Fiskeopkøberen, advokaten og landmanden: Disse V-folk spiller en nøglerolle i kulissen

DR's politiske analytiker Jens Ringberg forklarer, hvorfor flere V-folk har en vigtig rolle i weekenden.

Venstres partisekretær, Claus Richter, får en travl weekend. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Kampen om, hvem der skal stå i spidsen for Venstre, bølger frem og tilbage i disse dage.

I forreste linje kæmper Lars Løkke Rasmussen for at holde fast i sin post som formand. Flere Venstre-folk har givet udtryk for, at de gerne vil af med både ham og næstformand Kristian Jensen. Og flere nævner Jakob Ellemann-Jensen som et bud på en afløser som formand.

Men selv om det på overfladen handler om Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen og Jakob Ellemann-Jensen, er der bagved en række vigtige personer, der har et afgørende ord at skulle have sagt.

DR giver her et indblik i, hvilke personer der er blandt nøglespillerne, når Venstre holder møde i forretningsudvalget fredag aften og i hovedbestyrelsen lørdag. Og DR's politiske analytiker Jens Ringberg forklarer, hvorfor lige netop de personer er vigtige.

Jens Nicolai Vejlgaard

Jens Nicolai Vejlgaard sammen med Lars Løkke Rasmussen ved et valgmøde i Videbæk Idræts- og Fritidscenter før kommunalvalget i 2017. Vejlgaards halstørklæde hænger sammen med, at det var dagen, hvor det danske fodboldlandshold vandt 5-1 over Irland og kvalificerede sig til VM i 2018. (Foto: Mads Dalegaard © Scanpix)

Den 46-årig fiskeopkøber fra Rødspættevej i Hvide Sande har været aktiv i Venstre i mange år. I dag er han formand for regionsbestyrelsen i Midtjylland og sidder både i Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Tidligere har han haft en række andre tillidsposter i partiet.

I et interview med TV Midtvest sidste år fortalte han, at han meldte sig ind i Venstre i 1997 i protest mod, at Kristendemokraterne støttede socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen.

Vejlgaard er en særdeles aktiv mand i det vestjyske og er med i mange bestyrelser og foreninger på de kanter. Han er blandt andet formand for menighedsrådet i Hvide Sande.

Derfor er Jens Nicolai Vejlgaard vigtig:

- Jens Nicolai Vejlgaard er havnet i en hovedrolle i den uro, der er i gang i Venstre. Som formand for Venstre i Region Midtjylland har han klart meldt ud, at regionens medlemmer af Venstres hovedbestyrelse ønsker, at både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trækker sig omgående. Det var også ham, der ringede og gav beskeden direkte til de to. Og det bliver ham, der skal argumentere for det samme på møderne i Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

- Dét gør han med meget stor vægt, fordi Region Midtjylland er den tungeste region i Venstres organisation, og Vejlgaard er i tæt kontakt med andre centrale kræfter i baglandet. Venstres næstformand Kristian Jensen valgte i ugens løb at omtale Jens Nicolai Vejlgaard som ”Venstres DNA”, uagtet at Vejlgaard har opfordret Jensen til at trække sig, forklarer Jens Ringberg.

Stephanie Lose

Stephanie Lose har været medlem af Venstre i 22 år. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Lose er 36 år gammel og formand for Region Syddanmark. Hun overtog den post, da Carl Holst blev valgt til Folketinget i 2015. Ved regionrådsvalget to år senere fik hun hele 89.583 personlige stemmer.

Hun har været med i regionsrådet siden regionernes dannelse i 2006 og er i dag også formand for Danske Regioner.

Lose var 14 år, da hun meldte sig ind i Venstre.

- Jeg gik meget op i, at der skal være plads til os allesammen og det med "frihed til forskellighed", har hun tidligere forklaret til Jydske-Vestkysten om baggrunden for, at hun endte i Venstre.

Derfor er Stephanie Lose vigtig:

- Stephanie Lose spiller en vigtig rolle på de indre linjer i Venstre, blandt andet fordi hun som formand for Danske Regioner og som politiker i Region Syddanmark repræsenterer den vrede over VLAK-regeringens sundhedsreform, som mange deler.

