Finanslov: DF vil begrænse adgang til SU, tandlægehjælp og boligtilskud

Regeringens støtteparti vil indføre optjeningsprincip for en lang række offentlige ydelser i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Venstre erklærer sig åben.

- Man skal ikke kunne få SU, før man har været her i syv år ud af de sidste otte år, siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen. (Foto: © Òlafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Det skal være markant sværere for især udlændinge at modtage SU og en lang række andre offentlige velfærdsydelser.

Sådan lyder kravet fra Dansk Folkeparti op til de forestående finanslovsforhandlinger med regeringen.

Dansk Folkeparti vil have indført et optjeningsprincip i SU-systemet, så studerende fra primært andre EU-lande først kan modtage SU, når de har opholdt sig i Danmark i syv af de sidste otte år.

- Vi vil stadig have åbne uddannelser, hvor europæere kan komme og tage uddannelser i Danmark, ligesom danskere kan i resten af Europa.

- Men man skal ikke kunne få SU, før man har været her i syv år ud af de sidste otte år, siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.

I dag har arbejdstagere fra andre EU-lande ret til SU i Danmark, hvis man arbejder 10-12 timer om ugen ved siden af studierne.

Flere udlændinge får SU

Antallet af europæiske studerende, der kommer til Danmark for at tage en uddannelse og samtidig modtager SU, er i de seneste år steget jævnt. I januar i år modtog 6.770 EU-borgere SU.

En stigning på knap 2.000 personer i forhold til januar måned 2016. Går man længere tilbage og ser på januar 2013, var tallet nede på 546. Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tallene illustrerer problemet, mener DF.

- Udfordringen er, at når man kommer til Danmark, så har man krav på at få SU. Det udfordrer selvfølgelig SU-systemet voldsomt. Derfor vil vi have et optjeningsprincip, så vi ikke kommer til at stå i en situation, hvor vi skal skære i SU’en, siger René Christensen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra finansminister Kristian Jensen (V) til DF’s krav til de kommende finanslovsforhandlinger, men Venstres finansordfører, Jacob Jensen (V), vil ”meget gerne” diskutere optjeningsprincipper med Dansk Folkeparti, når forhandlingerne begynder.

- Jeg vil ikke forholde mig til de konkrete elementer, som Dansk Folkeparti spiller ud med, andet end at sige, at vi gerne diskuterer med Dansk Folkeparti omkring forskellige optjeningsprincipper, siger Jacob Jensen og henviser til, at regeringen selv har lagt op til nye – men ikke konkrete - optjeningsprincipper i forbindelse med sidste uges skatteudspil.

Tandlægehjælp og buskort

Foruden SU-systemet skal der ifølge Dansk Folkeparti også indføres optjeningsprincipper på en lang række af de offentlige enkeltydelser, som både danske borgere og udlændinge med lovligt ophold i landet har mulighed for at få.

Det gælder eksempelvis tilskud til tandlægehjælp, husleje og buskort, siger finansordfører René Christensen. DF kigger især mod socialloven, som giver borgere mulighed for at modtage en række ydelser. Og listen over offentlige ydelser i socialloven er lang, fastslår DF-ordføreren.

Jeres forslag vil vel ramme personer på kanten af samfundet ret hårdt. Hvorfor vil I det?

- Jamen, hvad er det for nogle borgere, der så er på kanten af samfundet? Det er i hvert fald ikke danske borgere. Det er nogle, der har opholdt sig i Danmark i meget kort tid. Det vil være flygtninge, indvandrere og europæere.

- Vi har rigtig mange ikke-danske hjemløse eller flygtninge-indvandrere. Mange af dem er europæere, som kommer herop og har adgang til vores ydelser. Det ønsker vi at sætte en stopper for, fordi det næste spørgsmål vil være, at når der er så mange, der har adgang til ydelserne, skal man så til at skære i ydelserne. Det ønsker vi ikke, siger René Christensen.

Risikerer I ikke at skabe endnu større problemer for dem, det rammer, og dermed også det danske samfund?

- Jeg tror sådan set, at vi kommer til at hjælpe rigtig mange mennesker. Særligt flygtninge-indvandrere og europæere. Fordi meget af det her er organiseret, og mange bliver sendt herop i busser. Det har vi jo set. For at kunne være i Danmark og søge ydelserne.

- Det her billede om, at fløden flyder i gaderne i Danmark, det bliver vi nødt til at få stoppet.

Vil også ramme danske statsborgere

Dansk Folkeparti vil med sine forslag om optjeningsprincipper for SU og andre ydelser helst nøjes med at ramme udenlandske studerende og arbejdstagere.

Men på grund af EU-regler og Danmarks forpligtelser i forhold til menneskerettigheder vurderer Dansk Folkeparti, at det vil være umuligt at lave en ordning, hvor man kun rammer udlændinge.

Derfor vil partiets forslag om at indføre nye optjeningsprincipper også omfatte danske statsborgere, der ikke har opholdt sig i landet i syv af de seneste otte år.

- Det har jeg det rigtig skidt med, siger finansordfører René Christensen.

- Vi ville sådan set gerne lave reglen på den måde, at det gælder for ikke-danske statsborgere, men det kan ikke lade sig gøre på grund af både menneskerettigheder og EU-systemet. Men vi har gjort det på andre områder, blandt andet med kontanthjælpen, og vi kan se, at det fungerer egentlig ganske udmærket, siger han.

Hvis DF’s forslag bliver til virkelighed, vil det eksempelvis ramme udlandsdanskere, der efter en årrække i udlandet vender hjem. De vil altså i mange år ikke være berettiget til en lang række sociale ydelser, hvis DF’s ønsker realiseres.

Nej til at bruge pengene på skattelettelser

Finansminister Kristian Jensen (V) lagde i sidste uge selv op til at indføre optjeningsprincipper på en række overførselsindkomster for delvist at finansiere regeringens foreslåede skattelettelser.

Men modsat regeringen vil Dansk Folkeparti ikke bruge de sparede penge, som nye optjeningsprincipper vil medføre, på skattelettelser.

- Nej. Det er vi faktisk ikke enige i. Vi vil rigtig gerne bruge pengene på de ønsker, vi har med til finansloven, og det er blandt andet velfærdsønsker, siger René Christensen og peger som et eksempel på sundhedsområdet, hvor Dansk Folkeparti vil afskaffe kravet til regionerne om at spare to procent om året.

Venstres finansordfører, Jacob Jensen, er ikke udpræget bekymret over den melding.

Dansk Folkeparti siger nej til at bruge penge på skattelettelser. Kan man lave en aftale om optjeningsprincipper, uden at provenuet går til skattelettelser?

- Man kan jo lave alle de aftaler, man synes er en god ide at lave aftaler om. Jeg ser det sådan, at man ikke kan adskille varmt og koldt vand. Man skal selvfølgelig finde finansiering til de forslag, der kræver finansiering, siger Jacob Jensen.

- Jeg kan forstå, at Dansk Folkeparti er enige med os omkring optjeningsprincipper, og det er da en god start.

Regeringens finanslovsforslag, der blev præsenteret i sidste uge, førstebehandles af Folketinget i dag.