FAKTA Det får embedsmænd kritik for i Zornig-sag

Ifølge advokatundersøgelse begik embedsmænd i Socialministeriet formentlig flere tjenesteforseelser.

I 2013 lovede daværende socialminister Annette Vilhelmsen (SF) Lisbeth Zornig Andersen, at der var én million kroner på vej til hendes projekt "Stemmer på kanten". Løftet blev givet, før ansøgningsfristen til puljen var udløbet. (Foto: Keld navntoft © Scanpix)

* I 2013 lovede daværende socialminister Annette Vilhelmsen (SF) på direkte tv Lisbeth Zornig Andersen, at der var én million kroner på vej til hendes projekt "Stemmer på kanten". Løftet blev givet, før ansøgningsfristen til puljen var udløbet.

* Det udløste skarp kritik af Annette Vilhelmsen, som selv bad om en advokatundersøgelse af sagen. Onsdag blev advokatundersøgelsen offentliggjort, og den indeholder kritik af flere centrale embedsmænd, mens Annette Vilhelmsens rolle ikke bliver opklaret i advokatundersøgelsen.

* Undersøgelsen er gennemført af advokat Pernille Backhausen, som vurderer, at en eller flere embedsmænd "vil kunne kritiseres for et eller flere af følgende forhold, eller at det ikke kan udelukkes, at der kan være grundlag for en sådan kritik".

De tre forhold er:

1) Inhabilitet. Departementschefen og andre ledende embedsmænd burde have konstateret, at ministeren og ministeriet som helhed var inhabile i forhold til at træffe afgørelse om at fordele puljen og senere forhøje den til to millioner kroner.

2) Usagligt at forhøje pulje. De overordnede embedsmænd burde have konstateret, at det var usagligt at fordoble puljen til to millioner kroner efter at ministeren var kommet til love hele puljen til Huset Zornig. "Forhøjelsen antages at hvile på et usagligt grundlag og må dermed anses for at være i strid med de gældende regler om etablering og håndtering af puljer", hedder det i undersøgelsen.

3) Usagligt at give millionen til "Stemmer på kanten". Ifølge undersøgelsen må udbetalingen af den ene million kroner til "Stemmer på kanten" anses for at være sket, fordi Annette Vilhelmsen havde lovet pengene til Lisbeth Zornig før ansøgningsfristen udløb. "På udmøntningstidspunktet den 19. september 2013 forelå der således ikke et frit skøn, der baserede sig på saglige og objektive kriterier", hedder det i undersøgelsen.

/ritzau/

Facebook
Twitter