Sidste år sagde Heunicke undskyld for manglende psykiatriplan - men den er stadig ikke kommet

Det er langt fra første gang, at snakken om en manglende psykiatriplan fylder i den politiske debat.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har flere gange lovet en plan for psykiatrien. Grafik: Nathalie Nystad / DR Montage / Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix.

Adskillige gange har regeringen understreget vigtigheden af en tiårig plan for psykiatrien. Allerede inden regeringen blev til, var det faktisk en del af Socialdemokratiets valgløfter.

Siden blev det skrevet ind i forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier i 2019.

Og i går kaldte Enhedslisten det et løftebrud, hvis ikke en tiårsplan for psykiatrien falder på plads inden et valg. Samtidig pressede støttepartierne på for at starte forhandlingerne om planen inden 9. september, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) inviterede til i forrige uge.

Psykiatriplanen har altså fyldt i den politiske debat op til flere gange, og i overblikket herunder kan du se, hvor mange gange der er blevet talt om planen - eller mangel på samme - uden at der endnu er landet en.

Socialdemokratiet præsenterer tiårsplan i valgkampen

Mette Frederiksen (S) præsenterede i valgkampen et bud på en plan for psykiatrien, som indeholdt 11 punkter, der skulle løfte området. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

22. maj 2019 - midt i valgkampen til folketingsvalget - præsenterede Socialdemokratiet 11 punkter, der skulle forbedre psykiatrien, i deres bud på en tiårig plan for selvsamme.

- Det vigtigste for os med en tiårsplan for psykiatrien er at få givet psykiatrien det løft, der skal til, for at vores alvorligt psykisk syge får en bedre behandling. Og at vi bliver bedre til at forebygge den psykiske sårbarhed, vi desværre oplever blandt mange børn og unge, sagde Mette Frederiksen til DR.

Samtidig sagde hun, at partiet var villig til at afsætte op mod en halv milliard ekstra om året til psykiatrien.

VLAK-regeringen satte i sin psykiatriplan fra 2018 525 millioner kroner af om året i fire år frem mod 2022.

Målet om en plan skrives i forståelsespapiret

Efter forståelsespapiret var udformet, og partierne havde skrevet under på det, kunne statsminister Mette Frederiksen præsentere sin etpartiregering, som blev til med støtte fra Enhedslisten, SF og De Radikale. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

I det forståelsespapir, som støttepartierne Enhedslisten, SF og De Radikale og regeringen underskrev i 2019, og som danner grundlag for partiernes støtte til Socialdemokratiets etpartiregering, skrives målet om en plan for psykiatrien, der skal strække sig over ti år ind:

"En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom."

S forsvarer ikke at have psykiatri på Finansloven

Rasmus Horn Langhoff (S) er sundhedsordfører for Socialdemokratiet. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

I oktober 2019 kritiseres regeringen for ikke at have psykiatrien med som en del af deres udspil til Finansloven, som ellers også er et af de løfter, som Socialdemokratiet var kommet med inden valget.

De Radikale kalder det et løftebrud, og den socialdemokratiske sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, manede til besindighed og sagde, at der var "behov at tænke psykiatri på en helt anden måde, end vi har gjort tidligere", og at tingene "skal komme i den rigtige rækkefølge".

- Der er behov for lange kloge beslutninger, og lang og klog planlægning. Og så er der behov for bred opbakning, og det er det arbejde, som vi sætter i gang nu her, hvor vi inviterer Folketingets partier og alle relevante interessenter til at byde ind på, hvordan vi kan lave en langsigtet psykiatriplan, sagde Rasmus Horn Langhoff dengang til DR.

Heunicke vil indkalde til forhandlinger ovenpå DR-dokumentar

I dokumentaren Døde Pigers Dagbog undersøger DR et hemmeligt netværk bestående af hundredvis af unge piger, der delte voldsomme billeder og tekster af selvskade og selvmord, og afdækker hvordan de unge piger inspirerer hinanden til at skade sig selv og i værste fald ender med at tage deres eget liv. (© DR Dokumentar)

DR bringer dokumentaren "Døde pigers dagbog" om et hemmeligt netværk på Instagram, hvor brugere deler voldsomme billeder af selvskade og selvmordsplaner.

- Det her er nogle unge kvinder med en meget alvorlig psykisk sygdom. Det berører mig dybt, at det psykiatriske system ikke har evnet at hjælpe dem tilstrækkeligt, siger han.

