FAKTA: Det indeholder fødevareforliget

354 millioner kroner er afsat til Fødevareforlig 3, der frem til 2018 skal styrke fødevaresikkerheden.

Regeringspartierne står sammen med SF, Enhedslisten og partierne i blå blok minus Liberal Alliance bag Fødevareforlig 3, der har fire hovedelementer.* Fokuseret kontrol: En endnu mere risikobaseret kontrol. Det vil sige, at basiskontroller bliver til flere prioriterede kontroller og kampagnekontroller.* Viden til vækst: Fødevarestyrelsen indfører nye vejledningsinitiativer som for eksempel mulighed for rekvireret vejledningsbesøg og viderefører de udvidede førstegangsbesøg, der skal komme nye fødevarevirksomheder til gode.

* Fair konkurrence: En styrket indsats mod svindel ved en mindre opprioritering af fødevarerejseholdet. Der indføres desuden en whistleblowerordning, der vil bidrage til at højne fødevaresikkerheden og kontrollen med de brodne kar. Ordningen evalueres efter et år.* Forbrugersikkerhed: Et højt niveau for forbrugersikkerhed med fokus på kemiske og mikrobiologiske forurening i fødevarer. Indsatsen mod listeria styrkes, og kontrollen af udenlandske produkter målrettes risikoprodukter.Desuden videreføres en lang række initiativer fra Fødevareforlig 2. Det omfatter styrket kontrol af nethandel, intensiv kontrol med pesticidrester i frugt og grønt, udvidet rejseholdsbemanding, handlingsplaner for salmonella og campylobacter.

Økonomi:I alt afsættes 354,4 millioner kroner til Fødevareforlig 3 i årene 2015-2018. Årligt giver det mellem 86,8 og 89,9 millioner kroner.Sådan er pengene fordelt:Fokuseret kontrol: 122,7 millioner kronerViden til vækst: 42,1 millioner kronerFair konkurrencevilkår: 27,2 millioner kronerForbrugersikkerhed - mikrobiologi: 94,7 millioner kronerForbrugersikkerhed - kemi: 67,6 millioner kroner.Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri/ritzau/

Facebook
Twitter