Epinion: Vælgere var utro mod partifarve ved EU-afstemningen

Knap 50 procent af S og SF's vælgere stemte nej ved afstemningen om retsforbeholdet. Danskerne er ikke tro mod deres parti i EU-spørgsmål, siger valgforsker.

Socialdemokraterne og SF har kæmpet for et ja i valgkampen forud for afstemningen om afskaffelsen af retsforbeholdet.

Men de to partiers vælgere har ikke været tro mod deres parti.

Knap 50 procent af begge partiers vælgere har sat et kryds ud for et nej ved folkeafstemningen om at afskaffe retsforbeholdet.

Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for DR i forbindelse med den exitpoll, der blev lavet i forbindelse med afstemningen, hvor folk også er blevet spurgt om, hvad de stemte ved seneste folketingsvalg i juni 2015.

- Når det handler om EU, så tænker danskerne anderledes. Der er mange, der ikke følger deres politiske linje. Danskerne er ikke særligt tro overfor deres parti, siger valgforsker ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.

DF har vælgerne med sig

Men heller ikke de borgerlige vælgere har lyttet til deres partiers anbefalinger.

Hos nej-partiet Liberal Alliance har hele 50 procent stemt ja, og hos Venstre-tilhængere har knap 30 procent stemt nej.

Til gengæld har nej-partiet Dansk Folkeparti 89 procent af deres vælgere med sig, ligesom de Radikale har 88 procent, der har fulgt partiets opfordring og stemt ja.

Alternativet, der gik ind for et ja, kan konstatere, at 47 procent har stemt nej.

Set ud fra en aldersopdeling er der et tydeligt billede af, at de unge er skeptiske, og de ældre har stemt ja.

- Der er et markant ja hos dem over 56 år. Det kunne tyde på, at der er en skepsis på fremmarch, når de unge stemmer nej, og det vil vi nok kunne se fremover. Det man har fået ind som ung, det tager man gerne med sig, pointerer valgforsker Kasper Møller Hansen.

Mænd og kvinder har stået for nogenlunde lige mange ja- og nej-stemmer.

Undersøgelsen viser også, at der er flere ja-sigere blandt de højtuddannede, mens de lavtuddannede har stemt markant nej.

- Det er helt klassisk, sådan har det altid været, siger valgforskeren.

Ja-stemmer i byerne

Til gengæld har tingene ændret sig, så der er kommet flere ja-stemmer i byerne, mens der er en overvægt af nej-stemmer på landet. Især Sjællands Storkreds stikker ud med hele 60 procent nej-stemmer.

Det er en udvikling fra tidligere EU-afstemninger.

- Der er nogle tydeligt geografiske forskelle. I storbyen er man blevet mere globalt orienteret - skepsis'en er kommet væk fra storbyen, siger Kasper Møller Hansen.

  • Ved en exitpoll spørger Epinion vælgere, der allerede har stemt, om hvad de har stemt.

  • Målingen er lavet af analyseinstituttet Epinion for DR blandt 5.262 repræsentativt udvalgte danskere.

  • Exitpollen er typisk mere sikker end almindelige meningsmålinger.

  • Målingen er dog stadig forbundet med en usikkerhed på +/- cirka 2 procentpoint og skal derfor ikke forveksles med et resultat.