- Vi skal derfor gøre mere for at sikre os, at vi tager os ordentligt af de børn og unge, der har en psykisk lidelse, så de ikke kommer så langt ud, at de overvejer selvmord, tilføjer han.

Han sagde ikke, hvornår der vil blive indkaldt til forhandlinger.

Arbejdet med planen skydes igang

Sundhedsstyrelsen blev i slutningen af juni 2020 bedt om at lave en grundig analyse af psykiatrien, som skulle bruges som oplæg til de politiske forhandlinger. (Foto: Bo Amstrup © Ritzau Scanpix)

30. juni 2020 udsendte Sundhedsministeriet en pressemeddelelse, hvori der stod, at sundhedsministeren har bedt Sundhedsstyrelsen om at lave en grundig beskrivelse af status og udfordringer i psykiatrien.

Det skal fungere som et oplæg til forhandlingerne om den plan, der på daværende tidspunkt har været et år undervejs.

- Mit håb er, at psykiatrien om ti år har det markant bedre, og vi skal ikke være blege for at gå nye veje. Vi har et spændende og ekstremt vigtigt arbejde forud, sagde Magnus Heunicke dengang i pressemeddelelsen.

44 organisationer kommer med anbefalinger til løft af psykiatrien

17. august skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) et opslag på Twitter om de anbefalinger, som 44 organisationer er kommet med i forbindelse med psykiatriplanen. Foto: Screendump fra Twitter.

- Jeg ser frem til samarbejdet om at forbedre indsatsen for alle mennesker, der er ramt af psykisk sygdom og deres pårørende, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter, efter ministeriet har modtaget 44 organisationers anbefalinger.

Her kom organisationerne med otte bud på, hvordan man kan løfte psykiatrien.

Buddene drejer sig blandt andet om socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien, pårørende til mennesker med psykisk sygdom, den tidlige og forebyggende indsats og muligheden for forskning i psykiatri.

Faglig rapport udskydes ad flere omgange

Det er blandt andet håndteringen af corona, der gør, at den faglige rapport udskydes ad flere omgange. (Foto: Emil Helms © Ritzau Scanpix)

11. august 2020 bliver der lavet et kommissorium for følgegruppen, der skal lave statusrapport for psykiatrien forud for 10-årsplanen. Der stod, at rapporten skal være klar den 26. februar 2021.

I november 2020 udsætter Magnus Heunicke rapporten med to måneder. Det gør han i et brev til Folketingets sundhedsordførere. Heri skriver han også, at det er hans "forventning og ambition, at forsinkelsen af status- og udfordringsbilledet ikke forsinker regeringens politiske udspil for en 10-års plan for psykiatrien”

I et svar til Folketinget 8. februar 2021 skriver Heunicke, at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i andet halvår af 2021 vil aflevere én samlet rapport over status og udfordringer på psykiatriområdet.

Derudover vil det indeholde anbefalinger til i hvilken rækkefølge udfordringerne skal løses, og hvordan de løses bedst.

"Dette vil udgøre det faglige grundlag for regeringens oplæg til en kommende 10-års plan for psykiatrien og de efterfølgende politiske forhandlinger herom", står der også i svaret.

3. juni 2021 udskydes det faglige oplæg for tredje gang.

Heunicke undskylder for manglende plan

I oktober 2021 skal Magnus Heunicke holde tale på Psykiatritopmødet. Her starter han med en undskyldning.

- Jeg vil gerne starte med helt ærligt at sige undskyld. Undskyld for, at vores tiårsplan for psykiatri ikke er klar endnu, siger han til klapsalver fra salen og tilføjer, at håndteringen af corona blandt andet har været med til at udskyde arbejdet.

Undskyldningen falder over to år efter, at Socialdemokratiet lovede planen i valgkampen.

I videoen herover kan du høre starten af Magnus Heunickes tale til Psykiatrinetværkets Psykiatritopmøde i 2021.

Sundhedsstyrelsen kommer med fagligt oplæg

I starten af 2022 kommer Sundhedsstyrelsen så endelig med sine anbefalinger til og analyse af psykiatrien.

Her blev der skudt med skarpt fra vicedirektører i styrelsen Helene Probst.

- Vi har simpelthen ikke gjort det godt nok. Der er huller i indsatsen, manglende kvalitet og tværfaglighed, og der er ikke tilstrækkelige ressourcer, sagde hun ved præsentationen.

Hun erkendte også, at Sundhedsstyrelsen har en del af ansvaret.

