EU stempler biler i dansk plan som sorte: Støttepartier vil genforhandle aftale

Rød bloks aftale om 775.000 grønne elbiler bygger på salg af hybrid-biler, som EU fra 2026 ikke længere ser som grønne

(Foto: © Jorge Silva, Scanpix)

En stor del af de biler, som skal være med til at sikre målet om én million grønne biler på de danske veje i 2030, er ifølge EU slet ikke grønne på den lange bane.

Regeringen og dens støttepartier har nemlig valgt at tælle hybrid-biler med som grønne i regnestykket, selvom de både kan køre på el og fossile brændstoffer. Hybridbilerne er en vigtig faktor, hvis målet skal nås, viser salgstallene.

Men fra om fem år - i 2026 - skal hybridbilerne ikke længere betragtes som bæredygtige, netop fordi de også udleder CO2.

Det har Kommissionen slået fast i et katalog over bæredygtighed i denne uge. Og det får regeringens støttepartier til at kræve, at hybridbilerne ikke længere skal anses som grønne, når transportaftalen skal genforhandles.

For at forstå, hvorfor de danske biler ikke længere vil være grønne i EU's øjne, kræver det et tilbageblik på den aftale, som regeringen indgik med sine støttepartier tilbage i december.

Her landede parterne en aftale, der sikrer afgiftsreduktioner for både lav- og nulemissionsbiler. Man skønnede i den forbindelse, at aftalen vil betyde 775.000 grønne biler, når kalenderen når 2030. Ambitionen er dog stadig én million grønne biler.

Og det er her, uenigheden mellem EU og regeringens syn på hybridbilerne opstår.

Ekspert: Bilerne er sorte

Ifølge professor Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet, der forsker i trafik, kan man ikke komme uden om, at plugin-hybrid-bilen til en hvis grad er en sort bil.

- Det kan ikke rigtig være anderledes. Hvis det sorte er, at man brænder benzin af, så er hybridbiler også sorte eller halv-sorte, siger han.

- De har en tank, man kan hælde benzin i, og en motor, der kan brænde benzin af, så på den måde er de jo ikke lige så grønne som rene el-biler, siger han.

Ifølge ham vil hybridbilerne spille en rolle i overgangen til grønne biler på vejene, fordi de ”er grønnere end rene fossilbiler, men ikke lige så grønne som rene el-biler”. På sigt er professoren dog overbevist om, at bilerne vil blive helt udfaset.

Mens regeringen og støttepartier betegner lav-emissionsbiler som grønne - i hvert fald frem til aftalens udløb i 2030 - så vil EU-kommissionen allerede fra 2026 droppe det grønne stempel til biler, der ikke er hundrede procent CO2-fri.

Det er typisk de såkaldte plugin-hybrider - altså biler, der både kan køre på brændstof og en kortere tur på ren el - der i den danske aftale betegnes som grønne.

Plugin-hybriderne tegner sig for den største andel af de såkaldt grønne biler, der kører ud fra bilforhandleren. Men deres klimaeffekt er omdiskuteret. Oplades de ikke, kører de typisk kortere på literen end en tilsvarende bil på benzin, da der er to motorer indbygget. (Foto: © MARK BLINCH, Scanpix)

Sælges med klækkelig afgiftsrabat

I det danske afgiftssystem, får bilerne en klækkelig afgiftsrabat sammenholdt med en helt sammenlignelig bil, der kun kan køre på brændstof. Men hvis hybridbilerne ikke bliver sat i stikket og ladet op, så udleder de fortsat CO2 og er ikke mere miljøvenlige end deres benzin- og dieselfætre.

Det er det, der gør, at EU om nogle år ikke længere betragter bilerne som grønne. EU-Kommissionen fremlagde onsdag en guide over, hvad der er grønt, når virksomheder eller borgere skal sætte penge i noget. De kalder den en ”taksonomi”.

Det er et kæmpe katalog, der klassificerer alt fra vindmøller til elcykler for at afgøre, hvad der er bæredygtigt, og hvad der ikke er.

