Eva Kjer fik påtale af enigt udvalg og rettede ind

Et samlet miljø- og fødevareudvalg har kritiseret miljøminister Eva Kjer Hansen (V) for at ville haste lov om nye gødskningsregler igennem Folketinget.

Venstres miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, har indledt vinterferien i et politisk stormvejr. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Der har de seneste dage været massiv kritik af miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), der beskyldes for at have vildledt Folketinget og brugt ukorrekte tal i sagen om kvælstof-udregninger.

Og nu viser det sig, at et enigt miljø- og fødevareudvalg i begyndelsen af februar påtalte over for Eva Kjer Hansen, at hun havde alt for meget fart på i lovgivningsarbejdet.

I den oprindelige tidsplan for lovforslaget om nye gødskningsregler var der lagt op til, at det skulle tredjebehandles og vedtages i sidste uge - før høringssvarene lå klar.

Det fandt et enigt udvalg - inklusive Venstre - dog "meget problematisk".

- Udvalget finder det meget problematisk, at dette materiale ikke kommer til at indgå i udvalgets beslutningsgrundlag forud for afgivelse af betænkning.

Betænkningen fra 4. februar, hvor der udtales kritik af miljøminister Eva Kjer Hansen.

- Udvalget mener, at det er afgørende, at lovgivningsarbejdet fra ministeriets side tilrettelægges på en sådan måde, at udvalgsarbejdet tilgodeses og giver medlemmerne mulighed for at have et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, herunder at de nødvendige høringssvar og høringsnotater er modtaget. Dette er efter udvalgets opfattelse et vigtigt element med henblik på at sikre lovkvaliteten, lyder det i udvalgsbetænkningen.

Eva Kjer Hansen har efterfølgende taget kritikken til sig, og tredjebehandlingen af lovforslaget er nu udskudt til 25. februar.