Finanslovsforlig i hus

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået forlig om finansloven. Forliget omfatter flerårige aftaler om politi og kriminalforsorg, en 10-årig trafikaftale med De Radikale og Kristendemokraterne samt besparelser på dagpengene.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået forlig omfinansloven. Forliget omfatter flerårige aftaler om politi ogkriminalforsorg, en 10-årig trafikaftale med De Radikale ogKristendemokraterne samt besparelser på dagpengene.

Dagens aftale om finansloven2004Aftalenmellem regeringen og Dansk FolkepartiFinanslovsaftalen

Forliget betyder flere politibetjente, ældrechecken bliverpermanent, højtlønnede komme til at betale den første ledighedselv, og udviklingsbistanden skæres med 40 millioner kroner.

Mere politi på gaden

Forliget betyder, at der i perioden 2004-2006 kommer 720 ekstrabetjente på gaderne. En del af dem finansieres med nye penge, mensresten skal skaffes ved at rokere rundt og effektivisere dennuværende politistyrke.

Desuden skal kapaciteten i de danske fængsler udvides med 100pladser i 2004-2007. Det skal blandt andet ske ved at udvide detnye fængsel ved Enner Mark udenfor Horsens med 48 pladser, så det ialt får 228 pladser som afløsning for det nedslidte statsfængsel iHorsens. Et helt nyt fængsel i Østdanmark skal give plads til 250,men det vil først stå klar om 5-8 år. Endelig skal der oprettes 45pladser i særligt sikrede institutioner for kriminelle unge.

Sparer 200 mio. på ledige

Regningen skal blandt andet betales af de arbejdsløse. Regeringenog Dansk Folkeparti vil spare 200 millioner kroner på dagpengeneved blandt andet at lade højtlønnede afspadsere deres overarbejde iop til fem uger, før de kan få dagpenge. Besparelsen er dogvæsentligt mindre end de 800 millioner kroner, der var lagt optil.

Derudover skal pengene blandt andet hentes fra erhvervslivet,ulandsbistanden og øget udbytte til staten fra DONG A/S.

Ministeren er tilfreds

Finansminister Thor Pedersen betegner finansloven som"overordentlig god og solid" og understreger, at den er fuldtfinansieret og i fuld overensstemmelse med skattestoppet.

- Vi følger kursen op mod 2010 som vi hele tiden har lagt, sådet er overordentligt tilfredsstillende, siger finansministeren, oguddeler roser til forhandlingsparterne.

- Det har været et formiddabelt makkerpar med Det KonservativeFolkeparti, og vi har mødt en fantastisk og solid og troværdigforhandlingspartner i Dansk Folkeparti, siger Thor Pedersen.

Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, er også megettilfreds.

- Jeg synes, at alle vi tre partier kan være meget stolte afaftalen, sagde hun.

Nedskæringsforlig

Forligspartierne skærer ned på børnefamilierne, dagpenge ogboligstøtte - og for at gøre ondt værre vil endnu flere danskereryge ud i arbejdsløshed, mener Socialdemokratiets finansordfører,Nicolai Wammen.

- For regeringen har det været vigtigere at holdeSocialdemokraterne væk fra forhandlingsbordet end at sikre brede ogsolide løsninger. Thor Pedersen har for tredje gang i træk alenevalgt at basere hoveddelen af finansloven på Pia Kjærsgaard ogDansk Folkeparti, konstaterer han.

- Med de besparelser vi ser her, beklager Socialdemokraterneikke, at vi ikke er med i aftalen. Det giver os mulighed for efternæste valg og sammen med andre partier at lave det om, sigerNicolai Wammen.

Heller ikke SF er imponeret over forliget. Det straffer børn,unge og arbejdsløse, mener partiets finansordfører.

- Regningen for finanslovsforliget går til alle mulige grupper,ikke mindst børnefamilier og unge. De fattigste pensionister fårganske vist igen en ældrecheck, men hvad med alle de andre, der erligeså fattige eller fattigere? De får en lang næse eller det derer værre: Nedskæringer. Det gælder også de fattige i ulandene,siger Ole Sohn.

Facebook
Twitter