Det betyder for eksempel, at et pensionsselskab vil kunne vælge at investere i virksomheder, som EU har givet det grønne stempel. Og det kan også betyde, at en privatperson kan få lettere ved at låne penge til investeringer, som EU har grønstemplet.

I den guide fremgår det, at man indtil 31. december 2025 anser både elbiler og hybridbiler for at være grønne. Men fra den 1. januar 2026 er det kun biler, der slet ikke udleder CO2, der kan pynte sig med et grønt stempel.

Plugin-hybriderne går - eller måske rettere kører lige nu sin sejrsmarch på det danske bilmarked og udgør i de første tre måneder af i år den klart største andel af det grønne bilsalg.

Fra januar til og med marts er der solgt 7.500 plugin-hybrider, der altså er grønne i regeringens optik. De udgør 17,1 procent af det samlede danske bilsalg i den periode.

Bare 3.000 elbiler er tilsvarende rullet ud fra bilforhandlerne, viser tal fra Skatteministeriet.

Støttepartier vil stemple hybrider som sorte

EU's nye syn på hybridbilerne får nu flere af støttepartierne bag aftalen om grønne biler til at kræve den genåbnet og genforhandlet.

De kombinerede el- og benzinbiler er nemlig heller ikke særligt populære blandt regeringens støttepartier. Derfor ser de helst, at bilernes prædikat som grønne fjernes helt.

- Jeg er mest enig med kommissionen, og jeg synes også, at vi fra 2026 skal klassificere elbiler som grønne biler – og ikke andre, siger Rasmus Helveg Petersen, der er formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget i Folketinget og klimaordfører for Radikale Venstre.

Han mener derfor, at kun rene elbiler skal tælles som grønne fra 2026.

- Jeg vil gerne åbne den her aftale. Jeg ved ikke, om det skal være i morgen, men det skal i hvert fald være inden 2026.

SF's klimaordfører, Signe Munk, er enig.

- Selvfølgelig står jeg på mål i for den aftale, vi har indgået. Men det vil være vigtigt for os, at det er de rene elbiler, vi prioriterer, når vi skal genforhandle den, siger hun.

- I sidste ende mener vi i SF, at når der skal forbydes et nysalg af sorte biler, så må det også gælde plugin-hybriderne. Det skal altså ske inden 2030.

Også Enhedslistens transportordfører, Rasmus Vestergård Madsen, ser gerne pluginbilerne pillet ud.

- Allerede da vi gik ind til de oprindelige forhandlinger, var vores oplæg, at pluginhybridderne skulle udfases i 2025. Vi ser ind i, at rigtigt mange af de grønne biler er pluginhybrider, men det er ikke naturgivent, at de kommer til at køre på strøm. Vi skal genforhandle aftalen i 2025, men jeg synes, det vil være oplagt at kigge på tidligere, siger han.

Regeringen er klar til at åbne aftale

Skatteminister Morten Bødskov (S) holder fast i, at hybridbilerne er et "grønt valg".

- For fire måneder siden lavede vi en historisk aftale om flere grønne biler på vejene sammen med vores støttepartier og det, at man køber en pluginhybridbil, er et grønt valg, som rigtig mange glædeligvis tager, og det er med til at fremme den grønne omstilling af det danske samfund, siger han.

Men de er vel ikke særligt grønne, hvis man ikke husker at stikke dem i stikkontakten?

- Det er et grønt valg, og det, vi kan se, er, at hybridpluginbilerne nu overstiger dieselbiler. Der er et kraftigt fald i salget af dieselbiler og en vækst i antallet af rene elbiler og pluginhybridbiler, siger han.

Bødskov understreger samtidig, at partierne skal se på aftalen igen i 2025, og her kan ny teknologi komme til at spille en rolle.

- Vi har lavet den her meget ambitiøse aftale, og så har vi også aftalt, at i 2025 skal vi se på, hvordan udviklingen er gået. Der sker enormt meget på bilmarkedet i de her år. Der vil komme flere biler til, teknologien udvikler sig, og det har vi aftalt at kigge på i 2025.