I anledning af Sundhedsstyrelsens rapport takker sundhedsminister Magnus Heunicke nej til at deltage i et interview med DR og kommentere på det nye udspil.

I videoen herover kan du se, hvordan det så ud i TV Avisen den dag, planen blev præsenteret.

SF kræver psykiatriplan i en spørgetime

I en spørgetime den 10. maj spørger SF's formand Pia Olsen Dyhr ind til den manglende psykiatriplan.

- Vi er enige om, at vi gerne vil have en tiårsplan for psykiatrien, og det skal vi have lavet i fællesskab, svarer Mette Frederiksen på Pia Olsen Dyhrs spørgsmål.

Pia Olsen Dyhr svarer: "Og inden et folketingsvalg".

Det svarer statsministeren ikke på.

Olsen Dyhr udtrykker også, at hun er bange for, at corona bliver en undskyldning for, at beslutninger på området kan halte bagud. Men statsministeren svarer blandt andet, at hun ikke er enig i, at psykiatrien er kommet bagi køen på grund af corona.

I videoen herover kan du se et udsnit af debatten ved spørgetimen i Folketingssalen 10. maj.

Heunicke lover en plan inden valget

Magnus Heunicke har understreget overfor Information, at tiårsplanen er en del af forståelsespapiret, og at regeringen "nok skal nå det inden for en valgperiode." (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

"Forargeligt, amatøragtigt og en urimelig behandling af psykiatrien." Sådan lød kritikken fra flere partier i Information 18. maj i år.

Kritikken kom både fra Venstre, Enhedslisten, De Radikale og SF.

Overfor Information understregede Magnus Heunicke, at tiårsplanen er en del af forståelsespapiret, og at regeringen "nok skal nå det inden for en valgperiode."

- Der kommer en tiårsplan, det er vores politik. Vi har et fuldstændig usvækket ambitionsniveau og et langt bedre grundlag med det faglige oplæg fra styrelserne, sagde han til Information.

Magnus Heunicke i debat med lægeformand

På Lægetopmødet var Heunicke i debat med formanden for lægeforeningen Camilla Ratchke. Billedet er ikke fra begivenheden. (Foto: Tariq Mikkel Khan © Ritzau Scanpix)

Lige godt tre år efter Socialdemokratiet første gang har nævnt psykiatriplanen som et løfte under valgkampen i 2019 - den 20. maj 2022 - er Magnus Heunicke i debat med formand for Lægeforeningen Camilla Ratchke til Lægetopmødet.

Her stillede Camilla Ratchke et direkte spørgsmål til Magnus Heunicke:

- Jeg er bekymret for tiårsplanen for psykiatrien. Der kommer et valg senest til juni næste år, og jeg er bekymret for, om I kan nå at komme med planen, inden der går valgkamp i det hele?

Magnus Heunicke svarede:

- Planen er, at vi i denne periode har et forståelsespapir klar. Vi laver en plan, og vi skal nå et forlig om planen i denne periode. Vi er i gang og har møder med fagfolk allerede i disse uger.

Heunicke konfronteres af BT på Folkemødet

Magnus Heunicke på Folkemødet i 2016. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix Denmark)

Lover du, at der kommer en psykiatriplan, inden der kommer valg?

- Det har vi skrevet i vores forståelsespapir.

Men er det realistisk?

- Ja, det er helt klart realistisk, at vi præsenterer en plan og forhåbentlig får opbakning og vil kunne lave en aftale.

Heunicke: Nu kommer forhandlingerne

I forrige uge inviterede Magnus Heunicke partierne på Christiansborg til forhandlingerne om den længe ventede psykiatriplan med start 9. september.

Men efter tragedien i Field's er debatten blusset op på ny - og flere partier beder ham nu om at starte endnu tidligere.

Sundhedsminister Magnus Heunicke hører støttepartiernes frustration over, hvorvidt der lander en aftale om psykiatrien inden et kommende folketingsvalg.

- Jeg kan love, at jeg vil gøre alt for det. Vi har det faglige oplæg, vi har haft møder med eksperter og med partiernes ordførere. Jeg mener, vi sådan set er klar, siger sundhedsministeren onsdag i denne uge og tilføjer:

- Jeg mener, det vil kunne lade sig gøre at lave en aftale forholdsvist hurtigt. Men som samtidig er grundig og baserer sig på det grundige arbejde.

Selve forhandlingerne kan ifølge Heunicke først finde sted efter sommerferien, da der fortsat er travlt med forhandlinger om en anden reform, nemlig sundhedsformen.