Tema Udflytning af arbejdspladser

Faktatjek: Venstre oversælger udflytning af arbejdspladser

Ifølge Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen viser danske erfaringer, at udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden skaber en mere effektiv offentlig sektor. Men den påstand kan ifølge DR's Detektor ikke dokumenteres.

Danske erfaringer viser, at man faktisk får bedre sagsbehandling og en mere effektiv offentlig sektor, når man flytter statslige arbejdspladser ud af København. I hvert fald, hvis man skal tro Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen, som her ses på Folketingets talerstol. (Foto: DR/Nils Meilvang © (c) Scanpix)

Regeringens planer om at flytte statslige arbejdspladser ud af København har for alvor sat gang i diskussionen om balancen mellem land og by. Men skal man tro Venstre, handler det ikke bare om at skabe balance. Udflytningen af statslige arbejdspladser vil nemlig også give en mere effektiv offentlig sektor.

Udflytning af statslige arbejdspladser
  • Regeringen vil flytte 3.899 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til resten af landet.
  • Arbejdspladserne flyttes ud i 28 forskellige byer i 35 kommuner.
  • Regeringen har planlagt at bruge 400 millioner kroner på udflytningen.

Kilde: Finansministeriet

- Erfaringerne i Danmark viser, at vi faktisk får en bedre sagsbehandling og en mere effektiv offentlig sektor, når vi flytter statslige arbejdspladser ud af København, lød det fra Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen i P4 Radioavisen den 17. december - en påstand han gentog samme dag i DR2 Dagen.

Erfaringerne i Danmark viser, at vi faktisk får en bedre sagsbehandling og en mere effektiv offentlig sektor, når vi flytter statslige arbejdspladser ud af København

Torsten Schack Pedersen (V)

Men faktisk findes der ikke undersøgelser, som dokumenterer, at udflytning af statslige arbejdspladser fra København skaber en mere effektiv offentlig sektor. Det fortæller en række eksperter, som DR’s Detektor har talt med.

Begrænset viden om udflytning

De danske erfaringer med udflytning af statslige arbejdspladser er relativt begrænsede. Faktisk er udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen fra København til Esbjerg i 2004 det eneste eksempel på egentlig udflytning af statslige arbejdspladser fra København i nyere tid. Det fortæller tidligere lektor ved Syddansk Universitet Klaus Lindegaard, som har undersøgt erfaringerne. Og ifølge ham, findes der ikke erfaringer fra Danmark, der viser, at udflytning fra København skaber mere effektivitet.

- Ser man alene på erfaringer med udflytning af statslige arbejdspladser fra København, er der ikke belæg for at sige, at erfaringer viser, at man direkte får mere effektivitet i den offentlige sektor. Udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen førte nemlig ikke af sig selv til bedre sagsbehandling, fortæller Klaus Lindegaard, som i dag arbejder som selvstændig rådgiver inden for regional udvikling, og generelt er positivt stemt over for ideen om at fremme en mere ligelig fordeling af offentlige og statslige arbejdspladser.

Ser man alene på erfaringer med udflytning af statslige arbejdspladser fra København, er der ikke belæg for at sige, at erfaringer viser, at man direkte får mere effektivitet i den offentlige sektor

Klaus Lindegaard

I 2009 udgav han som lektor på SDU en rapport, hvor han analyserede de danske erfaringer med placering af statslige og offentlige arbejdspladser uden for København. Blandt andet etableringen af Skats Betalingscenter i Ringkøbing tilbage i 2005.

Mønstereksempel er slet ikke en udflytning

Netop Betalingscenteret i Ringkøbing er blevet fremhævet flere gange i debatten om udflytning som et mønstereksempel, da centeret har øget effektiviteten efter placeringen i Ringkøbing. Men Betalingscenteret er faktisk slet ikke et eksempel på en udflytning fra København, påpeger Klaus Lindegaard.

- Betalingscenteret i Ringkøbing er en sammenlægning af kommunale afdelinger, der tidligere lå spredt ud i hele landet. Men det ændrer ikke ved, at Betalingscenteret helt klart er et sted, man bør kigge hen, når man skal i gang med udflytningen af de statslige arbejdspladser. Det er jo stadig et sted, hvor man har etableret sig på ny, og de erfaringer kan man selvfølgelig bruge, siger han.

Tip os!

Du kan være med til at bestemme, hvad Detektor skal faktatjekke. Skriv en besked på Detektors Facebook-side eller send en e-mail til detektor@dr.dk.

Heller ikke professor emeritus på Institut for Statskundskab ved Århus Universitet Jørgen Grønnegård Christensen mener, at Skats betalingscenter i Ringkøbing er en udflytning og tilføjer, at det samme er tilfældet for etableringen af Tinglysningsretten i Hobro i 2009, som også er blevet inddraget i debatten om udflytning af arbejdspladser.

