FAKTA: Her er nogle af de udlændingetal, der bekymrer

Der bliver flere borgere med udenlandsk baggrund i fremtiden. Og ikkevestlige indvandrere er mindre i job.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er bekymret for omkostningerne ved indvandringen til Danmark. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Danmark risikerer at knække, og alle de penge, vi ellers kunne bruge på mere velfærd og skattelettelser, kommer til at gå til udlændingeudgifter, hvis vi ikke gør noget.

Sådan lyder advarslen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forud for de trepartsforhandlinger, der går i gang torsdag, og som gerne skal sikre bedre integration.

Her er nogle af de tal, der danner baggrund for politikernes bekymringer.

  • Med beskæftigelsesfrekvenser blandt 16-64-årige ikkevestlige mænd på 53 procent og 43 procent for kvinderne i 2013 er niveauerne klart under niveauerne for personer med dansk oprindelse.

  • Der var en stor stigning i ikkevestlige indvandreres beskæftigelse fra 1995 til 2007, hvorefter den igen er faldet.

  • Blandt 30-64-årige er beskæftigelsen meget lav blandt indvandrere fra Afghanistan, Irak, Libanon og Somalia. Indvandrere fra Polen, Tyskland og Sverige ligger derimod i toppen.

  • Mens de ikkevestlige indvandrere udgør 7 procent af hele den 16-64-årige befolkning, er deres andel i aldersgruppen på offentlig forsørgelse 10 procent. Deres overrepræsentation er særligt stor blandt kontanthjælpsmodtagere, hvoraf 22 procent er ikkevestlige indvandrere.

  • Både blandt mænd og kvinder er det indvandrere fra Syrien, Somalia, Libanon og Irak, som har de højeste andele på offentlig forsørgelse.

  • Ifølge Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning vil antallet af ikkevestlige indvandrere i befolkningen stige med 50 procent fra 2015 til 2050, så der i 2050 vil være 434.535 ikkevestlige indvandrere i Danmark mod 290.333 i dag.

  • Samlet set forventes personer med dansk oprindelse at udgøre en mindre andel af den danske befolkning i fremtiden. Ved begyndelsen af 2015 har 88 procent af hele befolkningen dansk oprindelse. Denne andel forventes at falde gradvist til 82 procent i 2050.

  • Indvandrere og efterkommere udgør 11,6 pct. af befolkningen i Danmark. Andelen af indvandrere er 8,9 procent, og blandt dem er 58 procent fra ikkevestlige lande.

  • Dansk oprindelse vil ifølge Danmarks Statistik sige, at mindst en af forældrene både er født i Danmark og har dansk statsborgerskab.

  • Kilder: Danmarks Statistik: "Indvandrere i Danmark 2015"

/ritzau/

Facebook
Twitter