FAKTA Her er finanslovens syv stramningerudlændingeområdet

Det bliver sværere at få opholdstilladelse, og udlændinge får flere penge for at rejse tilbage til hjemlandet.

En række initiativer skal blandt andet sikre ro orden på børneasylcentrene. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Dansk Folkeparti havde krav om syv udlændingestramninger i finansloven, som netop er vedtaget.

Finanslovsaftalen kommer dem alle i møde i mere eller mindre konkret grad.

1: Nødbremse

 • Mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen til et sikkert land. Nødbremsen vil kunne anvendes, hvis der opstår en krisesituation, der sætter de danske grænser under pres.

2: Ro og orden på asylcentre

 • En række initiativer skal sikre ro og orden i og omkring asylcentre. Politiet skal være til stede døgnet rundt på Kærshovedgård, hvor udlændinge på tålt ophold fremover skal være.

 • En række initiativer skal sikre ro orden på børneasylcentrene.

 • Blandt andet regler om husorden og mulighed for at trække i de mindreårige uledsagede asylansøgeres lommepenge, hvis de ikke overholder husordenen.

3: Kriminalisering af lejre

 • Ophold i lejre på veje og i andre offentlige områder kriminaliseres. Baggrunden er, at tilrejsende udlændinge hen over sommeren har slået lejr rundt omkring på gader og stræder.

4: Strammere regler for ophold

 • For at opnå permanent ophold skal man have opholdt sig lovligt i Danmark i otte år, frem for i dag seks år.

 • Udlændinge, der er idømt en straf på mindst seks måneders ubetinget fængsel, udelukkes fra permanent opholdstilladelse. I dag er kravet et år.

 • Udlændinge må heller ikke have været på offentlig forsørgelse i fire år, før de får permanent ophold mod i dag tre år.

 • Man skal fremover have været i arbejde i mindst tre år og seks måneder inden for de sidste fire år i stedet for i dag to år og seks måneder inden for tre år.

4: Styrket udsendelse

 • Asylansøgere, der har fået afslag på asyl, skal udrejse.

 • Det skal ske gennem øget samarbejde med hjemlandene og øget fokus på frivillig hjemrejse. En særlig dansk ambassadør skal have ansvar for udsendelsesområdet.

5: Frivillig hjemrejse

 • Det bliver mere attraktivt for udlændinge, der har opholdstilladelse, at vende tilbage til deres hjemland.

 • For at tilskynde kommunerne får de 25.000 kroner i "resultattilskud" for hver udlænding, der repatrierer.

 • Der indføres et "absolut krav" om tilbagebetaling af hjælp, hvis udlændingen udnytter fortrydelsesretten og vender tilbage til Danmark.

6: Styrket kontrol- og sikkerhedsindsats

 • Øget kontrol med sikkerhedsmæssige aspekter i udlændingesager.

 • Myndighederne skal have bedre muligheder for at registrere, opbevare og anvende biometriske data om udlændinge. Det skal sikre, at man bedre kan kontrollere, om folk har søgt ophold under en anden identitet.

7: Styrket indsats i nærområder

 • Nærområdeindsatsen styrkes med en milliard kroner i 2016 og 2017.

Yderligere initiativer

 • Partierne er enige om at drøfte skærpede optjeningsprincipper for velfærdsydelser og se kritisk på fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Kilde: Aftaleteksten for finansloven.

/ritzau/