Finanslov: Regeringen tager fra udlændinge, uddannelse og kultur - giver til sundhed, yderområder og landbrug

Få overblik over, hvem der får kniven, og hvem der får tilført midler på regeringens finanslov.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) præsenterer regeringens finanslovsudspil i morgen klokken 11. (Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

Regeringen prioriterer i sit finanslovsudspil blandt andet en vækstpakke til yderområderne og sundhed.

Finansieringen finder de ved blandt andet at stramme op på flere områder af udlændingepolitikken. Det fremgår af regeringens finanslovsudspil, der har fået titlen ' Strammere rammer - klare prioriteter', og som DR Nyheder har læst.

Blandt andet vil regeringen vil udvide målgruppen for integrationsydelsen samt skærpe reglerne for familiesammenføring og tidsubegrænset ophold.

Det skal reducere udgifterne med mindst en milliard kroner om året - sammenlignet med den tidligere regerings udgifter til udlændingeområdet.

Besparelser på forskning og uddannelse

Samtidig er der lagt op til besparelser på forskningsområdet. Her skal der hentes omkring 1,4 milliarder alene på forskningsbudgettet.

Både uddannelses- og kulturinstitutioner kan også vente besparelser.

Her er institutionerne ikke længere fritaget fra det såkaldte omprioriteringsbidrag, hvor der nu - ligesom på andre statslige driftsområder - også skal spares to procent om året. Det vil ifølge regeringens beregninger frigøre omkring 900 millioner kroner alene i 2016.

Vækstpakke til yderområderne

Som allerede annonceret vil regeringen afsætte 2,4 milliarder kroner til sundhedsområdet. Pengene skal blandt andet bruges på en styrket indsats for demente og ældre og hurtigere udredning af alle patienter.

Samtidig vil man prioritere omkring 500 millioner kroner fra satspuljemidlerne til at hjælpe socialt udsatte personer.

På vækstfronten vil regeringen tilgodese de danske yderområder i en årlig vækstpakke på 150 millioner kroner frem til 2019. Det skal skabe flere arbejdspladser uden for de større byer.

NOx-afgift og milliardreserve

Samtidig vil regeringen afsætte 75 millioner kroner om året frem til 2019 til ”fødevare- og landbrugsinitiativer”, som skal gøre det nemmere at drive landbrug i Danmark.

Regeringen vil desuden rulle den tidligere regerings reklameafgift tilbage, hvilket ifølge Venstre-regeringen vil lette afgifter med i alt 180 millioner kroner.

Samtidig afskaffes NOx-afgiften, hvilket skal sikre afgiftslettelser på 240 millioner kroner til næste år.

I sit finanslovforslag afsætter regeringen derudover en ”reserve” på 1,7 milliarder kroner om året, som skal bruges i forbindelse med de kommende forhandlinger.

De penge skal blandt andet bruges på politiet, hvor politikerne i løbet af efteråret skal forhandle en ny politiaftale på plads, som ventes at betyde et mærkbart løft i antallet af betjente.

Pengene findes blandt andet ved at skære i u-landsbistanden, som sættes ned til 0,7 procent af BNI, hvilket udløser 2,3 milliarder kroner næste år.