Finansminister smuttede fra EU-klimamøde for at tage til S-kongres: 'Et stort problem for Danmark'

De uformelle møder er de vigtigste, siger tidligere vicegeneraldirektør i Europa-Kommissionen.

Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, hilser på finansminister Nicolai Wammen før Socialdemokratiets kongres i Aalborg i lørdags. (Foto: Henning Bagger © Henning Bagger)

I weekenden var EU-landenes finansministre inviteret til et uformelt møde i Helsinki af den finske finansminister Mika Lintilä.

Dagsordenen lød blandt andet på at diskutere, hvordan klimaforandringerne fremadrettet skal håndteres i en økonomisk kontekst med henblik på indførelsen af eventuelle klimaafgifter.

Den danske finansminister Nicolai Wammen (S) deltog om fredagen - men lørdag, hvor emnet var energibeskatning, tog han i stedet til Socialdemokratiets Kongres i Aalborg.

Finansministerens udeblivelse fra EU-mødet vækker kritik fra flere fronter - blandt andre fra Jens Nymand Christensen, som indtil for et år siden var vicegeneraldirektør i EU's politisk uafhængige udøvende organ, Europa-Kommisionen.

- Det er et stort problem for Danmark, at den danske minister ikke er til stede, siger Jens Nymand Christensen.

Det er Nicolai Wammen ikke enig i, skriver han til DR Nyheder.

- Jeg kan berolige med, at begge dele heldigvis kunne forenes.

De uformelle møder er de vigtigste

Alligevel kalder Jens Nymand Christensen det "helt utilstrækkeligt", at Nicolai Wammen kun deltog den ene af de to dage, som mødet varede.

- Man kan ikke bare dukke op den ene dag for at tikke boksen af, siger Jens Nymand Christensen, der i dag arbejder som rådgivende konsulent for internationale NGO'er.

Selvom EU-mødet i weekenden var stemplet som et uformelt møde, er det ifølge Jens Nymand Christensen netop til disse møder, at man skaber alliancer med de andre landes ministre og danner et godt fundament for de vigtige beslutninger, der senere træffes på de formelle møder.

- De uformelle møder er faktisk om noget endnu vigtigere end de formelle møder, siger den tidligere vicegeneraldirektør i EU-Kommissionen.

Han forklarer, at ud fra sine egne erfaringer og oplevelser i Europa-Kommissionen, er de uformelle rammer med til at give mere tid og plads til at diskutere tingene til bunds.

Det kræver tid og tillid at skabe en større forståelse for de danske synspunkter - og forståelsen går begge veje.

- Han skal også vise forståelse for de andres synspunkter, og det kan han jo ikke gøre, hvis han ikke er der.

Danske ministre havde større fravær end EU-kolleger

Den tidligere VLAK-regering fik kritik for deres høje fraværsprocent til EU-møder, efter en gennemgang af alle ministerrådsmøder siden folketingsvalget i 2015 blev udført af Tænketanken Europa i 2018.

- Vi har set det alt, alt for meget i de seneste år, at ministre ikke deltager i EU-møder, siger Jens Nymand Christensen.

Eva Kjer Hansen (V), der er formand for Europaudvalget i Folketinget, siger til DR Nyheder, at hun er overrasket over, at ministeren har prioiriteret at tage til S-kongres frem for at deltage i EU-mødet omkring energibeskatning.

- Det er vigtigt, at man gør, hvad man kan for at påvirke beslutningsprocessen i EU. Jeg er overrasket over, at ministeren ikke vælger at deltage, når det handler om et emne, der er så højt prioritereret fra regeringens side, som klima er, siger Eva Kjer Hansen.

Hun peger også på, at de uformelle møder har en stor betydning i forhold til "de kontakter, man har til kollegerne, og den politik, der bliver udformet".

- Hvis Danmark skal have indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet i EU, gælder det om, at vores ministre deltager dér, hvor det overhovedet er muligt, siger Eva Kjer Hansen.

Også Rasmus Nordqvist, der er klima- og EU-ordfører for Alternativet, siger, at de danske ministre er "nødt til at være tilstede for at få indflydelse og præge retningen på beslutningerne."

- Klima er et meget meget vigtigt emne at få taget op, netop fordi vi skal til at arbejde for en fælles klimaafgift på EU-plan, fordi det giver så god mening på grund af det indre marked, siger Rasmus Nordqvist.

Wammen: Begge dele kunne forenes

Finansminister Nicolai Wammen maner til besindighed.

I en mail til DR Nyheder skriver han, at han fredag både var blandt hovedtalerne på EU-mødet og nåede at deltage i "en række drøftelser med andre finansministre," inden han tog hjem til S-kongressen.

Han pointerer også, at han ikke var alene i Finland.

- Drøftelsen om energibeskatning havde karakter af en overordnet meningsudveksling, og Danmark var ligesom flere andre lande kompetent repræsenteret af en ledende embedsmand.

Men at overlade møder og forhandlinger til embedsmænd er ikke holdbart, mener Jens Nymand Christensen.

- Inden for EU kan disse opgaver ikke længere løses af ambassadører og topembedsmænd. Jeg synes, at Danmark skal acceptere de præmisser og den styrke, der ligger i, at vi inden for EU med vores politikere træffer de afgørende beslutninger sammen med de andre lande, siger han.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter