EU-regler kan give hadprædikanter et smuthul ind i Danmark

Hadprædikanter vil kunne komme til Danmark så let som ingenting, siger ekspert. Inger Støjberg erkender smuthul i regeringens plan.

Inger Støjberg præsenterer i dag regeringens forslag til en liste over "navngivne udenlandske forkyndere" - eller såkaldte hadprædikanter - der skal forbydes indrejse til Danmark. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Regeringens planer om at nægte såkaldte hadprædikanter indrejse i Danmark, hvis de har ytret sig antidemokratisk, har et smuthul.

Det vurderer lektor i EU-ret på Syddansk Universitet Henning Bang Fuglsang Sørensen, efter at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har bebudet en såkaldt sanktionsliste. Listen er en del af regeringens tiltag mod radikale imamer, og hvis man kommer på listen vil det være lig med et indrejseforbud til Danmark.

- Det her forslag vil ikke have nogen som helst effekt på, hvor mange hadprædikanter, der kommer eller ikke kommer til Danmark. Dem, der har lyst, vil kunne komme til Danmark så let som ingenting, siger Henning Bang Fuglsang Sørensen.

Ikke-EU-borgere skal ifølge regeringens forslag kunne komme på sanktionslisten, hvis vedkommende for eksempel har sagt ting, der er strafbare i Danmark, og myndighederne vurderer, at ytringerne vil fortsætte i Danmark.

Men det bliver relativt nemt at omgå, mener Henning Bang Fuglsang Sørensen fra Syddansk Universitet. Hadprædikanten kan nemlig bare søge visum til et andet EU-land som Spanien, Tyskland eller Italien, og så kan personen ikke nægtes indrejse i Danmark.

- Hvis man som hadprædikant går ind på den tyske ambassade i et af de arabiske lande, eksempelvis, og får et visum til Schengen-området, så giver det visum ret til at rejse og opholde sig i hele Schengen-området i op til tre måneder, siger Henning Bang Fuglsang Sørensen.

- Eftersom vi er gået med i Schengen-aftalen, har vi også forpligtet os til at følge de regler i den aftale, vi frivilligt har indgået. Så vi vil være nødt til at lukke dem ind, når de kommer med deres Schengen-visum, siger han.

Støjberg erkender hul

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg præsenterer i dag regeringens forslag om at indføre den såkaldte sanktionsliste til Folketingets partier. Listen skal ifølge regeringens oplæg være offentlig.

Samtidig har regeringen planer om at indføre en lukket ’observationsliste’, hvor myndighederne også kan placere personer fra EU under mistanke for eksempelvis at billige terror. Disse bliver der ført et skærpet tilsyn med.

Inger Støjberg erkender dog, at der er et smuthul i regeringens offentligt tilgængelig sanktionsliste.

- Det er ikke sådan, at vi fuldstændig kan sikre, at de her mennesker ikke kommer hertil. Men så vil det være sådan, at man så vil bruge prædikestolen i for eksempel Grimhøj-moskeen til at ytre sit had, siger Inger Støjberg.

Og en sådan ytring eller opfordring om eksempelvis drab på jøder vil ifølge regeringens udspil betyde, at vedkommende havner på den lukkede observationsliste.

- Det er klart, at i EU er der fri bevægelighed. Men det ændrer ikke på, at man godt kan komme på observationslisten, siger Inger Støjberg.

Regeringens forslag bliver her til morgen fremlagt for Folketingets partier ved et møde i hos kultur- og kirkeminister Bertel Haarder (V).

Se detaljerne i forslaget om de to lister her:

Offentlig liste - personer med indrejseforbud

 • Regeringen vil give indrejseforbud til ikke EU-borgere, der fx har billiget terror, ved at placere dem på en offentlig liste.

 • Initiativet skal for eksempel gøre op med ekstremistiske, religiøse forkyndere fra udlandet, der er inviteret til at prædike i Danmark.

 • En person kan enten komme på listen, hvis vedkommende har sagt ting, der er strafbare i Danmark, og myndighederne vurderer, at ytringerne vil fortsætte i Danmark.

 • Eller hvis vedkommende kommer med 'udtalelser i udlandet, der er antidemokratiske'.

 • Listen bliver udfærdiget af Udlændingestyrelsen på baggrund af tilgængelige oplysninger fra internettet.

 • Oplysningerne om hadprædikanter, der skal nægtes adgang til Danmark, kan myndighederne også skaffe via dansk eller udenlandsk politi.

Lukket liste med EU-borgere

 • Regeringen vil desuden oprette en lukket ’observationsliste’, hvor myndighederne også kan placere personer fra EU under mistanke for fx at billige terror. Disse bliver der ført et skærpet tilsyn med.

 • Regeringen kan ikke afvise EU-borgere, idet et statsborgerskab i et andet EU-lad gør et dansk indrejseforbud ugyldigt.

 • Ikke EU-borgere på den lukkede liste kan på sigt blive flyttet til den offentlige liste.

 • Udlændinge, der ender på listen, kan få prøvet afgørelsen ved den domstolslignende instans Udlændingenævnet.

 • I dag er det allerede muligt i visse tilfælde at nægte personer indrejse, hvis de vurderes at være til fare for statens sikkerhed.

FacebookTwitter