Eva Kjer: Ingen zink til svin skaber nye problemer

Fødevareminister indrømmer, at store fund af zink fra svinegylle er bekymrende. Alligevel vil regeringen tillade mere gylle.

I 45 procent af den landbrugsjord, hvor der bliver spredt svinegylle, er der fundet problematiske mængder af zink. (© Seges)

Står det til regeringen skal landbruget have lov til at sprede 20 procent mere gylle på markerne fra 2017.

Det møder stor modstand hos rød blok på Christiansborg, da næsten halvdelen af den landbrugsjord, som der spredes svinegylle på ifølge en ny rapport fra DCE, Danish Centre for Environment and Energy, indeholder et problematisk niveau af zink.

Men selv om miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) indrømmer, at den nye rapport er bekymrende, så har hun ingen planer om at skære ned på mængden af svinegylle, der må lukkes ud på danske marker.

- I virkeligheden står vi med et vanskeligt dilemma, for når man bruger zink i foderet, så er det for at undgå at give grisene antibiotika, og det er rigtig godt.

- Nu viser det sig så, at zinken bliver genfundet i naturen. Men hvis vi bare fjerner zinken, så stiger medicinforbruget igen, og det er for mig ikke en løsning, siger hun til DR Nyheder.

Selv om flere eksperter mener noget andet, påpeger Eva Kjer Hansen, at zink i jorden ikke umiddelbart udgør en risiko for mennesker.

Derfor vil hun nu nedsætte en gruppe, der skal have tid til at undersøge grundigt, hvordan man undgår spredningen.

- Jeg håber, at vi kan have et løsningsforslag klar om et års tid, så vi kan undgå at jorden bliver forurenet med zink, siger hun.