FAKTA Så mange skønnes at modtage integrationsydelsen

 • Skøn over forventet antal personer på integrationsydelse

 • 2016: 25.600 personer

 • 2017: 40.100 personer

 • 2018: 33.800 personer

 • 2019: 26.700 personer

 • 2020: 23.900 personer

 • 2021: 22.750 personer

 • 2022: 22.300 personer

 • Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Tallene er opgjort i helårspersoner

Tallene kommer fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og er opgjort, så de både dækker over dem, der kommer til Danmark efter 1. september og skal modtage den lavere integrationsydelse frem for kontanthjælp, hvis de ikke er i job.

Et flertal i Folketinget har allerede gennemført dette.

Samtidig dækker tallene over de personer, ministeriet forventer vil modtage den lavere integrationsydelse i stedet for kontanthjælp, hvis Venstre-regeringen kan finde flertal for at udvide gruppen, så også folk, der er kommet til Danmark før 1. september 2015, bliver omfattet, hvis de ikke har opholdt til sig i DK i syv af de seneste otte år.

Opholdskravet gør, at det ikke kun er udlændinge heriblandt flygtninge, men også danske statsborgere, som kan se frem til at modtage ydelsen, hvis de er arbejdsløse og ikke har været i DK syv af de seneste otte år.

Disse forhandlinger foregår i øjeblikket.

Ministeriet regner i sine tal med, at den lovændring først træder i kraft 1. juli 2016, hvis der viser sig at være flertal for den.

 • Integrationsydelsen

 • Sammenligner man med kontanthjælp, der fortrinsvis gælder for personer fyldt 30 år, vil enlige uden børn fyldt 30 år fremover modtage 5.945 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag op til 10.849 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

 • Et ægtepar fyldt 30 år med børn vil fremover modtage i alt 16.638 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod 28.832 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

 • Personer, der modtager integrationsydelse, kan modtage et dansktillæg på 1.500 kroner om måneden, når de har bestået prøve i 'Dansk 2'.

 • Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Tallene er opgjort i helårspersoner.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk