Flere kvinder til landets nye byråd: Består nu af 33 procent kvinder

Antallet af kvinder i landets kommunalbestyrelser er kun steget med få procentpoint fra sidste valg.

I byrådet i Aarhus er man gået fra at være ni til nu 13 kvinder, så andelen af kvinder udgør 42 procent. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Det kniber fortsat med at få kvinder ind i kommunalpolitik, viser en opgørelse over sammensætningerne af de nye kommunalbestyrelser efter kommunalvalget tirsdag.

Opgørelsen er foretaget af Institut for Menneskerettigheder, hvor det fremgår, at 33 procent af de nye byrådsmedlemmer er kvinder mod 30 procent ved valget for fire år siden.

Der er altså tale om en lille stigning i procentpoint.

Også når det gælder antallet af kvindelige borgmestre, er der sket en lille stigning. Danmark har nu 14 kvindelige borgmestre mod 12 før valget.

Men der er stadig langt op til en ligelig fordeling mellem mandlige og kvindelige borgmestre i landets 98 kommuner.

- Kommunalpolitik handler om at finde løsninger, der tjener os alle bedst muligt.

- Ud fra et demokratisk ideal om, at forskellige livserfaringer skal være repræsenterede i beslutningsgangene, er det vigtigt, at det ene køn ikke er voldsomt underrepræsenteret i en kommunalbestyrelse, siger Bjarke Oxlund, som leder Institut for Menneskerettigheders arbejde for kønsligestilling.

Instituttet ser det dog som positivt, at der er sket et fald i antallet af de kommuner, hvor kvinderne udgør mindre end 20 procent af kommunalbestyrelserne.

Efter valget i 2017 gælder det for seks kommuner, mens det ved valget i 2013 gjaldt for hele 13 kommuner.

Når det gælder dette valgs 14 kvindelige borgmestre, kommer de primært til at regere på Sjælland og på Bornholm, mens Jylland får tre kvindelige borgmestre. Ingen er valgt på Fyn.

Ud af 46 socialdemokratiske borgmesterposter, er ni kvinder. Venstre har fået 36 borgmesterposter. Heraf er kvinder.

/ritzau/