GRAFIK En parallelaftale med EU? Se her hvad det handler om

Hvis danskerne beholder retsforbeholdet, vil regeringen nok forsøge at indgå parallelaftale med EU for fortsat at være med i det europæiske politisamarbejde.

Hvis danskerne stemmer nej den 3. december, så kan det ende med, at den danske regering vil forsøge at forhandle en parallelaftale hjem med EU for fortsat at være med i det europæiske politisamarbejde, Europol.

En parallelaftale er en aftale, som Danmark indgår med EU, og som gør det muligt for Danmark at være omfattet af en bestemt EU-retsakt.

Som grafikken øverst i artiklen viser, så har Danmark i dag indgået flere forskellige parallelaftaler med EU på retsområdet, selvom vi har et retsforbehold.

Vi har blandt andet en parallelaftale med EU, så vi kan være med i de fælles regler for, hvilket EU-land der skal behandle en asylansøgning.

For at få sådan en aftale i hus, skal Danmark overbevise EU-systemet om, at det er en god idé at indgå en parallelaftale med Danmark.

Ifølge DR's EU-korrespondent Ole Ryborg skal en dansk parallelaftale blandt andet godkendes af flere end 800 politikere fra 28 forskellige lande, inden den kan falde på plads.

Grafikken nedenfor illustrerer de trin, der skal gennemgås, inden en parallelaftale kan falde på plads:

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk