Retsforbeholdet til afstemning: Her står dit parti

Se, hvad dit parti mener, du skal stemme, når du inden længe skal stemme om, hvorvidt det danske retsforbehold skal laves om til en tilvalgsordning.

Danskerne skal 3. december stemme om, hvorvidt en tilvalgsordning skal erstatte retsforbeholdet. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i dag meddelt, at danskerne 3. december skal stemme om, hvorvidt vi skal omdanne EU-retsforbeholdet til en såkaldt tilvalgsordning.

Her kan du se, hvad partierne mener:

Socialdemokraterne

Socialdemokraterne går ind for, at danskerne ved den kommende folkeafstemning skal vælge at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Argumentet for dette er primært, at Danmark på den måde undgår at ryge ud af det europæiske politisamarbejde, Europol, der ifølge mange partier gør det lettere for Danmark at pågribe narkohandlere og menneskesmuglere, optrevle sager om misbrug af børn og bekæmpe terror.

- For os er det afgørende, at Danmark fortsat kan deltage fuldt ud i Europols arbejde. Den bedste måde at sikre det på, er ved at ændre vores retsforbehold til en såkaldt tilvalgsordning, skriver partiet på sin hjemmeside.

Partiet har indgået aftale med de øvrige ja-partier om, hvordan den såkaldte tilvalgsordning skal se ud. I den står der, at Danmark skal tilvælge 22 af EU's retsakter på området. 10 retsakter skal vi ikke tilslutte os, blandt andet EU's asyl- og udlændingepolitik.

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti anbefaler, at folk stemmer nej til at afskaffe det danske retsforbehold og erstatte det med en tilvalgsordning.

Partiet stoler ikke på, at ja-partierne vil lade være med at tilslutte sig flere af EU’s retsakter end dem, der fremgår af ja-partiernes aftale. Det gælder særligt EU’s udlændinge- og asylpolitik, som Dansk Folkeparti forventer, at ja-partierne en dag vil tilslutte sig, selvom de siger det modsatte nu.

- Jeg tror ikke ja-partierne over en dørtærskel, når de siger, at asylpolitikken bliver holdt udenfor. Bare vent. Der går nogle år, og så finder man ud af, at nu skal man være med i det fulde samarbejde, og så stemmer man bare et flertal igennem i Folketinget, siger næstformand i Dansk Folkeparti Søren Espersen til P1 Morgen.

Dansk Folkeparti vil fortsat gerne deltage i det europæiske politisamarbejde, Europol. Men det skal ske ved, at Danmark indgår en såkaldt parallelaftale med de europæiske lande.

- Vi vil naturligvis have, at Danmark også fremover skal kunne hente og levere oplysninger om børnepornodistributører, narkohandlere og andre kriminelle. Derfor ønsker vi, at der indgås en parallelaftale om Europol, skrev Kristian Thulesen Dahl i et nyhedsbrev i december 2014.

Venstre

Venstre anbefaler et ja ved den kommende afstemning om at omdanne den danske retsforbehold til en tilvalgsordning.

- Med en tilvalgsordning bestemmer Danmark selv, hvilke dele af EU’s retssamarbejde vi skal deltage i, og hvilke dele vi skal stå uden for, skriver partiet i regeringsgrundlaget fra juni 2015.

Her fremgår det også, at argumentet for en tilvalgsordning primært er, at Danmark fortsat skal kunne deltage i det Europol, som hjælper Danmark til at bekæmpe kriminalitet effektivt og sikre tryghed og sikkerhed.

Liberal Alliance

Partiet anbefaler danskerne at stemme nej til at erstatte EU-retsforbeholdet med en tilvalgsordning.

- I Liberal Alliance anbefaler vi et nej til afskaffelse af retsforbeholdet. Den tilvalgsordning, som partierne her foreslår, er en glidebane. Det er helt afgørende, at Danmark fortsat har fuldstændig kontrol over vores rets- og udlændingepolitik. Til- og fravalg vil afhænge af det politiske flertal, og den risiko ønsker vi ikke at løbe, skrev partiets daværende EU-ordfører Mette Bock i en pressemeddelelse i december 2014.

