Fattigdomsydelser bliver afskaffet

Starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloft og timereglen, samlet kaldt fattigdomsydelser, bliver fjernet. Det har regeringen og Enhedslisten aftalt.

sagsbehandling kontanthjælp folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnebidrag (© DR)

Regeringen og Enhedslisten har aftalt at afskaffe de såkaldte fattigdomsydelser, nemlig starthjælpen, introduktionsydelsen, kontanthjælpsloftet samt timereglen. Alle regler og lave offentlige ydelser som skal motivere folk til at søge arbejde.

S-R-SF-regeringen og den støtteparti mener imidlertid, at "fattigdom giver dårligere udfoldelsesmuligheder og ringere livskvalitet".

- Især børn rammes hårdt af fattigdom, som hæmmer deres muligheder for at deltage aktivt i samværet med andre børn. Desuden fremmer fattigdom hverken beskæftigelse eller integration, hedder det i aftaleteksten.

Skattefri jobpræmie

Ud over at afskaffe fattigdomsydelserne er partierne enige om forsøgsvis at indføre en skattefri jobpræmie på op til 600 kroner per måned for kontanthjælpsmodtagere i håb om netop at få dem til at søge et arbejde.

Endelig fjernes loftet over børne- og ungeydelsen for at tilgodese familier med de laveste indkomster.

De samlede merudgifter for de nye initiativer på kontanthjælpsområdet bliver til næste år 654 millioner kroner.

Med aftalen er endnu en brik faldet på plads i puslespillet om næste års finanslov, og den endelige aftale ventes på plads i morgen eftermiddag.