Fagforening vil revolutionere soldater-uddannelse

Hærens Konstabel- og Korporalforening stiller centralt krav til efterårets forsvarsforlig: Konstabeluddannelsen skal laves om til en erhvervsuddannelse. V og S bakker op.

Værnepligtige ved Antvorskov Kaserne på øvelse. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

Ufaglært.

Det stempel hænger på landets konstabler, både under uddannelse og ansættelse i Forsvaret, og ikke mindst når de forlader Forsvaret.

Men det skal der laves om på nu, lyder det fra HKKF, Hærens Konstabel- og Korporalforening. En markant omlægning af konstabeluddannelsen er fagforeningens helt centrale krav til efterårets forsvarsforligsforhandlinger.

- Jeg vil have det her fuldt ud. Det vil jeg, fordi det styrker soldaten, det styrker Forsvaret som arbejdsplads, og det er samfundsøkonomisk en rigtig god forretning.

- Vi kan nu løfte en ufaglært gruppe til faglært. Det har skiftende regeringer talt om de sidste 15 år, siger foreningens formand, Flemming Vinther.

Det er ikke bare at lære at grave et hul og så skyde mod en fjende, der kommer sejlende.

flemming vinther

Mere end bare at grave et hul

Konstabeluddannelsen, der i dag varer under et år, skal ændres til en reel erhvervsuddannelse på to år, hvor man kombinerer uddannelse på kasernerne med almene fag som dansk og matematik på erhvervsuddannelserne, mener han.

- Det afgørende er, at soldaten får kredit for den uddannelse, han eller hun tager i Forsvaret. Det at blive professionel soldat i dag er noget helt andet end for 30 år siden, da jeg kom ind som ung soldat. Det er nogle meget komplicerede operationsmønstre, de skal håndtere, og det er noget meget teknisk materiel, siger Flemming Vinther.

- Det er ikke bare at lære at grave et hul og så skyde mod en fjende, der kommer sejlende, siger han.

En del af forslaget må Flemming Vinther selv forhandle på plads med Forsvaret i forbindelse med overenskomster - men han opfordrer på det kraftigste partierne i forsvarsforliget at ændre konstabeluddannelsen.

Politisk opbakning

Det bliver forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), der til efteråret sætter sig for bordenden, når et nyt forsvarsforlig skal forhandles på plads.

Forud for forhandlingerne er Venstres forsvarsordfører, Peter Juel Jensen, positiv over for ønsket om at ændre konstabeluddannelsen til en egentlig erhvervsuddannelse.

- Det er en rigtig god ide, at det her bliver medtænkt. Men jeg skal som politiker også passe på, at jeg ikke kommer til at blande mig i overenskomstforhold, siger Peter Juel Jensen.

- Så min og Venstres tilgang til det her vil være, at det selvfølgelig er en god ide – også for at sikre, at Forsvaret er en attraktiv arbejdsplads – at når man har været soldat har nogle kompetencer med, der gør én attraktiv overfor det civile arbejdsmarked, siger V-ordføreren.

Hos Socialdemokratiet er man ligeledes lydhør overfor forslaget om at gøre konstabeluddannelsen til en toårig erhvervsuddannelse.

- Vi er positive. Det at give soldaterne nogle kompetencer, synes jeg, er rigtig klogt. Det betyder også, at de på den længere bane måske får nemmere ved at søge job ude i det private erhvervsliv, hvis de har lyst til det. Så kompetencer siger vi altid ja til, siger forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen (S).