Fakta om ophævelse af parlamentarisk immunitet

I de sidste 50 år har 32 medlemmer af Folketinget fået ophævet deres parlamentariske immunitet på grund af overtrædelser af enten færdselsloven eller straffeloven. Kun fire er efterfølgende blevet fundet uværdige til at sidde i tinget.

1998:Jette Gottlieb (Enhedslisten) - hærværk ved at male kantsten gule(straffeloven).

1994:Karen Jespersen (S) - påkørsel af en fodgænger(færdselsloven).

1993:Grethe Fenger Møller (K) - falsk vidneforklaring tilhøjesteretsdommer Hornslet under Tamil-sagen(straffeloven).

1989: HugoHolm (Fremskridtspartiet) - spirituskørsel, vold, falsk anmeldelseog forsøg på bedrageri (straffeloven og færdselsloven).

1988:Jørgen Tved (Fælleskurs) - bagvaskelse (straffeloven).

1985: AnneGrete Holmsgård, Steen Tinning, Keld Albrechtsen og Jørgen Lenger(VS) - brud på tavshedspligten (straffeloven).

1984:Bernhard Baunsgaard (R) - manglende agtpågivenhed i trafikken medtrafikulykke til følge (færdselsloven).

1982: PovlBrøndsted (V) - spirituskørsel (færdselsloven).

1982:Thure Barsøe-Carnfeldt (Fremskridtspartiet) - at overskridefartgrænsen (færdselsloven).

1980: OleMaisted (Fremskridtspartiet) - overtrædelse afskattekontrolloven.

1976: HansBuchart Petersen (S) - påkørsel i trafikken(færdselsloven).

1975:Erlendur Pattursson (Nordatlantisk) - overtrædelse af straffeloven(immunitet ophævet, for at afsone 14 dages hæfte).

1974:Mogens Glistrup (Fremskridtspartiet) - skattesnyd (straffe-,skattekontrol- og kildeskatteloven).

1974: IbEjnar Andersen (Fremskridtspartiet) - spirituskørsel(færdselsloven).

1973: PoulNielson (S) - groft uforsvarlig kørsel (færdselsloven).Kronologi

Peter Brixtofte er det 33. medlem af Folketinget, der får sinparlamentariske immunitet ophævet inden for de sidste 50 år.

Blot fire ud af de første 32 medlemmer er efterfølgende blevetfundet uværdige til at beholde deres plads i Folketinget.

De fire er fremskridtspartiets daværende leder, Mogens Glistrup,tidligere medlem af samme parti, Hugo Holm, tidligere radikalfiskeriminister, A. C. Normann og den færøske politiker ThorsteinPetersen.

Paragraf 57

Ifølge Grundlovens paragraf 57 har alle medlemmer af Folketingetparlamentarisk immunitet.

Det betyder, at intet medlem kan fængsles uden Folketingetssamtykke.

Den parlamentariske immunitet gælder dog ikke, hvis et medlem afFolketinget bliver taget på fersk gerning.

Og medlemmerne kan også få mindre bøder uden tingets samtykke,hvis den pågældende betaler bøden frivilligt.

Hvis politiet mener, at et medlem har brudt loven, og hvisanklagemyndigheden ønsker at rejse anklage, beder politiet viajustitsministeren Folketinget om at ophæve den parlamentariskeimmunitet.

Derefter stemmer Folketingets medlemmer om forslaget, og endnuer der ikke blevet stemt nej.