- Dertil kommer, at hun har vist sig at have modet til at kritisere Venstre-toppen direkte, eksempelvis i partiets forretningsudvalg tidligere i august.

- Samtidig giver det i sig selv Stephanie Lose vægt i de interne processer i Venstre i disse uger, at hun nævnes som en mulig kandidat til en post i partiets ledelse, altså formand eller især næstformand. Det betyder, at hun kan ændre hele spillet bare ved på et tidspunkt at melde sit kandidatur, forklarer Jens Ringberg.

Nicolai Mallet

Nicolai Mallet ved et landsmøde i Venstre. (Foto: NORDE ERNST VAN © Scanpix)

Nicolai Mallet sidder både i Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse i sin egenskab af kasserer i partiet. Til daglig er han partner i advokatfirmaet Horten.

Mallet har blandt andet været bisidder for Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med Skattesagskommissionen, der undersøgte sagen om tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts skaffeforhold og læk af papirer. Han har også været advokat for Løkke ved andre lejligheder.

Mallet, der bor i Gentofte, blev uddannet cand. jur. i 1985. Som advokat har han blandt andet specialiseret sig i rådgivning i forbindelse med salg og finansiering af vindmøller samt professionel sport.

Derfor er Nicolai Mallet vigtig:

- Der er en mulighed for, at procedurespørgsmål kan komme til at spille en vigtig rolle i de næste faser af magtkampen i Venstre – mere præcist, hvordan man helt praktisk og dagsordensmæssigt vælger at afvikle det kommende landsmøde. Ja, faktisk også hvilken status landsmødet får – som et fremrykket eller et ekstraordinært møde.

- Her kan advokat Mallet, der anses for at være tæt på Lars Løkke Rasmussen, få en central rolle. Han er populært sagt Venstres hus-advokat, og det vil blive lyttet til, hvordan han mener, at landsmødet skal forløbe, forklarer Jens Ringberg.

Peter Gæmelke

Peter Gæmelke på sin gård i Jylland. Ifølge gårdens hjemmeside har den 530 hektar jord, 55 hektar skov, en produktion af 10.500 smågrise og 18.000 slagtesvin. (Foto: MADS NISSEN © Scanpix)

I offentligheden er Gæmelke mest kendt for sin periode som præsident for Landbrugsraadet. Fra 1995 til 2009 var han fra den stol landmændenes markante talsmand.

Gæmelke er 64 år gammel og stadig aktiv landmand. Han driver Røj Landbrug, der ligger mellem Kolding og Vejle, sammen med sin søn. Han har gennem årene haft en række forskellige poster og er i dag blandt andet også bestyrelsesformand for Danske Spil og bestyrelsesmedlem i Lego-familiens pengetank, Kirkbi.

Han er gift og har to børn. Hans datter Anne Gæmelke sidder også i Venstres hovedbestyrelse.

Derfor er Peter Gæmelke vigtig:

- I ethvert partis forretningsudvalg er der nogle medlemmer, der taler med større vægt end så mange andre. Sådan er det med Peter Gæmelke hos Venstre. Han anses for at være den fremmeste repræsentant for det jyske Venstre og den del af dansk landbrug, der holder fast i de historiske bånd til Venstre. Et indlæg fra Gæmelke kan være med til at vende stemningen i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.

- Dertil kommer, at Peter Gæmelke ved tidligere lejligheder direkte har hjulpet Venstre-toppen med at få skandalesagerne dysset ned – han har ved flere lejligheder direkte udtalt sig på forretningsudvalgets vegne over for pressen, når der var pres på partiet, forklarer Jens Ringberg.

Lars Krarup

Lars Krarup er uddannet slagter og har været borgmester i Herning i 17 år. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Borgmester i Herning siden 2002. Han er nærmest indbegrebet af det, der kaldes bykonge. Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik Venstre 55,6 procent af stemmerne i Herning. Krarup, der er 47 år, fik selv 11.794 stemmer.

