Fiskekvoter: Endnu en embedsmand sendes hjem

En medarbejder fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er blevet sendt hjem i forbindelse med sagen om kvotekonger.

Endnu en medarbejder er blevet sendt hjem i forbindelse med sagen om de omstridte kvotekonger. (Foto: © Morten Stricker, Scanpix)

Endnu en medarbejder er blevet sendt hjem i forbindelse med sagen om kvotekonger. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bekræfter overfor DR Nyheder, at de har hjemsendt en medarbejder.

Styrelsen understreger, at der er tale om en personalesag og har ikke yderligere kommentarer.

Ifølge DR Nyheders oplysninger er medarbejderen mistænkt for at have overskredet sine beføjelser. Der er i forvejen to medarbejdere, der er blevet forflyttet i forbindelse med sagen.

Kritik fra Rigsrevisionen

Sagen om kvotekongerne begyndte at rulle tidligere i år, da Rigsrevisionen fremsatte en kras kritik af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af de såkaldte fiskekvoter.

I forbindelse med en fiskerireform fra 2002 havde Folketinget et ønske om, at det danske fiskeri ikke skulle koncentreres på for få fiskere.Derfor indførte man et loft over, hvor stor en andel af kvoter de enkelte fiskere må have. Her skulle Miljø- og Fødevareministeriet skulle lave et kvoteregister, der kunne sikre kontrol og gennemsigtighed af kvoteejerskab

Rigsrevisionen har i forbindelse med sin undersøgelse af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskekvoterne observeret en række forhold, ”der kan indikere ulovligheder” og derfor bedt politiet om at indlede en efterforskning. Det drejer sig blandt andet om dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

Fiskeriminister Karen Ellemann (V), der er bortrejst, skriver i en mail til DR Nyheder:

- Efter Rigsrevisionens beretning er det klart for enhver, at vi står overfor en stor opgave med at rydde op på fiskeriområdet. Det arbejde er allerede godt i gang, men tager tid. Jeg er blandt andet i gang med at etablere en ny Fiskeristyrelse, så vi kan få en forvaltning og styring der fungerer, og som vi kan have tillid til.

Kostet minister og embedsmænd

I august meldte regeringen ud, at miljø- og fødevarerminister Esben Lunde Larsen (V) ikke længere også skulle være minister for fiskeri. Ansvaret for fiskeriområdet blev i stedet overført til Karen Ellemann (V).

- For det første har det vist sig, at forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, og det er jeg nødt til at tage bestik af, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) dengang.

Og i august blev to ledende embedsmænd i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen frataget deres stillinger som følge af mangelfuld administration af fiskekvoter.