeparti havde en klar forventning om, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ville lægge sig fladt ned på dagens hastesamråd i sagen om de såkaldte kvotekonger.

Men det blev hurtigt gjort til skamme.

Ministeren forsvarede sig nemlig med næb og klør og står fast på, at han ikke har løjet for Folketinget i forbindelse med forhandlingerne om, hvordan man bedst fordeler fiskekvoter.

Partierne, der har kaldt ministeren i samråd, er utilfredse med, at han ikke har oplyst om det katalog med i alt 16 tiltag, som Miljø- og Fødevarestyrelsen har udarbejdet mod kvotekoncentration.

Ministeren forklarer, at han aldrig er blevet forelagt de 16 tiltag og derfor ikke har haft mulighed for at viderebringe oplysningerne.

På samrådet kom det frem, at mange af de 16 punkter optrådte i en Power Point-præsentation til ministeren i maj 2016, men der er en naturlig forklaring på, at han ikke videregav alle forslagene, understregede ministeren.

Kun få anbefalinger fra styrelsen

- Jeg har givet de forslag videre, som rent faktisk vil virke, sagde Esben Lunde Larsen, der dermed fastholdt, at han ikke har løjet for Folketinget:

- Det med at påstå, at der har været alt muligt, der skulle skjules, er ikke rigtigt. Jeg er gået videre med de anbefalinger, jeg har fået, og som min styrelse har anbefalet virker. Det er også det, I har ønsket, sagde Esben Lunde Larsen.

Han forklarede under samrådet, at partierne ikke har set den fulde liste, fordi Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ifølge ministeren kun anbefalede få af punkterne.

Ifølge ministeren er det kun få forslag, som kan have en effekt, blandt andet en såkaldt tro og love-erklæring, hvor de kapitalstærke fiskere skal erklære, at de ikke omgår reglerne. Dansk Folkeparti og de andre partier, der har kaldt ham i samråd, er utilfredse med, at han ikke har oplyst til om flere tiltag.

- Jeg er da ked af, af ordførerne ikke har set den liste, men det er en liste, hvor der er en række anbefalinger, som min styrelse ikke anbefaler, man går videre med.

- Derfor forelægger jeg de forslag, som man anbefaler at gå videre med. Det er, fordi min styrelse siger, at det er forslag, der virker, og det er det, der er det væsentlige, lød det fra Esben Lunde Larsen, mens DF's fiskeriordfører, Ib Poulsen, rystede på hovedet.

Esben Lunde Larsen nævnte som eksempel en overvejelse fra listen om at indføre et forbud mod de såkaldte kvotejoller, som er fartøjer med kvoter, men som ikke anvendes til fiskeri.

- Det forslag vil ifølge styrelsen med stor sandsynlighed have en meget begrænset effekt i relation til kvotekoncentration, sagde Esben Lunde Larsen.

Esben Lund larsen i samrådet:

Lunde: Hvad skal man gøre?

Undervejs i samrådet blev Esben Lunde Larsen bombarderet med spørgsmål fra oppositionspartierne og Dansk Folkeparti - blandt om han havde handlet i strid med ministeransvarsloven.

Til det svarede Esben Lunde Larsen:

- Er det så i strid med ministeransvarsloven? Nej, det er jeg bestemt ikke enig i, fordi jeg er gået videre med de anbefalinger, der virker efter min styrelses vurdering.

- Hvad skal en minister ellers gøre? Jeg vil gerne sige, at jeg er ikke kvotekongekoncentrations-ekspert, jeg er ikke juridisk ekspert, jeg er ikke økonomisk ekspert. Jeg læner mig op ad de anbefalinger, som min styrelse kommer med, sagde ministeren.

Esben Lunde Larsen erkendte undervejs, at der har været et krav fra partierne om flere bud på regler mod kvotekoncentration, men han forsvarede sig med, at han har inviteret til møder med forligskredsen, men at møderne ikke er blevet til noget.

Sur smiley

Det mildnede dog ikke kritikken fra Dansk Folkepartis Ib Poulsen (DF), der har stået i spidsen for at lægge pres på ministeren:

- Hvis det her var en restaurant, så havde det været til en sur smiley.

- Jeg har spurgt utallige gange, om ministeren kan komme med forbedringer til stramninger overfor kvotekongerne. Det er et politisk valg, at man ikke vil vise os alle 16 foreslag. Og ministeren siger nu selv, han har set tiltagene på nogle videoslides, sagde Ib Poulsen.

DF's Ib Poulsen efter samrådet:

Esben Lunde Larsen forklarede sig således:

- Jeg er ked af, hvis servicen opleves til en sur smiley. Så kan det være, vi skal stramme op på serviceniveauet i ministeriet.

- Men jeg synes, at mine folk har leveret et udstrakt serviceniveau, vi har inviteret til flere møder for at drøfte forbedrende tiltag, og vi har spurgt Erhvervsministeriet til råds, sagde Esben Lunde Larsen, der endte med at beklage:

- Jeg har lært af det. Hvis Ib Poulsen (DF) gerne ville se hele bruttolisten, så beklager jeg da, at han ikke fik den at se, siger Esben Lunde Larsen.

- Fremadrettet vil jeg svare fuldstændig fyldestgørende på alt, hvad vi har i ministeriet. Ingen synes, det her er en hensigtsmæssig situation, at der er ballade mellem partier, der skal løfte en vigtig opgave.

Esben Lunde Larsen meddelte i løbet af samrådet, at regeringen nu tiltræder det fiskeriforlig, som Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF vedtog, mens ministeren var på rejse - en ny indsats for at støtte de små kystfiskere i Danmark.

Forligspartierne følte ikke på daværende tidspunkt, at arbejdet skred frem, eller at ministeren var specielt fremkommelig.

Og det kulminerede i december sidste år, hvor Dansk Folkeparti nærmest kuppede ministeren ved at gå udenom regeringen og indgå forliget med oppositionspartierne.

Esben Lunde Larsen undrede sig blandt andet over oppositionens manglende lyst til at mødes med ham. Se mere i klippet herunder.

Facebook
Twitter