Fem ministre kalder til kamp mod stress

Et nationalt panel skal komme med bud på, hvordan danskerne kommer af med deres stress.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), børne- og socialminister Mai Mercado (K), undervisningsminister Merete Riisager (LA), beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) holdt i dag pressemøde om et bredt initiativ på stressområdet. (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

Flankeret af hele fire fagministre præsenterede sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i dag regeringens nye panel bestående af 11 eksperter, der i de kommende måneder skal komme med bud på, hvordan danskerne bliver mindre stressede.

- Hele 25 procent af den danske befolkning var i 2017 stressede, og desværre har kurven kun været opadgående de sidste år, siger Ellen Trane Nørby med henvisning til, at andelen af stresramte danskere er steget med 21 procent siden 2010.

Ekspertpanelet skal blandt andet diskutere emner som kort- og langvarig stress, sociale medier og perfekthedskulturen blandt især de unge.

- Målet er, at de skal engagere danskerne og øge bevidstheden om, hvad sund og usund stress er – hvad det kommer af, og hvordan den enkelte borger og vi politikere kan tage et ansvar for at stoppe udviklingen, siger Ellen Trane Nørby.

Tværministerielt initiativ

Udover sundhedsministeren deltog også beskæftigelsesministeren, social- og børneministeren, undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren.

Sidstnævnte, Tommy Ahlers (V), understregede under pressemødet, at ét af panelets fokusområder skal være forebyggelse af stress blandt unge.

- Lige nu er det jo den tid på året, hvor mange af de 270.000 studerende, vi har på de videregående uddannelser, går til eksamen. Og hvis jeg ringer til dem aftenen før deres eksamen, så vil de helt sikkert sige, at de er pressede og i tvivl om, hvorvidt de kan leve op til kravene. Mange vil nok også sige, at de er stressede, siger Tommy Ahlers.

- Men det er helt okay aftenen før en eksamen. Det, der ikke er okay, er, hvis de er stressede hele studieåret. For hvis man er stresset, kan man ikke lære og forbyde sig.

Tommy Ahlers har et klart indtryk af, at de unge "gerne vil presses":

- Men presset må ikke blive til stress. Og jeg tror, der er lidt for stort fokus på det perfekte resultat i stedet for det at lære og på fordybelse. Studerende og mange andre er bange for at begå fejl.

- Vi skal skabe et uddannelsessystem, hvor det at fejle er en helt naturlig del af processen for at lære noget, siger Tommy Ahlers.

Perfekthedskultur

Ifølge den seneste Nationale Sundhedsprofil følte 41 procent af unge kvinder mellem 16 og 24 år sig stressede sidste år.

Ifølge undervisningsminister Merete Riisager (LA) vidner udviklingen om den "perfekthedskultur", der i dag hersker blandt den yngre generation.

- Vi her en perfekthedskultur, vi skal have gjort op med, siger hun og tilføjer, at unge mennesker skal lære at gøre sig umage uden at tilstræbe det perfekte - og uden at blive stressede.

- Når man lærer noget nyt, så er det en præstation, og det er godt. Ingen lærer at stå på rulleskøjter uden at øve sig – og måske også skrabe knæene. Så vi voksne skal opfordre børn og unge til at gøre sig umage, og vi skal give dem plads til at fejle og sætte plaster på knæene, når der er behov for det.

- Præstationskultur er faktisk noget godt. Men perfekthedskultur er noget bras, siger Merete Riisager.

Stresspanelet skal i løbet af efteråret og vinteren afholde fire temamøder, hvor både ministre, fagpersoner, eksperter og meningsdannere kommer til at deltage.

Sociolog og forfatter Annette Prehn er blevet udpeget til formand for panelet.