EU-korrespondent: Danmark kommer i mindretal på spørgsmål om barsel til mænd

Et nyt EU-direktiv vil øremærke to måneders barsel til mænd.

(Arkiv) EU-medlemslandene ventes at stemme et nyt direktiv igennem, der vil øremærke barsel til mænd - også i Danmark. (Foto: Andreas Beck © Scanpix)

To måneders øremærket barsel til danske mænd ser ud til at være på vej.

Det er et nyt EU-direktiv, som et flertal af medlemslandene forventes at stemme igennem i næste uge, der øremærker barslen til fædre.

De bliver ikke tvunget til at tage de to måneders barsel, men de frafalder den samlede barsel, hvis manden ikke tager dem. De to måneder kan altså ikke 'overføres' til kvinden. For nuværende har forældre ret til 32 ugers barsel, og fædre har ret til 14 dages orlov umiddelbart efter fødselen. Kvinder har ret til fire ugers orlov før fødslen efterfulgt af 14 ugers barselsorlov.

DR Nyheders EU-korrespondent Karin Axelsson forklarer, at øremærkningen af barslen for mænd sker som led i, at EU-medlemslandene har fokus på at undgå konkurrenceforvridning:

- Der er faktisk et bredt ønske blandt alle medlemslande inklusive Danmark om at sikre så ens regler og standarder som muligt for at undgår unfair konkurrence. Så man ikke kan underbyde hinanden på det indre marked. For Danmark har det for eksempel været vigtigt på miljøområdet, siger Axelsson og fortsætter:

- Og der er altså et flertal af EU-medlemslande, der ønsker at have et sæt minumumsstandarder på det sociale område, heriblandt øremærket barsel. Så selv om det går imod den danske arbejdsmarkedsmodel og principper, så ser Danmark altså ud til at komme i mindretal her.

Det gennemsnitlige antal barselsdage for danske mænd er 25 dage.

Også børnechecken

Det har vakt opstand blandt størstedelen af partierne på Christiansborg, at EU-reglerne skal diktere, hvordan også danske fædre skal prioritere deres tid. DR Nyheder har allerede beskrevet, hvordan øremærkningen af barslen splitter splitter rød blok, men også hvordan tre fædre glæder sig over udsigterne til øremærket barsel.

Udsigterne til øremærkning af barslen per direktiv kommer samme dag, som vi hører om en ny EU-forordning, der bestemmer, at arbejdere skal kunne modtage og hjemsende velfærdydelser som eksempelvis børnepenge, selv om de arbejder i et andet EU-land.

Forordningen ventes at blive stemt igennem af Ministerrådet i næste uge. Men reglerne omkring velfærdsydelser, der skal blive i Danmark, var et valgløfte for regeringen under den seneste valgkamp. Det har fået beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til foreløbigt at erkende et dansk nederlag over for Bruxelles.

FAKTA: EU-REGLER OM FÆDREORLOV:

 • Danmark har været medlem af EU siden 1973, og Danmark skal følge EU's fælles love.

 • Hvis der er konflikt mellem EU's regler og nationale regler, er det EU-reglerne, der gælder. Det kaldes, at EU-ret har forrang.

 • Hvis EU indfører et fælles direktiv om øremærket barsel for mænd, trumfer de dermed de danske regler på området.

 • I EU-direktivet lægges der op til, at der skal være to måneders øremærket barsel til mænd.

 • Hvis et EU-land ikke følger EU's regler, kan det blive dømt ved EU-Domstolen for at bryde traktaten.

 • EU-direktivet er ikke endeligt vedtaget.

 • Som det er i dag, har danske forældre tilsammen ret til 32 ugers orlov med barselsdagpenge, når de får barn.

 • Kvinder har ret til fire ugers orlov før fødslen efterfulgt af 14 ugers barselsorlov.

 • Mænd har ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Typisk lægges de to uger umiddelbart efter fødslen.

 • Efter de første 14 uger har begge forældre ret til at holde tilsammen op til 32 ugers orlov. Forældrene bestemmer selv, hvor mange uger henholdsvis faren og moren tager i den periode.

 • Hvis man får fuld løn fra sin arbejdsgiver under barselsorloven, fordi man er dækket af en overenskomst, kan man ikke samtidig få udbetalt barselsdagpenge.

 • Danske kvinder tager cirka 231 dages barselsorlov, mens mænd er på barsel i cirka 25 dage i gennemsnit.

 • I Sverige, Norge, Island og Finland er en del af barselsorloven øremærket til faderen. Hvis han ikke udnytter orloven, bortfalder den. Den kan altså ikke overføres til moren.

 • Kilder: borger.dk, Ritzau, eu.dk.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk