Fem personer politianmeldt i kvotekonge-skandalen

Dansk Folkeparti er overrasket over antallet af anmeldte kvote-fiskere.

Sagen om de såkaldte kvotekonger, der har sat sig på en stor koncentration af de danske fiskekvoter, har indtil videre kostet to ledende embedsmænd deres stillinger og ført til fem politianmeldelser. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Samlet fem personer er anmeldt til politiet i forbindelse med skandalen om fiskekvoter, fortæller flere kilder uafhængigt af hinanden til DR Nyheder.

Politianmeldelserne sker på baggrund af den yderst kritiske beretning fra Rigsrevisionen, der allerede har kostet ministeren ansvaret for området og ført til, at to ledende embedsmænd er blevet forflyttet.

Antallet af politianmeldte i sagskomplekset er nyt, da ingen hidtil har ønsket at uddybe politianmeldelserne. Men det står klart, at anmeldelserne sker på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse og afdækning af kritisable forhold i Miljø- og Fødevareministeriet, der modsat et politisk flertals ønske, ikke har sørget for at dæmme op for de såkaldte kvotekonger.

Et flertal uden om regeringen havde ellers ønsket, at fiskerikvoterne ikke blev samlet på få hænder, men i stedet blev bredt ud på flere fiskere.

Afdækningen af de kritisable forhold har vist, at der er mistanke om dokumentfalsk, stråmandsvirksomheder og brud på fiskeriloven. Det er disse forhold, som politiet nu får til at opgave at efterforske mod de i alt fem personer, der mistænkes for lovbruddene.

Chokerede fiskeriordførere forventer opgør med kvotekonger

Politianmeldelserne overrasker fiskeriordførerne fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Socialdemokraternes Simon Kollerup er overrasket over, at kvotekongerne har kunnet slippe af sted med at sætte sig på så stor en andel af fiskerikvoterne.

- Jeg har hele tiden vidst, at kvotekongerne ikke har været mange i antal, men har en stor negativ betydning. Men det overrasker mig, at fem så store fiskere har kunnet slippe igennem fiskeriforvaltningens net og har tjent store økonomiske gevinster.

Også Dansk Folkepartis Ib Poulsen betegner antallet af politianmeldte som højt.

- Jeg havde forventet 3-4-5 stykker. Så det er i den høje ende.

Han forventer nu, at politiet efterforsker sagerne til bunds for at afdække, om der kan bevises ulovligheder hos storfiskerne. Men han advarer samtidig mod, at politiets efterforskning ikke må forsinke processen med at få styr på kvotetildelingen, som har modtaget yderst skarp kritik fra statsrevisorerne.

- Politiet undersøger jo sagen til bunds, og så kommer de med en konklusion. Men det må ikke forsinke den proces, vi har sat i gang. Det spor, vi er gået i gang med i forhold til kvotekongerne, og de tiltag, vi vil gøre nu, de er allerede forsinket i hvert fald otte måneder.

Politianmeldelserne mod de fem personer udspringer som tidligere nævnt af Rigsrevisionens beretning, hvoraf det fremgår at:

”Rigsrevisionen har i forbindelse med undersøgelsen af ministeriets forvaltning observeret en række forhold, der ikke bare dokumenterer ministeriets utilfredsstillende forvaltning, men også kan indikere ulovligheder”.

Facebook
Twitter