FAKTA Sådan har Venstre fordelt ansvaret mellem formand og næstformand

Det er Venstres formand, der tegner partiet i alle dagligdags anliggender, lyder det i notat

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen under et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen har her til formiddag sendt en mail ud til partiets medlemmer, hvori han gør det klart, at den seneste uge ikke har været god for Venstre.

- Der har været for alt for meget fnidder og medietumult i forbindelse med folketingsgruppens konstituering og det efterfølgende sommergruppemøde. Det skal vi nu have lagt bag os!, skriver Løkke.

Han håber på, at partiet nu kan bruge kræfter på politik frem for interne slagsmål.

Af mailen fremgår det også, at Venstre nu har klarlagt arbejdsdelingen i partiets politiske ledelse, hvorefter der linkes til et notat. Læs hele notatets ordlyd her:

Venstres Forretningsudvalg har på gårsdagens møde set på de formelle forhold omkring Venstres ledelsesstruktur.

Venstres Landsmøde vælger partiets formand, som tegner partiet i alle dagligdags anliggender såvel organisatorisk som politisk. Formanden indleder de politiske forhandlinger på landsmødet og søger opbakning fra Landsmødet til den politiske linje for partiet.

Mellem landsmøderne er det Venstres Hovedbestyrelse, som er den øverste myndighed for partiet. Her er det formanden, som indkalder og fastlægger dagsorden og leder mødet - herunder de politiske forhandlinger. Formanden kan også på møderne i Hovedbestyrelsen optage forhandlinger med Folketingsgruppen og gruppen i Europa-Parlamentet om partiets politisk linje. I tilfælde af formandens forfald leder næstformanden forhandlingerne i Hovedbestyrelsen.

I Venstre er der formelt set ikke andre besluttende organer end Landsmødet, Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget. Der er således ikke i vores vedtægter et formelt formandskab, men samspillet mellem formand og næstformand fordrer et tæt samarbejde baseret på gensidig respekt, dialog og tillid.

Udover at være stedfortræder, hvis formanden får forfald, tildeles næstformanden opgaver i partiet ved at opnå valg til poster eller ved delegation fra formanden.

For at formanden og næstformanden kan udføre deres opgaver i Venstre, forudsætter dette et tillidsfuldt samarbejde mellem formanden og næstformanden i forhold til opgaverne med at samle Venstres vælgere, at udforme en politik, der opfylder Venstres målsætninger, at få størst mulig indflydelse på samfundsudviklingen, at oplyse om politiske og samfundsmæssige forhold, at opstille kandidater til valg samt at gennemføre kampagner forud for valg og folkeafstemninger.

/DR Nyheder/