EU støtter nu anerkendelse af Palæstina som stat

Det er symbolsk, men vil lægge pres på Israel, siger dansk socialdemokrat i parlamentet.

Medlemmer af Europaparlamentet under onsdagens afstemning om at anerkende Palæstina som stat. (Foto: © Patrick Seeger, Scanpix)

EU har ikke formel kompetence til at anerkende Palæstina som en selvstændig stat, men et stort flertal i Europaparlamentet har ikke desto mindre stemt for at gøre netop det.

Parlamentet har med 498 stemmer for og 88 imod stemt for "at støtte en principiel anerkendelse af en palæstinensisk stat".

Blandt ja-stemmerne var Christel Schaldemose (S). Hun erkender, at dagens resolutionsvedtagelse ikke får nogen formel betydning, men det er et vigtigt signal at sende, siger hun.

- Selvfølgelig er det symbolsk og et signal, men vi mener, det er et værdifuldt signal at sende til både israelerne, men faktisk også til EU's medlemsstater, siger Christel Schaldemose.

Schaldemose: Israel har lagt pres på os

Hun stemte for at anerkende Palæstina sammen med sine to danske, socialdemokratiske kollegaer i parlamentet, Jeppe Kofod og Ole Christensen.

Selvom der er tale om symboler og signaler, så mener Christel Schaldemose, at det bliver svært for den israelske regering at sidde dagens afstemning i Europaparlamentet overhørig.

- Det er faktisk første gang, vi så entydigt udtaler os så klart om at anerkende Palæstina som en selvstændig stat. Det er selvfølgelig op til israelerne at handle, men det har en betydning, når der lægges et internationalt pres, siger Christel Schaldemose.

- Jeg kan jo også konstatere, at israelerne har været rundt for at få os til at lade være med det her. Hvis de ikke mente, det havde betydning, ville de vel være ligeglade med, hvad vi stemte. Det har de ikke været, siger hun.

Samtidig vil det give EU's udenrigschef, Federica Mogherini, et ikke uvæsentligt argument, når hun fremover skal forhandle med israelerne og palæstinenserne om at genoptage de fastlåste fredsforhandlinger, mener Christel Schaldemose.

Auken: Historisk

SF's Margrete Auken stemte også for at anerkende Palæstina i Europaparlamentet, og hun kalder dagens vedtagelse "et historisk fremskridt".

- Europaparlamentets anerkendelse vil skabe handlerum til nogle af de lande, der af realpolitiske eller historiske årsager har svært ved at være blandt de første til at gøre det, siger Margrete Auken i en pressemeddelelse.

- Der er ingen tvivl om at dagens afstemning vil give de tøvende lande mere handlerum. De der påstår at anerkendelsen ikke betyder noget, har en helt anden agenda, siger hun.

Onsdagens vedtagelse i Europaparlamentet kommer i kølvandet på, at flere europæiske lande har anerkendt Palæstina som stat.

Den danske regering vil vente

I det danske Folketing var en anerkendelse af Palæstina til debat i sidste uge, hvor Enhedslisten og SF fremsatte et beslutningsforslag, der skulle pålægge regeringen at anerkende Palæstina.

Hverken regeringen eller oppositionen var dog villig til at stemme for forslaget. Udenrigsminister Martin Lidegaard (R) fastslog dog, at Danmark som udgangspunkt gerne vil anerkende Palæstina som stat.

Det skal dog først være, når det kan gøre en reel forskel, sagde Martin Lidegaard i sidste uge:

- Det vil sige, når så mange EU-lande som muligt er med, og når det virkelig skubber til parterne. Ikke mindst til Israel, sagde udenrigsministeren.