Et notat fik dagens hovedrolle ved Støjbergs afhøring

Inger Støjberg (V) henviste igen, igen og igen til et "centralt" notat. Men i 2016 nævnte hun det ikke én gang.

Forhenværende minister Inger Støjberg (V) svarede igen og igen, at hun med et notat havde godkendt, at der skulle ske undtagelser i sagen om adskillelse af gifte asylpar, da hun afgav forklaring i Instrukskommissionen. (Foto: © THOMAS SJØRUP, Scanpix)

Skal man opsummere Instrukskommissionens afhøring af tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) i ét centralt spørgsmål, så kunne det meget vel være det følgende:

Var det et ministernotat eller en pressemeddelelse, der styrede, hvordan unge, gifte, asylpar blev behandlet i foråret 2016?

Og var den ansvarlige minister, Inger Støjberg, opmærksom på, om tingene foregik efter love og konventioner – selv om hun egentlig var uenig med love og konventioner?

Spørgsmålet er ifølge DR's politiske analytiker, Jens Ringberg, helt afgørende. Afgørende, fordi notatet, der blev godkendt af den nu tidligere minister og nuværende næstformand for Venstre, indeholdt en undtagelsesbestemmelse. Dermed lagde notatet op til at behandle parrene helt lovligt – de skulle have en individuel behandling, og nogle skulle skilles ad, andre ikke. Modsat pressemeddelelsen, der ikke lagde op til nogen undtagelser.

Det notat er dateret den 9. februar 2016, men nåede formentlig aldrig ud til Udlændingestyrelsen, der skulle administrere reglerne.

Få et overblikket over forløbet i sagen i vores tidslinje her.

Dagen efter - den 10. februar - udarbejdede Inger Støjbergs ministerium en pressemeddelelse, der - i modsætning til notatet - kom frem til styrelsen. Pressemeddelelsen indeholdt ingen undtagelser og er siden blevet til den eneste skriftlige instruks i sagen. Ifølge Folketingets Ombudsmand blev den til en ulovlig instruks.

Inger Støjberg fastholder, at hun troede hendes ministerium og styrelse administrerede ud fra notatet - og ikke pressemeddelelsen. Det gjorde Udlændingestyrelsen imidlertid ikke.

Udlændingestyrelsen har omvendt forklaret til Inger Støjbergs ministerium, at styrelsen administrerede med udgangspunkt i pressemeddelelsen. Altså uden undtagelser.

Forstå sagen om den ulovlige instruks på 100 sekunder. Artiklen fortsætter efter videoen.

Direkte adspurgt svarede Støjberg, at det kunne hun ikke forklare, da kommissionen spurgte til den modsætning.

- Jeg kan kun sige, at jeg godkender det notat, og at det derfor er individuelt vurderet.

Så hvis der er gået noget galt, så er det embedsmændene, der har gjort noget forkert?

- Det er ikke op til mig at placere skyldsspørgsmålet.

DR's politiske analytiker, Jens Ringberg, har fulgt sagen fra sin plads i Instrukskommissionens afhøringslokale.

1

Jens Ringberg, hvad betyder Inger Støjbergs nye forklaring i sagen for det videre arbejde?

Det er vigtigt for Inger Støjberg at få kommissionen overbevist om, at hun hele tiden har indskærpet, at alle love og konventioner skulle overholdes – også dem, hun personligt var dybt uenig i. Kommissionen vil så til gengæld bore i, hvorfor flere i systemet ikke kendte til notatet, og hun heller ikke selv tidligere har fremhævet det. Kommissionen vil også bore i at det blev pressemeddelelsen, der kom til at bestemme, hvordan asylparrene blev behandlet – den blev en instruks, som ombudsmanden senere kaldte ulovlig.

2

Hvordan hænger hendes forklaring sammen med hendes tidligere forklaringer i sagen?

Inger Støjberg er den første, der for alvor tillægger ministernotatet stor vægt i vidneskranken. Andre har lagt vægt på, at Inger Støjberg ønskede, at alle par skulle skilles ad.

3

Forsøger Inger Støjberg i praksis at tørre sagen af på sine embedsmænd?

Det skal kommissionen vurdere – og den vil nok ikke bruge et sådan sprogbrug. På den ene side er det naturligt, at Inger Støjberg siger, at hun måtte forvente, at hendes embedsmænd overholdt lovgivningen. Omvendt vil kommissionen måske vurdere, at hun skulle have holdt øje med om det skete.

Afhøringen af Inger Støjberg fortsætter mandag.