EU vil ændre ny dansk lov: Den diskriminerer udenlandske lastbilchauffører

En ny dansk regel bør droppes, skriver EU-Kommissionen til Danmark.

Allerede nu skiltes der med advarsel om at parkere i mere end 25 timer på de 90 statslige rastepladser. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Det er negativ særbehandling over for udenlandske lastbilchauffører, når Danmark har vedtaget en ny lov om, hvor længe lastbilchauffører må gøre stop på en af landets 90 statslige

rastepladser
.

Sådan lyder det i en skrivelse til Transportministeriet fra

EU
-Kommissionen, som
DR
Nyheder er i besiddelse af.

Reglen går ud på, at man som lastbilchauffør maksimum må parkere på en af landets statslige

rastepladser
i 25 timer.

Det er vedtaget for at undgå ”campinglignende tilstande” på rastepladserne, hvor primært udenlandske lastbilchauffører overnatter i flere dage i træk og lever i deres lastbiler, når de skal overholde

EU
’s regler om hviletid.

Men reglerne er

diskriminerende
over for lastbilchauffører fra andre
EU
-medlemslande. Derfor bør regeringen droppe loven.

- Det gør det vanskeligere for udenlandske transportvirksomheder at transportere varer til og fra Danmark. Derudover risikerer reglerne for chaufførerne at være skadelige for deres

trivsel
og
trafiksikkerheden
generelt, lyder det i skrivelsen til Danmark.

EU: Det strider mod traktaterne

Loven om de 25 timers maksimale stop på de statslige

rastepladser
i Danmark trådte i kraft 1. juli, mens der fra 1. januar 2019 vil vanke højere bøder, hvis reglerne overtrædes.

Men netop det faktum, at

EU
-Kommissionen mener, at de nye regler målrettet rammer udenlandske lastbilchauffører og transportvirksomheder og i mindre grad danske chauffører, er væsentlig.

Det strider nemlig mod traktaterne i

EU
.

- De nye regler I Danmark vil påvirke chauffører fra andre medlemsstater uforholdsmæssigt mere end danske chauffører, da danske lastbilchauffører i de fleste tilfælde vil være i stand til at komme hjem, når de skal have et længere hvil, lyder det i skrivelsen til Danmark.

Danmark har nu to måneder til at vende tilbage til

EU
med et modsvar.

Transportminister er uenig med EU

Det har ikke været muligt for transportminister Ole Birk Olesen (LA) at stille op til et interview med

DR
Nyheder.

Transportministeriet oplyser i et skriftligt svar til

DR
Nyheder, at man er klar over, at
EU
-Kommissionen forfølger sagen, men man afventer lige nu en officiel henvendelse fra
EU
. Når den er modtaget, vil man vende tilbage til
EU
.

Tilbage i begyndelsen af maj skrev transportminister Ole Birk Olesen dog et brev om de nye regler til

EU
’s transportkommissær, Violeta Bulc.

Allerede på det tidspunkt havde

kommissionen
nemlig luftet deres bekymringer om den nye lovgivning overfor Ole Birk Olesen.

- Vi mener ikke, at det er et krav for et

EU
-medlemsland at sikre gratis faciliteter, hvor lastbiler og chauffører kan blive i mere end 25 timer. I vores øjne er de statslige
rastepladser
langs motorvejen en service, der skal give
bilister
og chauffører mulighed for en pause eller et hvil i løbet af dagen, hvilket er et mere presserende behov end de lange hvilepauser, som kan planlægges flere uger i forvejen, lyder det i brevet fra Ole Birk Olesen.

Bøden for at parkere længere end 25 timer på en af de statslige

rastepladser
står til at stige fra omkring 500 til omkring 2.000 kroner fra 1. januar 2019.

Facebook
Twitter