FAKTA Her vil regeringen neddrosle Danmarks ambitioner for energiområdet

I dag præsenterer regeringen sin energikommission, der skal komme med et bud på Danmarks grønne omstilling og energipolitiske mål fra 2020-2030.

Regeringens energikommission skal komme med forslag til Danmarks kommende klima- og energipolitik. Her er det Amagerværket. (Foto: HOFOR © HOFOR)

Hvordan skal Danmarks klima- og energipolitik se ud de kommende 10-15 år?

Det skal en ny energikommission på ni medlemmer komme med forslag til. Danfoss' administrerende direktør Niels B. Christiansen bliver formand for Energikommissionen.

Ifølge DR Nyheders oplysninger skal kommissionens anbefalinger være omkostningsneutrale og må altså ikke koste samfundet penge.

I oplægget til kommissionen lægger regeringen på forhånd op til at droppe den tidligere regerings klimamålsætning om at udfase brugen af de fossile brændstoffer som kul og naturgas.

- Det er rigtig fornuftigt at få nye friske øjne til at se på den danske energipolitik. Vi har i Danmark ført en meget dyr energipolitik, og vi kan faktisk se, at regningen er steget med fire milliarder kroner siden energiaftalen i 2012, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til DR Nyheder.

Helt konkret lægger regeringen op til følgende:

man opgiver delmål (eller deadlines) for, hvornår kul og naturgas skal udfases. Ikke at de skal udfases.

Regeringens energipolitik:

  • Vil opgive delmål for, hvornår kul og naturgas skal udfases.

  • Vil droppe målet om 40 procent reduktion i CO2 i 2020

  • Vil droppe målet om 100 procent vedvarende energi i 2035.

  • Målet er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050

Energikommissionen påbegynder om kort tid sit arbejde. Det er planen, at kommissionen skal afslutte sit arbejde med en samlet rapport i primo 2017.