FAKTA: Så meget får unge i skoleydelse, SU og kontanthjælp

Hvor stor er kontanthjælpen i forhold til SU og skoleydelse.

Skoleydelse

Elever på produktionsskole får en skoleydelse eller en løn for deres arbejde på produktionsskole. Elever på skoleydelse tjener op til 5 ugers ferie årligt.

Det får eleverne i dag

 • Hjemmeboende under 18 år = 2990 kroner om måneden

 • Hjemmeboende over 18 år = 3856 om månede

 • Udeboende over 18 år = 7154 om måneden

Det vil eleverne få med det nye lovforslag

 • Hjemmeboende under 18 år = 1516 kroner om måneden

 • Hjemmeboende over 18 år = 1516 kroner om månede

 • Udeboende over 18 år = 5.416 om måneden

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp til unge under 30 år hedder i dag uddannelseshjælp. Hvor meget du får i uddannelseshjælp afhænger af, om kommunen vurderer, at du er klar til at starte på en uddannelse eller ej.

Den ene gruppe kalder man "aktivitetsparate". Det dækker over unge, der er klar til at deltage i projekter, men ikke klar til at tage en uddannelse. Aktiviteterne kan for eksempel være læse- eller regnekurser eller ordblindekursus.

Den anden gruppe kalder man uddannelsesparate.

Lige meget om du får den ene eller anden sats, skal du leve op til de krav om aktivitet, som kommunen stiller.

Så meget får aktivitetsparate

 • Hjemmeboende = 3.411 kroner

 • Udeboende = 7.069 kroner

Så meget får uddannelsesparate

 • Hjemmeboende = 2.590 kroner om måneden.

 • Udeboende = 6.010 kroner

SU på videregående uddannelse

SU for hjemmeboende er regnet ud efter forældrenes indkomst. Vi har her taget beløbene for den laveste forældreindkomst, hvilket vil sige en forældreindkomst på under 335.000 kroner årligt, da størstedelen af produktionsskoleeleverne kommer fra hjem med lav indkomst.

 • Hjemmeboende over 18 år = 2.561 kroner

 • Udeboende over 18 år = 5.941

Kilder: su.dk, borger.dk (om skoleydelse) og borger.dk (om uddannelseshjælp)