Partiet mener på lige fod med Dansk Folkeparti, at Danmark bør lave en parallelaftale med de øvrige EU-lande om at samarbejde i Europol. Ifølge partiet har Norge allerede sådan en aftale.

Enhedslisten

Enhedslisten anbefaler et nej ved den kommende afstemning om at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning. Partiet går ind for, at Danmark skal bevare sit retsforbehold.

Partiet mener, at en afskaffelse af retsforbeholdet giver EU mulighed for at bestemme over den danske retspolitik, for eksempel at fastsætte straf-niveauer.

Samtidig mener partiet, at ja-partierne fordrejer sandheden, når de får en kommende afstemning til at lyde som om, det kun er en afstemning om fortsat deltagelse i Europol-samarbejdet.

- Det er desuden decideret forkert, at retsforbeholdet afholder os fra at deltage i internationalt politi-samarbejde. Hvis vi ønsker det, kan vi deltage i Europol, for eksempel gennem en parallelaftale lig Norges og Schweizes, skrev partiets retsordfører i en pressemeddelelse i foråret 2015.

Alternativet

Partiet anbefaler at vælgerne stemmer ja til at afskaffe retsforbeholdet.

- Vi synes grundlæggende, at vi skal afskaffe retsforbeholdet, netop for at vi kan samarbejde også om asyl- og flygtningepolitikken, som er et grænseoverskridende problem, siger Alternativets politiske ordfører, Rasmus Nordqvist, til P1 Morgen.

Det betyder dog ikke, at partiet går ind for at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning, som de andre ja-partier går ind for.

For med ja-partiernes aftale er der åbnet op for, at EU's regler kan komme til at gælde på flere områder, hvis partierne på et tidspunkt bliver enige om det. Alternativet mener, at det er er uigennemsigtigt.

Samtidig mener partiet, at det er for lille og snæver en kreds af partier, der så vil kunne afgøre, om Danmark skal indgå aftaler på andre områder.

SF

SF anbefaler, at danskerne stemmer ja til at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning.

- Retsforbeholdet holder i dag Danmark uden for indflydelse, når det gælder det fælles politisamarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet som kvindehandel, børneporno, narkosmugling og terrorbekæmpelse, skriver partiet på sin hjemmeside.

En tilvalgsordning vil ifølge SF betyde, at Folketinget fra sag til sag kan tage stilling til dansk deltagelse i stedet for, at Danmark per automatik står uden for, som partiet formulerer det.

Radikale

Radikale anbefaler et ja ved den kommende afstemning, så retsforbeholdet bliver omdannet.

Også her er argumentet, at hvis retsforbeholdet ikke bliver afskaffet, så vil Danmark ikke længere kunne deltage i det europæiske politisamarbejde.

- Det europæiske politisamarbejde er afgørende for, at vi kan efterforske, anholde og dømme kriminelle, der opererer i flere lande. Det er kriminalitet som narkosmugling, terrorisme, cyberkriminalitet og menneskehandel, som Europol hjælper os med at bekæmpe i dag. Det bliver langt sværere fremover, hvis dansk politi ikke længere har adgang til informationer eller samarbejde, skrev partiets daværende EU-ordfører Jeppe Mikkelsen i en pressemeddelelse fra februar 2015.

Partiet har også haft et motto der hed: Afskaf retsforbeholdet. Grænsebomme stopper ikke kriminalitet. Det gør politisamarbejde.

Konservative

Partiet anbefaler at afskaffe retsforbeholdet og erstatte det med en tilvalgsordning.

- Det Konservative Folkeparti har altid været modstandere af retsforbeholdet. Forbeholdet har gjort det stadig vanskeligere at bekæmpe den stigende grænseoverskridende kriminalitet i Europa, skrev partileder Søren Pape Poulsen i en pressemeddelelse i december 2014.

Partiet er samtidig glade for, at der i ja-partiernes aftale om en tilvalgsordning er indbygget en regel om, at der skal være enighed blandt de fem ja-partier, før Danmark kan vælge at indgå aftale med EU om ændring af de danske regler på asyl- og udlændingepolitikken.

Facebook
Twitter