Finansloven øger dansk CO2-udslip markant

Finansloven for 2016 og regeringens vækstudspil vil give ekstra udledning på op mod 700.000 ton CO2 i 2020.

Tilbagerulningen af klimatiltag over de næste to år vil alene øge den samlede udledning af CO2 op med mod 0,4 millioner ton. (Foto: © Kasper palsnov, Scanpix)

Finansloven for 2016, som regeringen forhandlede hjem med de øvrige blå partier, får mærkbare konsekvenser for den danske udledning af CO2.

Det fremgår af et svar til Folketinget fra energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Den samlede effekt af finansloven og regeringens vækstudspil skønnes at øge udledningen af drivhusgasser på 600.000-700.000 ton CO2 i 2020, lyder det.

Det svarer til udslippet fra mellem 250.000 og 300.000 personbiler.

Lars Christian Lilleholt påpeger i svaret, at der kun er opgjort en effekt for de områder, hvor der var mulighed for det.

I klima-tænketanken Concito frygter videnschef Torben Chrintz, at regeringens bebudede landbrugspakke vil øge udledningen af CO2 yderligere.

- Effekten af landbrugspakken kunne sagtens være i størrelsesordenen 500.000 ton CO2. Så samlet set kan vi så få en øget udledning på over én million ton CO2. Det svarer til 4-500.000 personbiler, siger han.

Selv 37 pct. kan blive svært

Venstre-regeringen har i modsætning til den tidligere regering ikke ønsket at lægge sig i den globale front og nå et mål om 40 procent CO2-reduktion i Danmark i 2020 i forhold til 1990. Nu er målet i stedet 37 procent.

Også selvom Klimarådet for nylig konkluderede, at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved at fastholde målet om 40 procent CO2-reduktion i 2020.

Regeringens finanslov svarer til udslippet fra 250.000-300.000 personbiler. (Foto: © Jeppe BjøRn Vejlø, Scanpix)

Men selv de 37 procent i reduktion kan blive svært at nå med de tiltag, der ligger i finansloven, vækstudspillet og landbrugspakken, vurderer Torben Chrintz.

- Hvis vi kommer op og udleder over én million ton CO2, så bliver det stort set umuligt at ramme de 40 procent, og selv de 37 procent kan faktisk blive en udfordring. Det bliver i hvert fald ikke nemmere, siger han og fortsætter:

- I nogle af målsætningerne om 37 procent og 40 procent ligger jo, at der skal ske yderligere reduktioner fra nogle allerede aftalte tiltag. I de mål ligger heller ikke en finanslov, hvor man øger udledningen, siger Torben Chrintz.

V: De griner i Paris

Venstres klimaordfører, Thomas Danielsen, understreger, at regeringen blot opfylder de løfter inden for landbruget og andre områder, der blev afgivet før folketingsvalget i juni.

- Det har den konsekvens, at der kommer en øget udledning, og det var, hvad vi havde forventet. Men det er vigtigt at få skabt noget vækst og nogle arbejdspladser. Det er øverst på regeringens dagsorden, siger Thomas Danielsen, der er til klimatopmøde i Paris i øjeblikket:

- Hernede griner de en smule over, at vores diskussion går på, om vi skal have en CO2-reduktion på 37 eller 40 procent, når vi nu er så langt foran resten af EU og verden. Vi skal også huske på, at de klimaproblemer, vi taler om i lille Danmark har en yderst lille effekt, men medfører en meget stor regning for os. Det er jo så de politiske prioriteringer, vi skal tage. Vi vil sikre vækst og arbejdspladser og så samtidig prøve at få andre lande til at flytte sig en smule mere i vores retning, siger han.

Men sender I ikke et forkert signal til de lande nu?

- Nej, for det, der er respekt for, er, at der er handling bag ordene. Der er ikke handling bag ordene fra dem, der taler om en 40 procents reduktion. Der er ikke nogen henvisning til, hvordan man skal nå målet. Der er respekt om, at vi har stabile rammevilkår og brede energiforlig. Så der bliver set op til Danmark her i Paris, siger Thomas Danielsen.