Flere milliarder gemt i hemmelige puljer

5,8 milliarder kroner fordeles hvert år blandt frivillige og foreninger, men ikke alle har lige adgang til at søge. Det får nu hård kritik.

Tæt på seks milliarder kroner ligger hengemt i lukkede puljer hos landets ministerier, uden de organisationer, der har ret til at søge pengene, aner at de eksisterer. (© Nationalbanken)

Frivillige og foreninger landet over risikerer at gå glip af at få del i mange milliarder kroner, der ligger gemt i hemmelige puljer i en lang række ministerier.

De relevante ansøgere til de offentlige puljer bliver således - i mange tilfælde - aldrig klar over, at puljerne med pengene overhovedet eksisterer.

Det fremgår af en beretning fra de politisk udpegede statsrevisorer, som kritiserer, at det i en lang række ministeriers tilfælde er ”tvivlsomt”, om de overhovedet overholder god tilskudsforvaltning ved at operere med de såkaldt "lukkede" puljer.

- Det er en temmelig hård kritik i den forstand, at man ikke overholder gældende lovgivning, siger formanden for Statsrevisorerne, Peder Larsen (SF).

Der er ifølge Statsrevisorerne risiko for, at baggrunden for at afgrænse et ansøgerfelt på forhånd ”hviler på et usagligt grundlag”, da ministerierne i mange tilfælde ikke dokumenterer, hvorfor man har lukkede puljer, og at der for hver femte lukkede pulje gælder, at deres eksistens slet ikke er blevet meldt ud til offentligheden.

Mindst 5,8 milliarder i lukkede puljer

En række organisationer og foreninger har dermed reelt været afskåret fra at søge offentlige midler, fordi de ikke har kendt til de pågældende puljers eksistens.

- Det er temmelig kritisabelt, for det er altid uheldigt, hvis der er nogen, der kunne have haft ret til at få nogle midler fra en pulje, men ikke får det, fordi de simpelthen ikke er blevet oplyst om, at de har den mulighed, siger Peder Larsen.

Det fremgår desuden af beretningen, at det ikke er småpenge, der deles ud i puljer med en afgrænset ansøgerkreds. Det kritiseres også, at nogle ministerier har puljer, der udelukkende fordeles på baggrund af uopfordrede ansøgninger.

Der findes i alt 300 ”lukkede” puljer, som de forskellige ministerier er ansvarlige for, og tilsammen udgør puljernes økonomiske omfang cirka 5,8 milliarder kroner, viser en kortlægning foretaget af Rigsrevisionen.

Men det tal er behæftet med en vis usikkerhed, lyder det fra Peder Larsen.

- Problemet er, at der eksisterer en vis underskov af den slags puljer, som der ikke er noget overblik over. Så når vi siger, at der er tale om 5,8 milliarder er det et cirka-tal, for det kan godt være, at der findes nogle puljer, som man ikke har fået oplyst, og hvor ministeriet måske ikke har fået oplyst, at det har ansvaret for en pulje mere, siger han.

Behov for klarere regler

Statsrevisorerne anbefaler derfor, at Finansministeriet nu overvejer, hvordan man sikrer, at der fremover er helt klare retningslinjer i de respektive budgetvejledninger for, hvordan man skal håndtere de lukkede puljer i ministerierne.

- Budgetvejledningen er jo en slags bibel i, hvordan man skal forvalte det statslige budget som helhed og i detaljer, siger Peder Larsen.

- Hvis man for eksempel er i Kulturministeriet og arrangerer sådan en afgrænset ansøgerkreds, så kan man slå op i budgetvejledningen og se, hvordan det skal håndteres, siger han.

Finansministeriet har på baggrund af Statsrevisorernes kritik fået en svarfrist på to måneder til at svare på kritikken, og hvordan man vil sikre klarere retningslinjer fremover.