Europarådet: Danmark svigter voldsramte kvinder og børn

Kvinder og børn risikerer at blive udsat for vold fra en voldelig far med de danske regler, mener Europarådet.

Danmark gør ikke nok for at beskytte voldsramte kvinder og børn, lyder kritikken i en rapport fra Europarådet. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Når der skal tages stilling til, hvor et barn skal være, når mor bliver skilt fra en voldelig far, er Danmark ikke god nok til at beskytte moren og barnet.

Sådan lyder kritikken i en rapport, der er udarbejdet af Grevio, der er en gruppe eksperter under Europarådet med fokus på initiativer mod vold i hjemmet.

Ifølge ekspertgruppen bryder Danmark med Istanbul-konventionen fra 2011, der handler om at beskytte ofre for vold i hjemmet.

Kritiserer Statsforvaltningens håndtering

Rådet kritiserer blandt andet Statsforvaltningens håndtering af sager om fordeling af samvær mellem forældrene.

- I sager med vold i hjemmet tager Statsforvaltningen ikke de nødvendige forholdsregler, før den beslutter sig for at dele forældremyndigheden, lyder det i rapporten.

Eksperterne påpeger desuden, at en langsom sagsbehandling betyder, at volden kan fortsætte, mens der ventes på en endelig afgørelse i sagen fra byretten.

Derfor kan det delte samvær resultere i, at kvinder bliver chikaneret og udsat for mere vold af tidligere mandlige partnere.

Desuden er der tilfælde, hvor børn bliver sendt tilbage til voldelige fædre med risiko for at blive udsat for yderligere vold.

Ifølge rapporten giver Statsforvaltningen for ofte faren udstrakt besøgsret, så børnene kan ende med at være flere dage sammen med en far, som forvaltningen ved er voldelig eller har været voldelig.

Børns vilkår og Red Barnet er enige

Børns Vilkår og Red Barnet, der er enige i den kritik, som der bliver rejst i rapporten.

- Det er en berettiget kritik, fordi der er komplicerede sager, hvor der desværre er blevet truffet beslutninger, hvor børnene er kommet på samvær hos en voldelig forælder uden at være beskyttet, siger Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet.

Ingrid Hartelius, der er juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår, kender også til problemer med, at børn kan havne hos en voldelig forælder i en skilsmissesag.

- Det er noget, vi igennem længere tid har kunnet se i de sager, som vi har haft igennem, siger hun og fortsætter:

- I Danmark har vi et i øvrigt ganske fint princip om, at man ikke er skyldig, før man er dømt. Derfor vil man typisk være meget tilbageholdende med at handle, medmindre det er bevist, at der er vold.

- Det kan nogle gange betyde, at en påstand om vold bliver undersøgt gennem en lang periode, hvor barnet bliver i det hjem, hvor volden foregår.

Mai Mercado afviser kritik

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) kan ikke kan genkende kritikken i rapporten.

- Danmark er langt fremme, når det kommer til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. Det er samtidig et område, hvor vi hele tiden bliver bedre og har en række nye initiativer i gang.

- Derfor er det med forundring og beklagelse, at jeg har modtaget kritikken fra Grevio af mit område, som jeg finder helt forfejlet. Det har jeg også klart markeret i høringssvaret, lyder det i et skriftligt svar fra ministeren.

Regeringen har foreslået et nyt skilsmissesystem, som skal gøre behandlingen af sagerne mere enkel. Der skal være to enheder - en til simple sager og en til de konfliktfyldte sager.

Både Børns Vilkår og Red Barnet håber, at det nye system kan forebygge, at børn skal være sammen med en voldelig forælder.

- Det er vigtigt, at man får sagerne undersøgt grundigt, så der er retssikkerhed, men det er er også vigtigt, at barnet sikres imod vold, mens sagen undersøges. Og så skal vi handle hurtigt, siger Ingrid Hartelius.

/ritzau/

Facebook
Twitter