EU-lande er tæt på at indføre øremærket barsel i Danmark

Danmark kæmper imod, men det bliver svært at stoppe vedtagelse af EU-direktiv om øremærket barsel til mænd.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger, at regeringen kæmper imod, men som det ser ud nu, vil et flertal af EU-lande vedtage et direktiv, der indfører øremærket barsel til mænd. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Skiftende regeringer i Danmark har ikke villet indføre øremærket barsel til mænd.

Selv om det måske kan fremme ligestillingenarbejdsmarkedet, så må det være op til den enkelte familie selv at indrette deres barsel, har det lydt.

Nu kan det ende med, at Danmark alligevel får øremærket barsel til mænd.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger, at regeringen kæmper imod, men som det ser ud nu, vil et flertal af EU-lande vedtage et direktiv, der indfører øremærket barsel til mænd.

Lige nu står den øremærkede barsel til at blive på to måneder.

- Som positionerne ser ud nu, så ser det desværre ud til, at EU beslutter, at der skal laves en øremærket barsel i de enkelte medlemslande.

- Det er en position, vi fra dansk side prøver at bekæmpe, for vi er imod det. Vi mener, det er et nationalt anliggende. Og vi mener, at det er et familieanliggende, hvor den enkelte familie skal have lov at indrette sig som man finder det bedst, siger Troels Lund Poulsen.

Øremærkning på to måneder

Hvor mange måneder bliver der tale om, at fædrene skal på barsel i Danmark, hvis direktivet bliver vedtaget?

- Som det ser ud nu, så er det en øremærkning af barsel på to måneder til mænd. Om det er der, vi ender, er for tidligt at konkludere i dag.

To måneders øremærket barsel til mænd er vel ikke så meget? Hvorfor er du i mod?

- Jeg siger nej til, at EU begynder at blande sig i, hvordan man nationalt begynder at organisere sin barselslovgivning. Det er også derfor, vi kommer til at sige klart nej til direktivet.

Hvad er din bedste forklaring på, at Danmark ser ud til at ende med at tabe? Hvorfor står Danmark så svagt i forhold til at få vores synspunkter igennem?

- Jamen, det er jo fordi vi er i et europæisk samarbejde, som jeg støtter, og som jeg mener, er godt for Danmark. Men hvor der er nogle lande, der har andre interesser. Der er nogen, der har en anden politisk opfattelse af, hvordan EU-samarbejdet skal udvikle sig.

- Det vil jeg ikke lægge skjul på er dybt beklageligt. For jeg mener, at det udvikler sig i en forkert retning i forhold til, hvad EU skal tage af initiativer, siger Troels Lund Poulsen og tilføjer:

- Der er nogle lande, der mener, at EU skal spille en mere aktiv rolle. Det skyldes ikke mindst, at der er en række lande, der slet ikke har de samme velfærdsvilkår, som vi har i Danmark, siger Troels Lund Poulsen.

Danmark ser også ud til at komme i klemme, når det gælder velfærdsydelser til personer, der arbejder i Danmark. Her ser det ud til, at Danmark må acceptere, at udenlandske arbejdstagere kan tage danske dagpenge med tilbage til deres hjemlande.

 • FAKTA: Derfor kan EU gennemtvinge regler om fædreorlov:

 • Danmark har været medlem af EU siden 1973, og Danmark skal følge EU's fælles love.

 • Hvis der er konflikt mellem EU's regler og nationale regler, er det EU-reglerne, der gælder. Det kaldes, at EU-ret har forrang.

 • Hvis EU-landene indfører et fælles direktiv om øremærket barsel for mænd, trumfer de dermed de danske regler på området.

 • I EU-direktivet lægges der op til, at der skal være to måneders øremærket barsel til mænd.

 • Hvis et EU-land ikke følger EU's regler, kan det blive dømt ved EU-Domstolen for at bryde traktaten.

 • EU-direktivet er ikke endeligt vedtaget.

 • Som det er i dag, har danske forældre tilsammen ret til 52 ugers orlov med barselsdagpenge, når de får barn.

 • Kvinder har ret til fire ugers orlov før fødslen efterfulgt af 14 ugers barselsorlov.

 • Mænd har ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Typisk lægges de to uger umiddelbart efter fødslen.

 • Efter de første 14 uger har begge forældre ret til at holde tilsammen op til 32 ugers orlov. Forældrene bestemmer selv, hvor mange uger henholdsvis faren og moren tager i den periode.

 • Hvis man får fuld løn fra sin arbejdsgiver under barselsorloven, fordi man er dækket af en overenskomst, kan man ikke samtidig få udbetalt barselsdagpenge.

 • Danske kvinder tager cirka 231 dages barselsorlov, mens mænd er på barsel i cirka 25 dage i gennemsnit.

 • I Sverige, Norge, Island og Finland er en del af barselsorloven øremærket til faderen. Hvis han ikke udnytter orloven, bortfalder den. Den kan altså ikke overføres til moren.

 • Kilder: borger.dk, Ritzau, eu.dk.

 • /ritzau/