Krarup er uddannet slagter, men han nåede også at arbejde med andre ting, inden han blev borgmester. Han har både været salgschef for Carlsberg og direktør i den lokale ishockey-klub i Herning.

Krarup fortalte sidste år til kommunen, at han egentlig ikke havde planer om et liv i politik. Men det ændrede sig, da Helge Sander i 2001 ringede og fortalte, at han skulle være videnskabsminister i Foghs nye regering, og at han gerne så Krarup overtage posten som borgmester i Herning.

Krarup sidder ikke i Venstres hovedbestyrelsen og forretningsudvalg.

Derfor er Lars Krarup vigtig:

- Lars Krarup kan bedst beskrives som en ganske aktiv og toneangivende aktør i Venstres organisatoriske bagland – en mand med kontakter i alle led af partiet. Og en mand, der lyttes til. Det skyldes både hans enorme stemmetal i Herning og den respekt, der generelt er om Herning- borgmesteren.

- Og så skyldes det, at Lars Krarup allerede tidligere tydeligt har demonstreret, at han er parat til aktivt at gå ind i konflikterne i partiet. Det skete i juni 2014, da en hårdt presset Lars Løkke Rasmussen var indstillet på at forlade sin formandspost. Her spillede Krarup en central rolle på det hovedbestyrelsesmøde – og andre møder i forbindelse hovedbestyrelsesmødet – der endte med, at Løkke alligevel blev på posten, forklarer Jens Ringberg.

Claus Richter

Claus Richter afløste Jens Skipper Rasmussen som partisekretær i Venstre. (Foto: JAN JØRGENSEN © Scanpix)

Claus Richter fik i 2012 jobbet som partisekretær i Venstre. Han kom til Venstre fra en stilling som direktør i Landbrug & Fødevarer.

- Mit hjerte banker for Venstre, udtalte han, da han fik jobbet.

Han har selv været aktiv i Venstres bagland som formand for Venstre i Aalborg og næstformand for Venstre på Frederiksberg. Richter har også været personlig assistent for Anders Fogh Rasmussen.

Richter, der stammer fra Aalborg, har i et interview med Altinget fortalt, hvad der fik til at vælge Venstre.

- Det var Uffe (Ellemann-Jensen, red.), der var den person, der var den direkte årsag til, at jeg startede i Venstre.

Derfor er Claus Richter vigtig:

- Venstres partisekretær er en slags administrerende direktør, der skal styre partiets organisation i tæt samarbejde med partiformanden – men også med medlemmerne af forretningsudvalget og i næste række hovedbestyrelsen.

- Det er naturligvis en vanskelig balancegang, når baglandet gør oprør mod formanden. Ligesom det kan være svært at være partisekretær, når formanden og næstformanden strides. For han skal tjene dem begge.

- Claus Richter har en vigtig rolle, når hovedbestyrelsen skal fastlægge, hvordan det kommer til at foregå, når Venstre skal finde ud af, hvem der skal være formand. For eksempel om der skal holdes ekstraordinært landsmøde, eller om det planlagte landsmøde i november skal rykkes frem. Og det, der forekommer som ren teknik, kan have stor betydning i den aktuelle magtkamp, forklarer Jens Ringberg.

Fakta om forretningsudvalg og hovedbestyrelse i Venstre

 • Hovedbestyrelsen

 • Venstres øverste organ mellem landsmøder.

 • Mødes mindst fire gange om året.

 • Har 132 medlemmer.

 • Størstedelen består af de 98 kommuneforeningensformænd og fem formænd for regionsbestyrelser. Resten er forskellige nøglepersoner i partiet.

 • Hovedbestyrelsen indkalder til ordinært landsmøde med mindst 14 dages varsel.

 • En trejdedel af hovedbestyrelsens medlemmer kan bede om et ekstraordinært landsmøde.

 • Forretningsudvalget

 • Bliver nedsat af hovedbestyrelsen.

 • Har 24 medlemmer.

 • Står blandt andet for landsorganisationens og sekretariatets daglige drift og varetager hovedbestyrelsens opgaver mellem dennes møder.Kilde: Venstres vedtægter.