Fem top-embedsmænd får kritik i Støjberg-sag: Risikerer disciplinærsager

Tre ledende medarbejdere i Inger Støjbergs daværende ministerium får kritik af Instrukskommissionen. To chefer i styrelsen kan også holdes ansvarlige.

Afdelingschef i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Line Skytte Mørk Hansen får alvorlig kritik, viser beretning fra Instrukskommissionen. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg bliver ikke den eneste, for hvem sagen om en ulovlig instruks risikerer at få konsekvenser.

Fem højtstående embedsfolk kan også drages til ansvar i sagen, lyder det fra Instrukskommissionen, der i over et år har gransket sagen.

Mens Inger Støjberg til efteråret stilles for en rigsret, vil de fem embedsmænds fremtid på Slotsholmen blive holdt ud i strakt arm, indtil der er faldet dom i rigsretssagen, oplyser Justitsministeriet.

Særligt grov er kritikken af den hjemsendte afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen, der i sin tid stod for at sende en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet videre til Udlændingestyrelsen. Pressemeddelelsen lagde op til at adskille alle asylpar uden undtagelser, hvorfor den ifølge både Folketingets Ombudsmand og Instrukskommissionen blev til en ulovlig instruks.

Den pressemeddelelse indtelefonerede Line Skytte Mørk Hansen til styrelsen og bad dem om at sætte gang i adskillelserne. Selv har hun forklaret, at det selvfølgelig skulle ske efter reglerne, mens adskillige ansatte i styrelsen har bestridt den forklaring.

"Hun har handlet i strid med de pligter, der gælder for embedsværket" og "Kommissionen har endvidere fundet, at Line Skytte Mørk Hansens tilsidesættelse af sine tjenstlige pligter er af en betydelig grovhed, og at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar," lyder det i kommissionsrapporten.

Afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Line Skytte Mørk Hansen forlader Instrukskommissionen som fortsætter afhøringer i Retten på Frederiksberg onsdag den 30. september 2020. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Chefjurist burde have sagt stop

Også den tidligere chefjurist i ministeriet, Lykke Sørensen, kan stilles til ansvar i sagen, vurderer undersøgelseskommissionen. Lykke Sørensen er i dag politidirektør i Rigspolitiet, men i 2016 var hun øverste jurist i Støjbergs ministerium. Og selvom hun flere gange advarede mod, at det ville være ulovligt at adskille alle par uden individuel vurdering, så får hun kritik af kommissionen for ikke at have sagt klart fra, da instruksen udgik.

Fhv. afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Lykke Sørensen får også kritik af Instrukskommissionen. Hun er i dag politidirektør i Rigspolitiet. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

"For så vidt angår Lykke Sørensen har kommissionen fundet, at hun har forsømt sine tjenstlige pligter ved i alt væsentligt at have forholdt sig passivt i perioden fra den 10. februar 2016 til primo marts 2016," lyder det og videre:

"Ved heller ikke i den efterfølgende periode at have gjort fornødne tiltag for at bringe den ulovlige tilstand til ophør."

Det taler dog for Lykke Sørensen, at hun rent faktisk advarede Støjberg om ulovligheden, skriver kommissionen videre, inden den konkluderer, at hendes rolle er "af en sådan karakter og grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger Lykke Sørensen draget til ansvar."

Forstå sagen om den ulovlige instruks i vores gennemgang af sagen herunder. Artiklen fortsætter efter videoen.

Også daværende kontorchef Jesper Gori, der er jurist, kan stilles til ansvar, vurderer kommissionen, der mener, at "Jesper Goris tilsidesættelse af sandhedspligten vurderes at være af en sådan karakter og grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger Jesper Gori draget til ansvar."

Kritikken af Jesper Gori går særligt på, at hverken Folketingets Ombudsmand eller Folketinget i tiden efter instruksen ifølge kommissionen fik alle oplysninger i sagen.

Det var de tre embedsfolk i ministeriet.

Topfolk i styrelse skulle have sagt stop

I Udlændingestyrelsen kan kontorchef Ditte Kruse Danckert og tidligere vicedirektør Lene Linnea Vejrum holdes ansvarlige, vurderer kommissionen.

Dels fordi ingen af dem ifølge kommissionen "advarede deres overordnede eller sagde klart fra over for den klart ulovlige instruks".

I stedet iværksatte de på baggrund af instruksen en ulovlig administration, lyder det i vurderingen af, hvorfor også de to topembedsmænd kan holdes ansvarlige. Lene Linnea Vejrum er i dag ansat i Rigspolitiet.

Fhv. departementschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Uffe Toudal Pedersen forlader bygningen efter at være blevet afhørt, da Instrukskommissionen foretog afhøringer ved Retten på Frederiksberg, fredag den 25. september 2020.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Kommissionen har kun vurderet ansvaret for de personer, der fortsat arbejder i Staten.

En række centrale personer er siden 2016 fratrådt deres stilinger. Kommisionen nævner selv daværende departementschef Uffe Toudal Pedersen, Støjbergs tidligere rådgiver Mark Thorsen og den tidligere direktør i Udlændingestyrelsen, Henrik Grunnet.

De kan ikke gøres ansvarlige i sagen.

Embedsfolk afviser kritikken

Alle de fem embedsmænd oplyser igennem deres bisiddere, at de er uenige i kritikken.

Line Skytte Mørk Hansen oplyser igennem sin bisidder, at "Line Skytte Mørk Hansen har ikke medvirket til ulovlige handlinger. Hverken i dagene før eller efter sin vinterferie i februar 2016 eller på noget andet tidspunkt. Hun har således aldrig tilsidesat sine pligter som embedsmand, hverken forsætligt eller uagtsomt."

Lykke Sørensen oplyser igennem sin advokat, Søren Juul, at han og Lykke Sørensen er ”på afgørende punkter uenig”, og så kritiserer han kommissionen for:

”…manglende indsigt i og forståelse for de arbejdsvilkår, adfærdsnormer og handlepligter, der i praksis gælder, og må gælde i det hierarkiske og funktionsopdelte system i Danmark".

Heller ikke Jesper Gori og hans advokat, Eddie Omar Rosenberg Khawaja, mener, at han kan stilles til ansvar.

- Grundlæggende set noterer vi os ansvarsvurderingerne, men vi er ikke enige i, at der er handlet på en sådan måde, at der er noget grundlag for at drage Jesper Gori til ansvar for det arbejde, han har lavet i sagen her, lyder det fra hans advokat.

- Det vi noterer os, når vi ser på kritikken i kommissionens beretning, det er, at det i vores opfattelse ligger i den milde ende i forhold til Jesper Gori. Det noterer vi os i hvert fald, siger Eddie Omar Rosenberg Khawaja videre.

Lene Vejrum og hendes advokat afviser også kritikken:

- Vi er helt uenige i Kommissionens ansvarsvurdering. Og det gælder både juraen og bedømmelsen af beviserne. Men Lene Vejrum respekterer den proces, der nu går i gang efter beretningen, og derfor har vi ikke flere kommentarer, siger Morten Samuelsson.

Ditte Kruse Danckert er også uenig på "alle afgørende områder," fremgår det af beretningen.

Herunder kan du blive klogere på tidsforløbet omkring udsendelsen af instruksen og det efterfølgende forløb.