- Etableringen af Skats betalingscenter er ikke en udflytning, men en centralisering, siger han og tilføjer ligesom Klaus Lindegaard, at man kan trække på erfaringer fra tidligere, når man skal etablere arbejdspladserne uden for København.

Etableringen af Skats betalingscenter er ikke en udflytning, men en centralisering.

Jørgen Grønnegård Christensen

- Det er samme problemstilling. Man flytter en institution fra et område til et andet, siger han til Detektor.

Æbler og pærer

Selv om det kan være en god ide at lære af tidligere erfaringer i forbindelse med etablering af offentlige og statslige arbejdspladser, skal man ifølge flere af de eksperter, Detektor har talt med, være påpasselig med at konkludere, at de gode erfaringer fra eksempelvis Skats betalingscenter i Ringkøbing også vil gøre sig gældende for de institutioner, regeringen planlægger af udflytte fra København.

Der er nemlig stor forskel på de forskellige institutioner – og det gør dem svære at sammenligne, fortæller blandt andre forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, til Detektor.

- Det er nogle meget forskellige opgavefunktioner, som man flytter ud. At se på de erfaringer, man har fra Skat i Ringkøbing og så sige, hvad man kan forvente, når man flytter eksempelvis Dansk Institut for Internationale Studier ud af København, er som at sammenligne æbler og pærer, siger han og tilføjer:

- Det er klart, at der vil være nogle institutioner, der minder om hinanden. Men generelt er det væsentligt forskellige områder, institutionerne løser.

Sammenligninger skal gøres med utrolig store forbehold. De er vidt forskellige. Medarbejdernes kvalifikationer er forskellige, områderne man flytter til er forskellige og opgaverne der udføres er forskellige.

Jens Blom-Hansen

Samme melding lyder fra professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, Jens Blom-Hansen:

- Sammenligninger skal gøres med utrolig store forbehold. De er vidt forskellige. Medarbejdernes kvalifikationer er forskellige, områderne man flytter til er forskellige og opgaverne, der udføres, er forskellige, siger han til Detektor.

Svært at sige hvad vej det går

De forskere Detektor har været i kontakt med, mener ikke, der er grund til at tro, at effektiviteten stiger, når man flytter de statslige institutioner ud fra København. Roger Buch siger:

- Bare fordi adressen ændrer sig, er der ingen grund til at tro, at medarbejderne bliver bedre.

Roger Buch

- Bare fordi adressen ændrer sig, er der ingen grund til at tro, at medarbejderne bliver bedre. Hverken hvis det er de samme medarbejdere, der flytter med ud af København, eller hvis institutionen modsat skal ud og rekruttere nye. Jeg mener ikke, man kan sige noget klart om, hvad vej det kommer til at gå, siger han og tilføjer, at en udflytning dog kan give anledning til en omstrukturering af institutionen.

- Det kan jo være med til, at man gentænker arbejdsprocesserne. Og det kan måske skabe mere effektivitet på sigt, siger han.

Også professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen, mener det er svært at spå om, hvordan udflytningen kommer til at gå.

- Man kan ikke sige noget om, hvorvidt det bliver ringere eller bedre. Der er ikke noget, der taler for, at en udflytning har de store konsekvenser for effektiviteten. Det, der skaber bedre effektivitet, er lederen, hvor dygtige er medarbejderne og så videre. Det er fuldstændig umuligt at sige noget om, hvordan udflytningen kommer til at gå.

Heller ikke professor Jens Blom Hansen mener, man kan sige noget om, hvordan selve udflytningen påvirker institutionerne.

- Jeg kan ikke se, hvorfor effektiviteten skulle stige, fordi man flytter arbejdspladsen, siger han til Detektor.

Holder fast i påstand

På trods af, at der ikke findes nogle undersøgelser der viser, at man både får bedre sagsbehandling og en mere effektiv offentlig sektor, når man flytter statslige arbejdspladser ud af København, fastholder Torsten Schack Pedersens påstanden om det modsatte.

Når man vælger at placere en statslig arbejdsplads uden for København på baggrund af en centralisering, mener jeg, der er tale om en udflytning fra København

Torsten Schack Pedersen (v)

- Skat i Ringkøbing har været ekstrem effektiv. Det samme gælder Tinglysningsretten, siger han og afviser samtidig pointen om, at de to eksempler ikke er udflytninger fra København.

- Når man vælger at placere en statslig arbejdsplads uden for København på baggrund af en centralisering, mener jeg, der er tale om en udflytning fra København. Og selvfølgelig er der da forskel på de enkelte institutioner. Der gør sig selvfølgelig forskellige forhold gældende. Det er også derfor, at vi nøje har overvejet, hvor tingene skal placeres.

Læs mere om regeringens planer for udflytning af statslige arbejdspladser her.