FAKTA: Her er lærernes bud på fremtidens skole

Lærerne foreslår en sammenhængende skoledag med fem timers undervisning og afskaffelse af faste frikvarterer.

Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening tager hul på overenskomstforhandlingerne, efter at regeringen har fremsat et forslag til en reform af folkeskolen.

Her giver lærerne deres bud på, hvordan fremtidens skole bør se ud:

* Det er slut med de traditionelle frikvarterer og 45 minutters lektioner. Elevernes undervisning skal i stedet være organiseret i sammenhængende forløb uden den traditionelle opdeling.

* Skoledagen skal som udgangspunkt kun være afbrudt af en spisepause midt på dagen, men den enkelte skole kan vælge at lægge en aktivitetstime ind. Den kan være på en halv til en hel time og ligge midt på dagen.

* Lærerne får til opgave at sikre, at eleverne oplever en naturlig overgang mellem de forskellige undervisningsaktiviteter og eventuelle skift mellem klasser og elevgrupper.

* Lærerne skal som udgangspunkt undervise i fem sammenhængende klokketimer på en skoledag, hvilket svarer til 25 timers undervisning pr. uge.

* Lærerne underviser derudover eleverne i et antal såkaldte aktivitetstimer. De skal først og fremmest bruges i selskab med egne elever. Det kan for eksempel være i form af lektiecafé, elevsamtaler og bevægelse.

* Forslagene til skoledagens udformning skal ifølge lærerne imødekomme regeringens ønske om glidende overgange og sammenhæng i elevernes dag. Men det er ikke nødvendigvis alle skoler, der skal indrette sig som heldagsskoler.

* Lærernes forslag giver ikke et præcist tal på, hvor mange timer eleverne i alt skal være på skolen. Ifølge lærerne bør man tænke i helhed frem for at lægge sig fast på en model med heldagsskole.

* Der skal afsættes flere penge til efteruddannelse af lærere, så undervisningen kan blive bedre.

* Eleverne skal have et fagligt løft i både dansk og matematik. Forskning skal danne grundlag for, hvordan løftet sikres.

* Lærerne vil ligesom regeringen have et nationalt korps af cirka 40 læringskonsulenter, der skal rejse rundt til de enkelte kommuner og folkeskoler og rådgive om kvalitetsudvikling af skolerne.

/ritzau/