Flere unge skal være ingeniører, biokemikere og datamatikere: Regeringen afsætter 180 millioner

Målet er at få flere unge til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse.

Regeringen vil blandt andet oprette en ny kandidatuddannelse, der er målrettet naturfaglige lærere. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Flere unge skal i fremtiden uddanne sig inden for teknologi, IT, naturvidenskab og matematik.

Det er målet med en ny naturvidenskabelig strategi, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) i dag har præsenteret.

- Vi kommer simpelthen til at mangle ingeniører, biokemikere og datamatikere - måske endda et par astronauter - og vi kommer til at mangle det big time. Det er vi nødt til at gøre noget ved nu, siger Lars Løkke Rasmussen.

Der er afsat 180 millioner kroner til strategien i årene 2018-2024, der skal gå til nogle konkrete initiativer i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Blandt andet skal der oprettes en ny kandidatuddannelse, der er målrettet naturfaglige lærere, ligesom der vil blive oprettet et nyt E-læringsforløb, som kan inddrages ind i undervisningen på landets skoler.

Undervisningsminister Merete Riisager håber, at strategien vil være med til at skabe større interesse for naturvidenskabelige uddannelser blandt børn og unge.

- Vi kan se, at der er relativt færre teenagere, der vælger den naturvidenskabelige vej end de lande, vi sammenligner os med. Derfor kan vi godt gøre det bedre på det her område, siger hun.

På trods af en stor efterspørgsel fra erhvervslivet på ingeniører, naturvidenskabeligt uddannede og it-specialister, ligger Danmark lige nu i bunden, når det kommer til, hvor mange unge, der vælger disse uddannelser. Det viser den seneste opgørelse fra OECD.

Det er den tendens, vi skal have ændret, lyder det fra Merete Riisager:

- Naturvidenskabelig forståelse er dannelse og kan bane vejen til en masse spændende job. Det skal børn og unge i højere grad være bevidste om.

Det skal de 180 millioner gå til:

  1. 1

    Bedre grundlæggende naturfaglige kundskaber hos alle elever: På hvert uddannelsestrin laves for eksempel en vejledende ”Naturvidenskabens ABC”, der med sit fokus på store naturvidenskabelige landvindinger og fortællinger kan være et fagligt omdrejningspunkt for undervisningen.

  2. 2

    Styrkede lærerkompetencer og dermed en bedre undervisning: Der skal være et større fokus på at bringe viden og forskning i spil i undervisningen. E-læringsforløb, videnspakker og smidigere overgange fra forskning på universiteter og professionshøjskoler til brug i klasseværelset er nogle af tiltagene. Derudover afsættes penge til at udvikle en ny kandidatuddannelse på universiteterne målrettet naturfaglige lærere.

  3. 3

    Bedre vilkår for særligt talentfulde elever inden for de naturvidenskabelige fag: Nye talentforløb udvikles og eksisterende programmer styrkes. Tiltaget skal være med til at støtte og fastholde motivationen hos de dygtigste elever.Kilde: Undervisningsministeriet

Facebook
Twitter