Fire centrale myndigheder anbefalede at stoppe med at aflive corona-syge mink

Ifølge Kåre Mølbak fik myndighederne til opgave at lave et beslutningsgrundlag, der stoppede aflivning af mink.

Frem til den 7. juli blev coronasyge mink aflivet. I perioden fra den 7. juli til 1. oktober var der fokus på forebyggelse. Herefter blev de syge mink igen aflivet. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Det var en bred og samlet anbefaling fra sundhedsmyndighederne, der ledte frem til, at regeringen først i juli ændrede kurs i forhold til coronasmitte blandt mink.

DR Nyheder har fået aktindsigt i beslutningsgrundlaget bag beslutningen. Det er første gang, at offentligheden får kendskab til grundlaget og anbefalingerne fra myndighedernes side.

Frem til den 7. juli havde man aflivet syge mink ud fra et forsigtighedsprincip. Det stoppede man med og skiftede i stedet fokus til brug af værnemidler hos de ansatte og andre tiltag for at stoppe spredning af virus, hvis mink blev smittede.

Og det var netop anbefalingen i et beslutningsgrundlag, som de relevante myndigheder lavede den 2. juli.

"På baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds, Sundhedsstyrelsen, SSI’s og Fødevarestyrelsens faglige vurderinger, er der således ikke længere behov for, at Fødevarestyrelsen gennemfører aflivning ud fra et forsigtighedsprincip," står der i beslutningsgrudlaget.

Bunden opgave

I beslutningsgrundlaget fra juli var vurderingen, at smitte på minkfarme med en række forebyggende tiltag kunne holdes under kontrol.

"Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, SSI og Fødevarestyrelsen vurderer, at mink under de ovenfor beskrevne forudsætninger – gennemførte og fremadrettede – med den nuværende viden forventeligt ikke vil udgøre et væsentligt smittebidrag til pandemien med COVID-19," står der i beslutningsgrudlaget.

Det viste sig få måneder senere, at smitten spredte sig fra minkfarme til befolkningen i et omfang, så regeringen tog det drastiske beslutning at aflive alle mink.

Men sagen tog i eftermiddag en uventet drejning, da Folketinget afholdt en høring om håndteringen af coronasmitte blandt mink.

Her sagde faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Målbak, at SSI og de tre styrelser var blevet bedt om at lave et beslutningsgrundlag, hvor det var en bunden opgave, at erhvervet skulle overleve og aflivningen af mink skulle stoppe.

- Det var den præmis vi fik at arbejde med. Vi får nogle spørgsmål og så besvarer vi dem. Det er ikke os der er beslutningstagere i det her land, vi får nogle spørgsmål og prøver vi at besvare dem, så godt vi kan ud fra et fagligt grundlag, sagde Kåre Mølbak efterfølgende i et interview.

Hvordan har forudsætningen om, at ethvervet skulle overleve påvirket beslutningsgrundlaget?

- Jamen, det var jo præmis for at løse opgaven, at man ikke skulle slå besætningerne ned.

Ville den sundhedsfaglige konklusion have været anderledes, hvis ikke I havde haft præmissen med i jeres overvejelser?

Det kan jeg ikke svare på

Hvorfor?

- Fordi, at der var nogle givne præmisser for et spørgsmål dengang. Og så prøver vi at lave det så omhyggeligt og fagligt korrekt som vi kan

I forhold til folkesundheden er det så formålstjenligt, at der har været den præmis?

- Det har jeg ingen kommentarer til, fordi det jo er et politisk valg, hvad man ønsker.

Er det ikke netop politik, når man fra Fødevareministeriets side beder jer om at lave et beslutningsgrundlag, som tager hensyn til erhvervets overlevelse mere end folkesundheden?

- Jo, men er det ikke mere Fødevareministeriet du skal stille det spørgsmål.

Svigter folkesundheden

Netop spørgsmålet om, hvad der fik regeringen til ikke længere at aflive smittede minkbesætninger, er et af de centrale omdrejningspunkter på et samråd i Folketinget på torsdag, som regeringen støtteparti, Enhedslisten har indkaldt til.

Samrådet kan blive centralt i forhold til Mogens Jensens fremtid som minister.

Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund er forbløffet over, at myndighederne fik til at opgave at lave et beslutningsgrundlag med en bunden præmis.

- Her lægger man en klar forudsætning ind om, at minkerhvervet skal sættes over hensynet til sundheden. Og det er i fuldstændig modstrid hvad fødevareministeren tidligere har sagt. Jeg mener, at Mogens Jensen har svigtet folkesundheden, siger Peder Hvelplund.

Er sandsynligheden for at I vælter ham nu blevet større?

- Det er ikke noget, der umiddelbart styrker Mogens Jensen troværdighed. Det er noget, som også kommer til at veje tungt i forhold til de overvejelser, vi har i forhold til hans videre fremtid.

- Vi afventer nu hans redegørelse, og det samråd vi skal have med ham på torsdag, og så tager vi endelig stilling derefter, siger Peder Hvelplund.

Mogens Jensen siger i et skriftligt citat, at han ikke kender til, at SSI fik lagt en præcis ned over sit arbejde.

- Jeg er ikke bekendt med, at mit ministerium skulle have bedt om løsninger, ud fra en forudsætning om, at erhvervet skulle bevares. Jeg fik den 6. juli forelagt et nyt oplæg til en fremadrettet strategi fra Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut. Her stod det klart beskrevet, at en række beskyttelsesforanstaltninger ville kunne inddæmme smitten, så den ikke ville udgøre et væsentligt smittebidrag til pandemien med COVID-19. Det var det grundlag, regeringen traf sin beslutning på.

- Det er klart, at hvis de fire styrelser på det tidspunkt, hvor der stadig kun var konstateret smitte i tre besætninger, var kommet frem til, at det ikke eller kun meget vanskeligt var muligt at bekæmpe smitten med beskyttelsesforanstaltninger, havde regeringen truffet en anden beslutning, skriver fødevareminister Mogens Jensen.

Redegørelsen forventes at ligge klar onsdag.

Opdateret med citat fra Mogens Jensen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk